RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

ARMAGEDDON (24 ARALIK 2011 SOHBETİ) ŞEYH NAZIM KIBRISİ K.S


   

   ARMAGEDDON

     Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz.’nin 24 Aralık 2011 Sohbeti
    
 
   Melhame-i Kübra büyük savaş ve Konstantiniye'yi, yani İstanbul'u fetih. Ve
yedinci ayda Deccal çıkar. Olacak olan Melhame-i Kübra’da iki taraf da hazır bulunacaktır. Ve Tekbir ile Konstaniye'yi, İstanbul'u fethederler. Dünyada kırk sene, huzur olur; sakinlik, huzur vardır. Ne harp vardır, ne de savaş. Ama o arada, Şiddet olacaktır; Melhame-i Kübra. Melhame-i Kübra çok şiddetli olacaktır. 
   Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekberul Ekber. Aman Ya Rabbi. Aman Ya Rabbi. Benu Esfar Ruslar, Amuk ovasına inerler. Seksen bayrak, tabur. Her bir bayrağın altında, on iki bin asker vardır. Seksen bayrak, liva. Seksen liva, tabur. Her bir taburda on iki bin asker vardır. Şam tarafından gelirler. Yine o taraftan da seksen fırka
da gelir. Asker, tabur. Seksen liva. Her bir livada on iki bin asker vardır. Onlarda da vardır. Ya Latif. Manası bir milyon bu tarafta; bir milyon öbür tarafta. Amuk ovasında karşılaşacaklar. 
   Bunun için Ruslar oraya geliyor. Yukarıdan da; İstanbul tarafından da geliyor. İslam askeri buradan çıkacaktır. Mehdi (as), o askerle beraberdir, ama zahir değildir. Yani gözükmüyor. 
Bu savaş bittiğinde, O tekbir çekecektir; Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve zuhur edecektir, çıkacaktır. Ve İstanbul'a doğru yürüyecektir. Asithane'ye doğru. Oradan Peygamber'in sancağını alacaktır. Ve Şam'da zuhur edecektir. Orada hüküm sürecektir. Allahu Ekber. Allahu Ekberul Ekber. 
   Allah'ım bizi Ahir zaman fitnelerinden koru. Ya Rabbi Sen bilirsin. Dünya bitecektir. Dünyanın günleri bitti. Sonuna yetiştik. Dünyanın son devranına yetiştik. İsa (as) da Gökyüzü'nden Şam'a inecektir. Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.    Efendim. Deccal'in vakti ve İsa (as)'ın zamanının arasında ne kadar vakit vardır? Deccal, Mehdi (as)'dan sonra çıkacaktır. Mehdi (as)'dan sonra, Deccal'i öldürmek için Hz. İsa gökyüzünden iner. 
Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ya Rabbi Sen bilirsin. Ya Rabbi bizi koru, muhafaza et. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza et. Allah Allah. Huu. Allah İnşa'Allah bizi korusun. Ve Habibi'nin sancağı altında burada ve Ahirette onun altında olalım. Bizi muhafaza et. Dinimiz,İmanımız, evladımız, ayalimiz, ihvanımız. Ey Kerim Ya Allah. Ya Rahim Ya Allah. Ya Celil Ya Allah. Ya Kebir Ya Allah. Ya Vedud Ya Allah. Allah Allah. Allahumme Va Fuanna, Va Firlena Ve tub Aleyna, Vehdina, Vaskina Ve Eslihşanana Ve ŞanilMüslimin. Vensurna Alel Kavmil Kafirin. Vensur Sultanuna ve Sultanul Müslimin. Sultanul İns vel Cin Mehdi (as). Fatiha.
   Aman Ya Rabbi. Aman Ya Rabbi. Fitneler zuhur ettiğinde, çıktığında; Emnu Eman Şam'dadır. Şam memleketinde, Şam arazisindedir.


Yorumlar - Yorum Yaz
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi