ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

ARMAGEDDON (24 ARALIK 2011 SOHBETİ) ŞEYH NAZIM KIBRISİ K.S


   

   ARMAGEDDON

     Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz.’nin 24 Aralık 2011 Sohbeti
    
 
   Melhame-i Kübra büyük savaş ve Konstantiniye'yi, yani İstanbul'u fetih. Ve
yedinci ayda Deccal çıkar. Olacak olan Melhame-i Kübra’da iki taraf da hazır bulunacaktır. Ve Tekbir ile Konstaniye'yi, İstanbul'u fethederler. Dünyada kırk sene, huzur olur; sakinlik, huzur vardır. Ne harp vardır, ne de savaş. Ama o arada, Şiddet olacaktır; Melhame-i Kübra. Melhame-i Kübra çok şiddetli olacaktır. 
   Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekberul Ekber. Aman Ya Rabbi. Aman Ya Rabbi. Benu Esfar Ruslar, Amuk ovasına inerler. Seksen bayrak, tabur. Her bir bayrağın altında, on iki bin asker vardır. Seksen bayrak, liva. Seksen liva, tabur. Her bir taburda on iki bin asker vardır. Şam tarafından gelirler. Yine o taraftan da seksen fırka
da gelir. Asker, tabur. Seksen liva. Her bir livada on iki bin asker vardır. Onlarda da vardır. Ya Latif. Manası bir milyon bu tarafta; bir milyon öbür tarafta. Amuk ovasında karşılaşacaklar. 
   Bunun için Ruslar oraya geliyor. Yukarıdan da; İstanbul tarafından da geliyor. İslam askeri buradan çıkacaktır. Mehdi (as), o askerle beraberdir, ama zahir değildir. Yani gözükmüyor. 
Bu savaş bittiğinde, O tekbir çekecektir; Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve zuhur edecektir, çıkacaktır. Ve İstanbul'a doğru yürüyecektir. Asithane'ye doğru. Oradan Peygamber'in sancağını alacaktır. Ve Şam'da zuhur edecektir. Orada hüküm sürecektir. Allahu Ekber. Allahu Ekberul Ekber. 
   Allah'ım bizi Ahir zaman fitnelerinden koru. Ya Rabbi Sen bilirsin. Dünya bitecektir. Dünyanın günleri bitti. Sonuna yetiştik. Dünyanın son devranına yetiştik. İsa (as) da Gökyüzü'nden Şam'a inecektir. Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.    Efendim. Deccal'in vakti ve İsa (as)'ın zamanının arasında ne kadar vakit vardır? Deccal, Mehdi (as)'dan sonra çıkacaktır. Mehdi (as)'dan sonra, Deccal'i öldürmek için Hz. İsa gökyüzünden iner. 
Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ya Rabbi Sen bilirsin. Ya Rabbi bizi koru, muhafaza et. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza et. Allah Allah. Huu. Allah İnşa'Allah bizi korusun. Ve Habibi'nin sancağı altında burada ve Ahirette onun altında olalım. Bizi muhafaza et. Dinimiz,İmanımız, evladımız, ayalimiz, ihvanımız. Ey Kerim Ya Allah. Ya Rahim Ya Allah. Ya Celil Ya Allah. Ya Kebir Ya Allah. Ya Vedud Ya Allah. Allah Allah. Allahumme Va Fuanna, Va Firlena Ve tub Aleyna, Vehdina, Vaskina Ve Eslihşanana Ve ŞanilMüslimin. Vensurna Alel Kavmil Kafirin. Vensur Sultanuna ve Sultanul Müslimin. Sultanul İns vel Cin Mehdi (as). Fatiha.
   Aman Ya Rabbi. Aman Ya Rabbi. Fitneler zuhur ettiğinde, çıktığında; Emnu Eman Şam'dadır. Şam memleketinde, Şam arazisindedir.


Yorumlar - Yorum Yaz
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi