MUHARREM AYI HAKİKAT DAMLASI
MEKARİMİ AHLAK: CÖMERT HUYLAR Hadis No : 1918 Ravi: Ebu Musa *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir." Kaynak: Ebu Davud, Buyu 9, (3342) Hadis No : 1919 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, Allah (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa Allah onu telef eder." Kaynak: Buhari, İstikraz 2 Hadis No : 1920 Ravi: İmran İbnu Huzeyfe *Tanım:Meymune (ra) fazlaca borca giriyordu. Ailesi bu meselede müdahale edip ayıpladılar. Şu cevabı verdi: Borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım aleyhissalatu vesselam'ı şöyle söylerken dinledim: "Bir borçla borçlanan bir kimsenin ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince, onun borcunu Allah mutlaka dünyada iken öder." Kaynak: Nesai, Buyu 99, (7, 315); İbnu Mace, Sadakat 10, (2408) Hadis No : 1921 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçiktirmesi zulümdür. Biriniz bir zengine havale olunursa (havaleyi kabul etsin)." Kaynak: Buhari, İstikraz 12, Havalat 1, 2; Müslim, Müsakat 33, (1664); Muvatta, Buyu 84, (2, 674); Ebu DAVUD Hadis No : 1922 Ravi: eş-Şerrid *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar." İbnu'l-Mübarek der ki: "Irzını helal kılar", kendisine kaba davranılır demektir. "Cezalandırılması" da, hapsedilmesidir." Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 29, (3628); Nesai, Buyu 100, (7, 316); İbnu Mace, Sadakat 18, (2427); Buhari, (bab Hadis No : 1923 Ravi: Aişe *Tanım:Resulullah (sav) kapıda yüksek sesle münakaşa edenlerin gürültülerini işitti. Bunlardan biri, diğerinden borç indirmesini taleb ediyor, bir hususta da merhametli olmasını istiyor. Öbürü de: "Vallahi yapmam!" diyordu. Resulullah (sav) yanlarına gitti ve: "Hanginiz, hayır yapmamak üzere Allah adına yemin etti?" dedi. Birisi: "Benim ey Allah'ın Resulü! (Borç indirimi ile, merhametli davranmadan) hangisini dilerse onun olsun (teklifini kabul ettim)" dedi. Kaynak: Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557) Hadis No : 1924 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: "Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız" derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti." Kaynak: Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557); Nesai, Buyu 104, (7, 318) Hadis No : 1925 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir adam hiç hayır amelde bulunmadı. Ancak halka borç verir ve borcunu toplayan elçisine: "Kolay ödeyecekten (zenginden) al, zor ödeyecekten (fakirden) alma, vazgeç. Ola ki Allah da bizim günahlarımızdan vazgeçer" derdi. Allahu Teala hazretleri bunun üzerine: "Haydi senin günahlarından vazgeçtim" buyurdu." Kaynak: Buhari, Buyu 18, Enbiya 50; Müslim, Müsakat 31, (1562); Nesai, Buyu 104, (7, 318) Hadis No : 1926 Ravi: Ebu Katade *Tanım:Anlattığına göre, Ebu Katade, bir boçlusunu (para taleb etmek üzere) aramıştı. O, kendisinden gizlendi. Bilahare adamı buldu.Ancak"Dardayım" dedi. Bunun üzerine: "Allah'a yemin eder misin?" diye sordu. Borçlu: "Vallahi" diye yemin etti. Ebu Katade: "Ben Resulullah (sav)'ın, "Kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışlayıversin" dediğini işittim" dedi. Kaynak: Müslim, Kasame 32, (1563) Hadis No : 1927 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav)'da bir adamın (parası ödenmemiş) bir devesi vardı. Borcunu istemeye geldi. Bu sırada kaba sözler sarfetti, hatta Ashabtan bazıları haddini bildirmek istedi. Ancak Resulullah (sav) buna meydan vermeyip: "Bırakın onu! Hak sahibinin konuşma hakkı vardır" buyurdu, sonra da: "Devesini verin!" diye emretti, (ilgililer) devesini aradılarsa da bulamadılar. Fakat onunkinden daha değerli bir deve buldular. Aleyhissaltu vesselam Efendimiz: "Bunu verin" dedi. Adam: "Bana borcunu tam ödedin, Allah da sana ödesin" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "En hayırlınız, borcunu en iyi ödeyendir!" buyurdu. Kaynak: Buhari, İstikraz, 4, 6, 7, 13, Vekalet 5, 6, Hibe 23, 25; Müslim, Müsakat 118-122, (1600-1601); Hadis No : 1928 Ravi: Ebu Katade *Tanım:Resulullah (sav)'a namazını kıldırıvermesi için bir adamın cenazesi getirildi. Aleyhissalatu vesselam: "Onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın!" buyurdu. Ben: "(Borç) benim üzerime olsun, ey Allah'ın Resulü" dedim. "Sadakatle mi?" dedi. "Sadakatle!" dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı." Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 69, (1069); Nesai, Cenaiz

ARMAGEDDON (24 ARALIK 2011 SOHBETİ) ŞEYH NAZIM KIBRISİ K.S


   

   ARMAGEDDON

     Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz.’nin 24 Aralık 2011 Sohbeti
    
 
   Melhame-i Kübra büyük savaş ve Konstantiniye'yi, yani İstanbul'u fetih. Ve
yedinci ayda Deccal çıkar. Olacak olan Melhame-i Kübra’da iki taraf da hazır bulunacaktır. Ve Tekbir ile Konstaniye'yi, İstanbul'u fethederler. Dünyada kırk sene, huzur olur; sakinlik, huzur vardır. Ne harp vardır, ne de savaş. Ama o arada, Şiddet olacaktır; Melhame-i Kübra. Melhame-i Kübra çok şiddetli olacaktır. 
   Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekberul Ekber. Aman Ya Rabbi. Aman Ya Rabbi. Benu Esfar Ruslar, Amuk ovasına inerler. Seksen bayrak, tabur. Her bir bayrağın altında, on iki bin asker vardır. Seksen bayrak, liva. Seksen liva, tabur. Her bir taburda on iki bin asker vardır. Şam tarafından gelirler. Yine o taraftan da seksen fırka
da gelir. Asker, tabur. Seksen liva. Her bir livada on iki bin asker vardır. Onlarda da vardır. Ya Latif. Manası bir milyon bu tarafta; bir milyon öbür tarafta. Amuk ovasında karşılaşacaklar. 
   Bunun için Ruslar oraya geliyor. Yukarıdan da; İstanbul tarafından da geliyor. İslam askeri buradan çıkacaktır. Mehdi (as), o askerle beraberdir, ama zahir değildir. Yani gözükmüyor. 
Bu savaş bittiğinde, O tekbir çekecektir; Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve zuhur edecektir, çıkacaktır. Ve İstanbul'a doğru yürüyecektir. Asithane'ye doğru. Oradan Peygamber'in sancağını alacaktır. Ve Şam'da zuhur edecektir. Orada hüküm sürecektir. Allahu Ekber. Allahu Ekberul Ekber. 
   Allah'ım bizi Ahir zaman fitnelerinden koru. Ya Rabbi Sen bilirsin. Dünya bitecektir. Dünyanın günleri bitti. Sonuna yetiştik. Dünyanın son devranına yetiştik. İsa (as) da Gökyüzü'nden Şam'a inecektir. Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.    Efendim. Deccal'in vakti ve İsa (as)'ın zamanının arasında ne kadar vakit vardır? Deccal, Mehdi (as)'dan sonra çıkacaktır. Mehdi (as)'dan sonra, Deccal'i öldürmek için Hz. İsa gökyüzünden iner. 
Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ya Rabbi Sen bilirsin. Ya Rabbi bizi koru, muhafaza et. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza et. Allah Allah. Huu. Allah İnşa'Allah bizi korusun. Ve Habibi'nin sancağı altında burada ve Ahirette onun altında olalım. Bizi muhafaza et. Dinimiz,İmanımız, evladımız, ayalimiz, ihvanımız. Ey Kerim Ya Allah. Ya Rahim Ya Allah. Ya Celil Ya Allah. Ya Kebir Ya Allah. Ya Vedud Ya Allah. Allah Allah. Allahumme Va Fuanna, Va Firlena Ve tub Aleyna, Vehdina, Vaskina Ve Eslihşanana Ve ŞanilMüslimin. Vensurna Alel Kavmil Kafirin. Vensur Sultanuna ve Sultanul Müslimin. Sultanul İns vel Cin Mehdi (as). Fatiha.
   Aman Ya Rabbi. Aman Ya Rabbi. Fitneler zuhur ettiğinde, çıktığında; Emnu Eman Şam'dadır. Şam memleketinde, Şam arazisindedir.


Yorumlar - Yorum Yaz
DUYURULAR
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi