ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

MELHAME-İ KÜBRA GELECEKTİR ( ŞEYH MEHMED ADİL H.Z)


      MELHAME-İ KÜBRA GELECEKTİR
     Şeyh Mehmet Efendi’nin 22 Temmuz 2016 Sohbeti,
   
As-salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi wa barakātuh. A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Aṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīna wa l-ākhirīn. Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad. Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
   Yaşadığımız zaman artık zamanı yani Allah bize ümmete, Adem aleyhisselam'ın oğullarına tahsis ettiği vakit sonuna geliyor. Bu zamanın sonunda tabi Kıyamet çıkacak. Ondan önce Kıyamet alametleri var.Onların arasında Melhame-i Kübra diyor, büyük bir savaş olacak. Bu da iki savaş oldu geçen yüzyılda. 1. dünya savaşı, 2. dünya savaşı. Bu da 3.dür. Yani bu en büyükleri olur.
   Şimdi bunun şeye bakarsanız ufak ufak başlamıştır. Bir bu sene değil de birkaç senedir 3. dünya savaşı başlamıştır. Çünkü bu 3. dünya savaşını sırf biz değil Peygamber Efendimiz'e iman etmeyen başka kavimler de onlar da biliyor, Armageddon diyor. O olacak diye biliyorlar. Ama onlar zannediyor ki kendi kurnazlıklarıyla bu şeyden kurtulacaklar. Bu olacak diye biz bunu bu cahil insanların arasında yapalım dedi. Onun için bakıyorsun, bütün bu İslam devletlerinde, bilmem şey devletlerinde her tarafta birbirini kırıyor millet, savaşıyor, birbirleriyle savaşıyor. E geçen, insanlar şaşırıyor, geçen cuma günü burada sohbet, zikir yaptık, namaz kıldık. Akşam bir haber çıktı, şimdiye kadar insanlar şaşırıyor nasıl şey olur. E bunlar işte 3. dünya savaşının işaretidir ki insanları bir türlü kendi askerleri yapıp, şeytanın askerleri daha doğrusu, İslam memleketinde savaş çıkarıyorlar.
Bu dediğimiz gibi 3. dünya savaşıdır. Kıyametin işaretidir. Şeyh Efendi çoğu zaman anlatmıştı, söylemişti.
   Hatta Şevval ayında olur. Şevval "Shawwāl tará l-ahwāl" derdi. Bunu küçüklüğümüzden beri duyarız.Ahval demek çok kötü şeyler demektir. Şevval ayı ağır aydır dedik. Hakikaten de öyle. Bunlar nasıl böyle oluyor falan demeyin. Bu bütün küfür alemiyle İslam aleminin arasında başlayan 3. dünya savaşıdır.
   Her şeyde bir hayır var. Biz bunu, korkmaya, şey yapmaya gerekmez. Biz bunu başından beri söyleniyor.
   Peygamber Efendimiz'in söylediği meselelerdir bunlar. Melhame-i Kübra olacak. En sonunda İslam galip gelecek, Mehdi aleyhisselam çıkıp bütün dünyayı İslam edecek. O vakit ya İslam olacaksın ya bu dünyadan gideceksin. Başka yolu yok.Çünkü "Wa qul jāa l-ḥaqqu wa zahaqa l-bāṭilu"(17:81) Hak zahir oldu artık. Onun lamı cimi yok. Hiçbir şeyi yok çünkü    Peygamber Efendimiz'in zamanından şimdiye kadar İslam'ı rahat bırakmadılar. Bir defa değil, iki defa değil yüz bin defa, yüz milyon defa İslam'a saldırdılar. Her fırsatta İslam'a saldırdılar. Bir de utanmadan kendilerini suçsuz, kabahatsiz, hiç alakası olmayan gibi gösteriyorlar.
   Halbuki Allah da biliyor, herkes de biliyor. İnsan da, zannettikleri gibi ahmak değil insanlar. Her şeyi biliyorlar ama tabi kuvvet ellerinde yok, seslerini duyuramıyorlar. O başka mesele. Kendileri istediklerini yaptılar şimdiye kadar. Mehdi aleyhisselam çıkınca dediğimiz gibi, şimdi değil, şimdi bir şey, hiçbir emir yok. Kimseye şey yapma yok, kendi kafanıza göre iş olmaz. Ulū l-amr var başımızda, onların emrinde.
   Onlar ne derse onu tutacaksınız. Ona asi gelirseniz, Allah'a, Peygamber'e asi gelmiş oluyorsunuz. Çünkü bir günah işlediği görülmemiş. Yani alenen günah görülmemiş. Allah'ın dediğini yapıyor. Başka ne istiyoruz? Demek ki Allah bu kavmi seviyor, başlarına iyi adam göndermiş. Görüyoruz etraftakiler ne insanlar geldi, ne diktatörler geldi, ne caniler geldi başlarına. 40 sene, 50 sene, 60 sene hüküm sürdüler, millet gık diyemedi.
Onlar tabi şeytanın askeri olduğu için bütün dünya onlardan memnun, insanlar memnun olmasa bile onlardan, memnundur ama Allah diyen birisi çıkarsa en büyük düşmandır o. Her tarafta da yalan yanlış haberler çıkarırlar. Cahil insanlar da inanır. Cahilin dediğine de hiç inanmayın. Onun bir söz söyledi mi "Wa-idhā khāṭabahumu l-jāhilūna qālū salāman."(25:63) Cahil şey yaptı mı eh selamun aleykum, yani Allah'a ısmarladık dersin. Seninle konuşulmaz de. Sen git senin gibi cahillerle konuş diyeceksin.
Cahille konuşmak adama zulmet getirir. Kalbine karanlık verir. Onunla hiç muhatap olma. En güzel vereceğin cevap ona, onun cevabı ona muhatap olmaman, ona kıymet vermemen. Çünkü cahillik kadar kötü bir şey yok. Cahil insanla durma, oturma. İyi insanla otur. Allah'ı bilen, Allah'ı seven insanla otur. O cahil insan, değil buradaki adama, iyilik yapan adama nankörlük etmesi, Allah'a nankörlük etmiş zaten başta. Namaz yok, niyaz yok, her pislik var adamda ondan sonra da ahkam kesmeye kalkar.
Öyle insanlarla durmayın. Kardeşim sen git orada senin gibi adamlar orada oturuyor, onlarla git konuş diyeceksin. Ben seninle muhatap olamam.    Zamanın sonu da geldi Allah'ın izniyle. İnşaAllah Mehdi aleyhisselam yakında çıkar. Her şey tabi Allah'ın elindedir. Yani ama 3. dünya savaşı başlamıştır. Kaç sene sürer Allah bilir. Senin benim keyfimle değil. Bir sene de sürebilir, on sene de sürebilir, yirmi sene sürebilir. Allah'ın indinde hiçbir şey zor değildir. Bir gecede de olabilir.Ama bizim Şeyhimiz'den duyduğumuz, Peygamber Efendimiz'den naklettikleri şeyler, büyüklerden
naklettikleri şeyler hepsi zahir oldu. Birer birer çıktı. Bundan sonra ne kadar sürer Allah bilir. Ama inşaAllah yakındır. Bu güzel günleri görelim inşaAllah. Bu yalancı zalimler, kötü insanlar hepsi bertaraf olur, dünya nurla, imanla, İslam'la dolacak inşaAllah.Allah tez zamanda etsin. Gene de inşaAllah insanlar dediğimiz gibi korkmaya, endişe etmeye gerek yok. Çünkü vaat olunan, bize haber verilen şeyler oluyor. Bu da imanımızı daha fazla kuvvetlendirmesi lazım ki Allah'ın izniyle hak yoldayız, Hak'la beraberiz. Ya biz de kötü insanlarla olsak ne olacak? Ne dünyada hayır ederiz ne ahirette hayır ederiz.
   Az önce hutbede de okuduğumuz gibi "Mā lilẓẓālimīna min ḥamīmin wa lā shafīʿin yuṭāʿu"(40:18) yani zalimlerle ne arkadaş olunur ne şefaat bulabilirsin. Zalimlerle olma. Zalimler cehennemliktir, cennete girmez. Zalimle beraber olsan sen de zalimle beraber cehenneme girersin. Dünyada da yaptığı yanında kalır, rezillik, rüsvaylık, aşağılık, kötü bir vaziyette gidersin. Allah'ı düşünün. İki kuruşluk dünyayı düşünmeyin. Allah'ın emrine itaat edin. Onun için tarikat, gene burada bu vesileyle söylüyoruz ki mühimdir. Tarikat çünkü Peygamber'den gelir. Kimsenin aklından, düşüncesinden, düşünceyi nereden aldığı belli olmayan insanlardan değil de doğrudan Peygamber Efendimiz'den gelir tarikatın meselesi. Ötekiler yüzlerce kitap var, adam yazmış yüzlerce kitap yani hangisini şey yapacaksın, kim yazmış Allah bilir. Tarikata bağlanın. Tarikat iyiden başka şeyi emretmez.Allah muhafaza etsin inşaAllah memleketimizi.    Bu ordumuzu, milletimizi, başımızdaki insanlar, ūlū l-amr olan insanları Allah yardım etsin, Allah muhafaza etsin, doğru yoldan ayırmasın. Böyle iyi insanlarla olsun. Hepsi hacı, beş vakit namazında, orucunda insanlar. Daha ne isteriz? Daha ne isteriz? Gizliden içki iç demediler adamlar. Münafıklık yap demediler. Devlete giresin diye onlar demedi onu. Allah akıl fikirversin bu yoldan çıkan insanlara da.

Yorumlar - Yorum Yaz
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi