ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

NEFSİNİZ ADAM OLSUN DİYE UĞRAŞIN (ŞEYH MEHMED ADİL)

  NEFSİNİZ ADAM OLSUN DİYE UĞRAŞIN Kişi nefsini terbiye edecek. Terbiye etmediği vakit; küçük çocuk, şımarık çocuk nasıl sevilmezse, nefis de aynı şekilde sevilmez. “Tiflu'n nafsi'l mezmume” zemmedilen yani sevilmeyen bir şey olur. İnsanın, nefsini terbiye etmesi lazım. Çoğu insan kendini dev aynasında görüyor. Bakıyorsun, normal bir insan konuşmaya başlayınca; “Ben şöyleyim, ben böyleyim, şöyle yaparım, böyle yaparım…” diye anlatıyor. Bu hem sevilmeyen hem de nefsini daha da şımartan bir şeydir. Herkes kendi vaziyetini, kendi yerini bilsin; en ufak bir şeyde kendini göklere çıkartmasın. Çünkü herkes, vaziyeti olduğu gibi görüyor. İnsan kendi kendine havalanınca, o vakit gülünç bir duruma düşüyor. Hem nefsini şımartmış oluyor, Allah katında da ona bir faydası olmuyor. Rezil olmasa da insanlar arasında gülünç bir vaziyete düşüyor. Onun için, kendi nefsine hiçbir taviz verme. Kimsede kabahat görme, kabahati nefsinde gör. Şimdiki insanlar her yaptıkları harekette, her işte kabahati başkasında buluyorlar. Kendisinden daha iyisi yok, hep başkası kabahatli! Nefsiniz biraz adam olsun diye uğraşın. Nefsinizi çocuk, hem de yaramaz bir çocuk olarak bırakmayın. Yaramaz ve şımarık bir çocuk gibi olursa insanlar sevmez; “Uzak dursun!” der, kovalar. Sende öyle bir vaziyet varsa ona dikkat et. “Ne için bu insanlar bana böyle yapıyorlar? Ne için sevmiyorlar?” deme sonra. Allah muhafaza etsin, Allah yardım etsin inşallah.Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha Mevlana Şeyh Muhammed Mehmet Adil Er Rabbani k.s
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi