ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

CENABI HAKKIN LÜTFU( ŞEYH NAZIM KIBRİSİ K.S)

  Cenab-ı Hakk'ın ilahi lütfu senin şahsınadır. Senin şahsına dediğimiz vakitte vücudunla beraber ruhundur. Yalnız başına mütalaa edilmez. Birlik içerisindedir vücut ve ruh. Ruh olmasa vücudun hayatıyoktur. Vücut diye bir şey yok. Kalmaz. Nitekim ruh vücudu terk ettiğinde insanın vücudu dağılır. Dağılır, asli unsuru olan toprağa döner. Onun için sohbetin faydası cisme ve ruhadır. Her ikisi ondan fayda alır.Tabi cismin alacağı fayda bu dünyadadır.Ruh cismimizi terk edinceye kadar; can teni bırakıncaya kadar devam eder. Lakin ruhun aldığı daimidir.Ruh aldığını tutar. Ve ruhlar ölmediği gibi almış olduğu ne varsa onla o da devam eder. İşte bu insanın dünyada bulunuşunun çeşit türlü hikmetlerinden bir hikmettir. Dünyada bulunuyoruz, vücudumuz hareket ediyor; sonra bir gün hareketsiz kalıyor. Ana karnında çocuk dört ay on gün hareketsizdir. Bir hareketi yoktur. Ve ondan sonra harekete başlar. Sebebi ne? Ruh geldi, canlandı.Demek cismin hareketi ruhtan, ataleti yani âtıl kalıp hareketsiz olması ruhun onu terk etmesiyledir. Ruh geldiği anında harekete başlar insan vücudu ana karnında. Öldüğü gün de, ruh bıraktığı gün demektir.Ruh cismi bıraktığı vakitte, ruh teni bıraktığında, can teni bıraktığında o zaman vücut erimeye, çürümeye,dağılmaya mahkumdur. Ve öyle olur. Ahmaklığın son derecesi nedir?Bu zamanın kendilerini akıllı sayan, entelektüel sınıf derler, bir şeye inanmazlar. Ve bilhassa ölünün dirileceğine inanmazlar. Bu dünyadan hiçbir şey alamamışlar demek ki. İnsanı, o akılsızlar ve cahiller yalnız bu ten ile mülahaza ederler. Yaşayan bir insanı yeme içme sayesinde fiziki bünyesi sayesinde yaşıyor derler. Onun üzerine de bütün ihtimamları ve dikkatleri bu vücudu gözetmektir onların yanında.Çünkü onlara göre insanın hayatta oluşu, bu ten kafesiyledir.Cana veya ruha itibar ettikleri yok. Ve yanlışlıkları, yanıldıkları nokta insan öldükten sonra dirilir mi diyor. İnsanın cismi ölür de ruhu ölmez. İnsanın cismi ölür. Çünkü insan cismi vücudumuz bu dünyada ancak sürüne sürüne bir asra uzanabilsin ömrü. Ondan fazlaya insanın cismi tahammül edemez. Eriyip dökülmeye mahkumdur. Mevlana Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi k.s
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi