RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

CENABI HAKKIN LÜTFU( ŞEYH NAZIM KIBRİSİ K.S)

  Cenab-ı Hakk'ın ilahi lütfu senin şahsınadır. Senin şahsına dediğimiz vakitte vücudunla beraber ruhundur. Yalnız başına mütalaa edilmez. Birlik içerisindedir vücut ve ruh. Ruh olmasa vücudun hayatıyoktur. Vücut diye bir şey yok. Kalmaz. Nitekim ruh vücudu terk ettiğinde insanın vücudu dağılır. Dağılır, asli unsuru olan toprağa döner. Onun için sohbetin faydası cisme ve ruhadır. Her ikisi ondan fayda alır.Tabi cismin alacağı fayda bu dünyadadır.Ruh cismimizi terk edinceye kadar; can teni bırakıncaya kadar devam eder. Lakin ruhun aldığı daimidir.Ruh aldığını tutar. Ve ruhlar ölmediği gibi almış olduğu ne varsa onla o da devam eder. İşte bu insanın dünyada bulunuşunun çeşit türlü hikmetlerinden bir hikmettir. Dünyada bulunuyoruz, vücudumuz hareket ediyor; sonra bir gün hareketsiz kalıyor. Ana karnında çocuk dört ay on gün hareketsizdir. Bir hareketi yoktur. Ve ondan sonra harekete başlar. Sebebi ne? Ruh geldi, canlandı.Demek cismin hareketi ruhtan, ataleti yani âtıl kalıp hareketsiz olması ruhun onu terk etmesiyledir. Ruh geldiği anında harekete başlar insan vücudu ana karnında. Öldüğü gün de, ruh bıraktığı gün demektir.Ruh cismi bıraktığı vakitte, ruh teni bıraktığında, can teni bıraktığında o zaman vücut erimeye, çürümeye,dağılmaya mahkumdur. Ve öyle olur. Ahmaklığın son derecesi nedir?Bu zamanın kendilerini akıllı sayan, entelektüel sınıf derler, bir şeye inanmazlar. Ve bilhassa ölünün dirileceğine inanmazlar. Bu dünyadan hiçbir şey alamamışlar demek ki. İnsanı, o akılsızlar ve cahiller yalnız bu ten ile mülahaza ederler. Yaşayan bir insanı yeme içme sayesinde fiziki bünyesi sayesinde yaşıyor derler. Onun üzerine de bütün ihtimamları ve dikkatleri bu vücudu gözetmektir onların yanında.Çünkü onlara göre insanın hayatta oluşu, bu ten kafesiyledir.Cana veya ruha itibar ettikleri yok. Ve yanlışlıkları, yanıldıkları nokta insan öldükten sonra dirilir mi diyor. İnsanın cismi ölür de ruhu ölmez. İnsanın cismi ölür. Çünkü insan cismi vücudumuz bu dünyada ancak sürüne sürüne bir asra uzanabilsin ömrü. Ondan fazlaya insanın cismi tahammül edemez. Eriyip dökülmeye mahkumdur. Mevlana Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi k.s
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi