ŞABAN AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞABAN AYI RESULULLAHIN AYINA HÜRMETEN BİR SALAVAT'TA SEN GETİR... Peygamberimize sav salavat getirmenin faydaları nelerdir Hz. Peygamberimiz ( s.a.v ) buyurdular ki : Bir gun bana Yüce Allah'ın dört büyük meleği Cebrail,Mikail,israfil ve Azrail ( Aleyhisselam ) geldiler. Cebrail (Aleyhisselam ) bana dedi ki : Ya Resulallah ! Senin ummetinden bir kimse sana gunde on defa salavat okursa yarin kiyamet gununde ben onun elinden tutar, sirati kuslar gibi geciririm. Israfil ( Aleyhisselam) dedi ki : Ya Resulellah ! O kulun affi icin basimi secdeye koyarim, Allahu Teala onu affetmedikce basimi secdeden kaldirmam. Mikail ( Aleyhisselam) de dedi ki: Ben o kula kevser havuzundan kana kana iciririm. Azrail ( Aleyhisselam) de: Ya Resulellah! Sana gunde on defa salavat edenin ruhunu Peygamberlerin ruhunu kabz eder gibi kabzederim. dediler. Salavat Getirmenin Fazileti İle İlgili Hadisler Dua ile sema arasında bir engel vardır.Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.Üzerime bir günde bin defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.Her kim, farz namazını kıldıktan sonra bana on defa salevat okursa, Allah Teala, onun namazını kabul buyurur. Onun bu namazını Adem’e secde eden meleklerden daha üstün meleklerin makamı olan İlliyyine ulaştırır.O makamdan bir melek şöyle seslenir:-Artık dileğin neyse dile, her dileğin yerine getirilecektir.Vefatımdan sonra sizden kim bana selam gönderirse Cebrail(a.s.) gelir ve bana şöyle der:-Ya Muhammed! Ümmetimden falan kimsenin sana selamı var.Bana karşılık ben şöyle selam alırım:-Benden de ona selam olsun.Ayrıca onun için Allah’tan rahmet ve bereket diliyorum.Kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse, üzerime çok çok salavatı şerife getirsin.Çünkü Allahü Teala, üzerime getirilen salavat-ı şerife sebebi ile onun sıkıntılarını, kederlerini giderir, rızkını çoğaltır, Allah’ın yardımı ile muradına nail olur.Kıyamet gününde, katımda insanların en değerlisi, bana en çok salatü selam getirenlerdir.Adımı işitip te salavat getirmeyen, sonu mutsuz kimsesizdir.Peygamberimiz ( s.a.v )buyuruyor:İsmimi duyunca salavat getirmeyen insanların en cimrisidir..Üzerime salavat getirmeden dağılan bir topluluk pişman olacaklardır.Adımı duyunca salavat getirmeyen, yüzü koyun sürünsün.Üç kişi yüzümü göremeyecektir.Ana babasına isyan eden, sünnetimi terk eden, üzerime salavat getirmeyen.Cuma günü ve geceleri üzerime yüz defa salavat getirenin Allah Teala otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.Sırat üzerinde kalmış hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salavat-ı şerife gelip bu durumdan onu kurtardı.Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.Cuma günü üzerime seksen defa salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.Karşılaşan iki mü’min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.Üzerime salavat getirirseniz, Allah ta sizin üzerinize salavat getirir.

BU SENE *** 1 OCAK 2013 SOHBETİ ( ŞEYH NAZIM KIBRISİ )

  BU SENE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1 Ocak 2013 Sohbeti, Esselamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnşa'Allah küfrün, azgınlığın müntehasına bugün yetişilmiştir. Münteha bildiniz mi? Münteha. Sonuna. Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahirrahmanirrahim. “Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym.”Üç defa bunu sabah, üç defa da akşam okuyun. Bismillahirrahmanirrahim "Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym." Bismillahirrahmanirrahim. "Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym." Bismillahirrahmanirrahim. "Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym." Üstünüze üfürün, korkmayın. Küfrün, azgınlığın müntehasına akşam geçişildi bugün. Ve salı günü günlerin arasında "Yevmud dem" diye meşhurdur. Anladınız mı dem? Yani harplerin, darplerin günü. Eskiden hükümetler idam mahkûmunu salı günü asarlardı. Yevmud dem'dir. Allah'a sığındık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillâhellezî ... Üç defa veya yedi defa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillâhillezî lâ yedurru.. Üç defa okuyun. Sabah üç defa, akşam; çocuklara da üfürün. Her şeyin bir ittidası bir de ittihası var. Bu akşamki azgınlıklar, bir kere daha tekerrür etmeyeceğine işaret aldım. Yani başka sene bu rezillik bir kere daha yapılacak değildir. Bitti, kapandı o kapı şimdi. Allah bizi temiz kullarıyla beraber eylesin. "El-mer'u ma'e men ehab" "Kişi sevdiğiyle beraberdir." Temiz kulları sevelim. Doğru kulları sevelim, namuslu insanlarla beraber olalım. Kurtuluşumuz bundadır. Efendimiz'i sevelim. Yolunu gözetelim, kurtuluş bundadır. Cenab-ı Mevlamın Emri Şerifi, Emri Şerifi'ni tutalım. Selamettir yolumuz; dünyamız ve ahiretimiz. Kişi sevdiğiyle beraber olur. İyileri sevelim. Dünyayı verseler kötü insanı sevme! Onunla beraber gitme! Mühim talimattır. "El-mer'u alâ dini ahih" "Kişi arkadaşının dini üzerine olur." Temizlerle beraber olacağız. Sağlam insanları arayacağız. Çürükler bizi çekemez. Çürüklerle beraber olmak bugünkü dünyanın felaketi, belki Melhame-i Kübra kötü insanlara meylettiklerinden dolayıdır. Zibil adamların arkasında yürüdüler. Osmanlı'yı yıktılar. Rus'u yıktılar, Hint'i yıktılar. Mısır'ı yıktılar, Hicaz'ı yıktılar. Doğru adamlarla yürümediler. Yıkıldılar. Ve bu sene yıkılacak. Yeni devlet var, büyük. T.C içinde dahil olmak suretiyle; bu Türkiye dediği o da, Acem de, Rus da, Amerikan da. Mısır da, Hint, Çin de, Japon da. Yıkılacakların arasındadır.Amerika, o da yıkılacakların arasındadır. Doğru. Bak Maşa'Allah kiriş kaç senedir durur orada. Kamış olsaydı düşecekti. Bak kirişe bak, yukarıya. Maşa'Allah. Sağlam ol diyor. Çürük olmayın. Çürük kimdir? Şeytanın yolunu azdıran, onun yolunu yürüyen kimse çürüktür. Çekemez bu dünyayı artık. Çürükler bu dünyanın insanını taşıyamaz oldu. Yıkılıyorlar, böyle iniyorlar artık. Bu sene sonlarıdır. Sağlam kiriş binayı tutar. Hepsi kiriş yerine kamış koymuş. Yahu kamış, kirişin yerini tutar mı? Kiriş sağlam ağaçtır, tutar. Lakin kamış ne olacaktır. Çırrr aşağı iner. İşte bu insanlık bugünkü halleri budur. Tek tek sağlam insanlar başlayacak görünmeye. Şimdi, bugünden itibaren Rebiül Evvel on beş gün sonra Efendimiz'in Mevlid-i Şerifi, Viladeti Peygamberliğinden itibaren başlayacaktır bu enkaz kalkmaya. Enkaz oldu dünya. Bunun kaldırılmasına Mevlid-i Şerif'ten itibaren başlanacaktır. Enkaz olma. Kamış gibi olma. Kiriş gibi ol! Bak kirişe, nasıl bu kiriş? Bu kiriş 150 seneliktir, bu ev. Kamış olursa bitti işi. Bitti işim. Bir sene ya dayanır, ya dayanmaz. Başlayacak, şimdi bugünden itibaren de sallantı başlayacaktır dünyada. Bir sallanmada yıkılacaklar, yıkılacaktır. Sağlam binaların başlangıcı Mevlid-i Peygamberi ile (sav) "Doğdu ol şahı Risalet bastı arş üzre kadem." Allahu Ekber. "Gelmeseydin aleme sen halk olunmazdı cihan. Gulgule doldu cihâna geldi ol şahı Resûl." Maşa'Allah. Maşa'Allah. Şanlı Resûl'ün kuvveti başlayacak şimdi. Allah Allah. Subhan Allah Sultan Allah. Şükürler olsun Allah'a, şükürler olsun Allah'a. Şeytanın kamıştan olan saltanatı bu geceden, bugünden itibaren çöküyor. Çökecektir, altında duranlar da çökecektir. Giydiği çınar ağacı gibi kirişi, sağlam kirişle onlar çıkacak meydana. Doğru ol! Korkma! Sağlamsın. Yalan yapma, yalancı olma, inkarcı olma. Dinsiz olma, imansız olma. Çarçur olursun, çürük kamış gibisin; yıkılacaksın! 1700 sene Osmanlı sağlam kiriş üzerine İslam'ı tuttu. Bunlar yetmiş sene mi şimdi seksen sene mi? Yetmiş sene. Seksen sene içerisinde sıfırı tüketti. Osmanlı; Devleti Aliyye-i Osmaniye T.C. oldu. Dayanamıyor, çekemiyor. Parayı kağıt yaptıkları halde fazlasını yapamıyorlar. Halbuki ellerinde makina. Bassınlar. Yapamıyorlar. Karşılık nedir? Altındır, altın İslam'dadır. Altın Müslümanlar'ın cebindedir. Kağıdı kullanan; Yahudiler ile ona tabi olan Teferetül Fecere'dir. Allah bizi affeylesin Ya Rabbi, kuvvet versin deft ile bunları yıkmasına. Sen'in Evliyalar'ın, mumin kullarına kuvvet, heybet giydir Ya Rabbi. Ya Rabbi Subhan'sın Sultan'sın. Ey Emirler! Ey bu zamanın Sultanları! Sultan kimdir? Kur'an-ı Kerim'i başının üstünde taşıyandır. Şeriat-ı Garravun Ahmediye'yi gözetenlerdir. Değilse öbürleri şeytanın uşaklarıdır. Allah'ın kitabını bırakanlar, Allah'ın kitabını terk eden İslam'ı terk edenler, şeytanın köleleridir, uşaklarıdır.Lakin son fırsatları bugünden itibaren kesilmeye başlamıştır. Meded alınmış onlardan. İşte bu haber, iyi haberdir. Allah bizi İslam Sancağı'nın altından ayırmasın. Erkek ol! Elhamdulillah ki olacak. Kırmızı lale gibi olacak. Osmanlı'nın alameti başlarında milletin şimdi. Modası geliyor fesin. Korkma giy, gez! Allah'a şükür, Ya Rabbi Sen bilirsin. Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi