RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

BU SENE *** 1 OCAK 2013 SOHBETİ ( ŞEYH NAZIM KIBRISİ )

  BU SENE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1 Ocak 2013 Sohbeti, Esselamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnşa'Allah küfrün, azgınlığın müntehasına bugün yetişilmiştir. Münteha bildiniz mi? Münteha. Sonuna. Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahirrahmanirrahim. “Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym.”Üç defa bunu sabah, üç defa da akşam okuyun. Bismillahirrahmanirrahim "Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym." Bismillahirrahmanirrahim. "Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym." Bismillahirrahmanirrahim. "Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym." Üstünüze üfürün, korkmayın. Küfrün, azgınlığın müntehasına akşam geçişildi bugün. Ve salı günü günlerin arasında "Yevmud dem" diye meşhurdur. Anladınız mı dem? Yani harplerin, darplerin günü. Eskiden hükümetler idam mahkûmunu salı günü asarlardı. Yevmud dem'dir. Allah'a sığındık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillâhellezî ... Üç defa veya yedi defa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillâhillezî lâ yedurru.. Üç defa okuyun. Sabah üç defa, akşam; çocuklara da üfürün. Her şeyin bir ittidası bir de ittihası var. Bu akşamki azgınlıklar, bir kere daha tekerrür etmeyeceğine işaret aldım. Yani başka sene bu rezillik bir kere daha yapılacak değildir. Bitti, kapandı o kapı şimdi. Allah bizi temiz kullarıyla beraber eylesin. "El-mer'u ma'e men ehab" "Kişi sevdiğiyle beraberdir." Temiz kulları sevelim. Doğru kulları sevelim, namuslu insanlarla beraber olalım. Kurtuluşumuz bundadır. Efendimiz'i sevelim. Yolunu gözetelim, kurtuluş bundadır. Cenab-ı Mevlamın Emri Şerifi, Emri Şerifi'ni tutalım. Selamettir yolumuz; dünyamız ve ahiretimiz. Kişi sevdiğiyle beraber olur. İyileri sevelim. Dünyayı verseler kötü insanı sevme! Onunla beraber gitme! Mühim talimattır. "El-mer'u alâ dini ahih" "Kişi arkadaşının dini üzerine olur." Temizlerle beraber olacağız. Sağlam insanları arayacağız. Çürükler bizi çekemez. Çürüklerle beraber olmak bugünkü dünyanın felaketi, belki Melhame-i Kübra kötü insanlara meylettiklerinden dolayıdır. Zibil adamların arkasında yürüdüler. Osmanlı'yı yıktılar. Rus'u yıktılar, Hint'i yıktılar. Mısır'ı yıktılar, Hicaz'ı yıktılar. Doğru adamlarla yürümediler. Yıkıldılar. Ve bu sene yıkılacak. Yeni devlet var, büyük. T.C içinde dahil olmak suretiyle; bu Türkiye dediği o da, Acem de, Rus da, Amerikan da. Mısır da, Hint, Çin de, Japon da. Yıkılacakların arasındadır.Amerika, o da yıkılacakların arasındadır. Doğru. Bak Maşa'Allah kiriş kaç senedir durur orada. Kamış olsaydı düşecekti. Bak kirişe bak, yukarıya. Maşa'Allah. Sağlam ol diyor. Çürük olmayın. Çürük kimdir? Şeytanın yolunu azdıran, onun yolunu yürüyen kimse çürüktür. Çekemez bu dünyayı artık. Çürükler bu dünyanın insanını taşıyamaz oldu. Yıkılıyorlar, böyle iniyorlar artık. Bu sene sonlarıdır. Sağlam kiriş binayı tutar. Hepsi kiriş yerine kamış koymuş. Yahu kamış, kirişin yerini tutar mı? Kiriş sağlam ağaçtır, tutar. Lakin kamış ne olacaktır. Çırrr aşağı iner. İşte bu insanlık bugünkü halleri budur. Tek tek sağlam insanlar başlayacak görünmeye. Şimdi, bugünden itibaren Rebiül Evvel on beş gün sonra Efendimiz'in Mevlid-i Şerifi, Viladeti Peygamberliğinden itibaren başlayacaktır bu enkaz kalkmaya. Enkaz oldu dünya. Bunun kaldırılmasına Mevlid-i Şerif'ten itibaren başlanacaktır. Enkaz olma. Kamış gibi olma. Kiriş gibi ol! Bak kirişe, nasıl bu kiriş? Bu kiriş 150 seneliktir, bu ev. Kamış olursa bitti işi. Bitti işim. Bir sene ya dayanır, ya dayanmaz. Başlayacak, şimdi bugünden itibaren de sallantı başlayacaktır dünyada. Bir sallanmada yıkılacaklar, yıkılacaktır. Sağlam binaların başlangıcı Mevlid-i Peygamberi ile (sav) "Doğdu ol şahı Risalet bastı arş üzre kadem." Allahu Ekber. "Gelmeseydin aleme sen halk olunmazdı cihan. Gulgule doldu cihâna geldi ol şahı Resûl." Maşa'Allah. Maşa'Allah. Şanlı Resûl'ün kuvveti başlayacak şimdi. Allah Allah. Subhan Allah Sultan Allah. Şükürler olsun Allah'a, şükürler olsun Allah'a. Şeytanın kamıştan olan saltanatı bu geceden, bugünden itibaren çöküyor. Çökecektir, altında duranlar da çökecektir. Giydiği çınar ağacı gibi kirişi, sağlam kirişle onlar çıkacak meydana. Doğru ol! Korkma! Sağlamsın. Yalan yapma, yalancı olma, inkarcı olma. Dinsiz olma, imansız olma. Çarçur olursun, çürük kamış gibisin; yıkılacaksın! 1700 sene Osmanlı sağlam kiriş üzerine İslam'ı tuttu. Bunlar yetmiş sene mi şimdi seksen sene mi? Yetmiş sene. Seksen sene içerisinde sıfırı tüketti. Osmanlı; Devleti Aliyye-i Osmaniye T.C. oldu. Dayanamıyor, çekemiyor. Parayı kağıt yaptıkları halde fazlasını yapamıyorlar. Halbuki ellerinde makina. Bassınlar. Yapamıyorlar. Karşılık nedir? Altındır, altın İslam'dadır. Altın Müslümanlar'ın cebindedir. Kağıdı kullanan; Yahudiler ile ona tabi olan Teferetül Fecere'dir. Allah bizi affeylesin Ya Rabbi, kuvvet versin deft ile bunları yıkmasına. Sen'in Evliyalar'ın, mumin kullarına kuvvet, heybet giydir Ya Rabbi. Ya Rabbi Subhan'sın Sultan'sın. Ey Emirler! Ey bu zamanın Sultanları! Sultan kimdir? Kur'an-ı Kerim'i başının üstünde taşıyandır. Şeriat-ı Garravun Ahmediye'yi gözetenlerdir. Değilse öbürleri şeytanın uşaklarıdır. Allah'ın kitabını bırakanlar, Allah'ın kitabını terk eden İslam'ı terk edenler, şeytanın köleleridir, uşaklarıdır.Lakin son fırsatları bugünden itibaren kesilmeye başlamıştır. Meded alınmış onlardan. İşte bu haber, iyi haberdir. Allah bizi İslam Sancağı'nın altından ayırmasın. Erkek ol! Elhamdulillah ki olacak. Kırmızı lale gibi olacak. Osmanlı'nın alameti başlarında milletin şimdi. Modası geliyor fesin. Korkma giy, gez! Allah'a şükür, Ya Rabbi Sen bilirsin. Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi