ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

ZULME KARŞI TEK YÜREK( ŞEYH MEHMED ADİL)ZULME KARŞI TEK YÜREK

Mevlana Şeyh Muhammed Mehmet Adil Er Rabbani Hazretleri'nin 16 Temmuz 2016 Tarihli Sohbeti

Esselamu aleyküm ve raḥmetullahi ve berekatuhu. Euzü billahi mineş şeyṭanirracim Bismillahir Raḥmanir Raḥim. Veṣṣelatu vesselamu ala Resuluna Muḥammedin Seyyidil evvelin vel ahirin.

Medet ya Resulullah, medet ya Sadatı Aṣḥabı Resulullah. Medet ya Meşayihina, destur. Şeyh Abdullah Fā’iz id-Dağıstani, Şeyh Muḥammed Naẓım el-Ḥakkani, medet.

Ṭarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya

Euzü billahi mineş şeyṭanirracim Bismillahir Raḥmanir Raḥim.
"Ve men nasru illâ min indillâh." Allah'a şükretmek lazım. Çünkü zafer Allah'tandır diyor okuduğumuz ayet. "Ve men nasru illâ min indillâh" Allah'a şükür ki bu zaferi layık gördü insanlara. Çünkü her şey Allah'tan oluyor. Allah böyle istedi. Her yaptığı güzeldir. Allah'a şükür millete imtihan olmadı. Fakir fukaranın duasıyla, bir senelik şeyi Allah bir gecede geçirtti.

Bir senedeki şey bir günde olabiliyor diyor Şeyh Efendi. Ahir zaman, “takarrubuz-zaman” diyor. Zamanı Allah sığdırabiliyor. Seneyi bir güne de sığdırabiliyor. Onun için şükretmek hepimize vaciptir. Yapmak lazım, Allah'a şükretmek lazım ki insanlara fazla üzüntü olmadan Allah takdir etti.
Daha önce çoğu zaman her şeyi altüst ederlerdi, kimse ağzını açamıyordu. Allah diledikten sonra demek ki bunda bir işaret vardır. Çünkü İslam âleminin hali belli, perişandır. İslam âleminde bir Osmanlı'nın kaldığı yer baş olarak kalmış. Onu da her fırsatta kaldırmak isterler.

İslam başsız olsun diyorlar. Başsız vücudun bir faydası yoktur. Kendi kendilerine savaşan, başkasına ihtiyaç duymadan, ellerini ayaklarını kıpırdatmadan İslam birbirini yesin diyorlar. Onların demesiyle olmuyor. Allah istediği vakit istediğini yapıyor. İşte bu büyük bir ibrettir.

Bu şeyde dersler var ki en mühimi bu millet Allah'ı hatırladı. Her türlü sınıf Allah'ı hatırladı, dualarla Allah'tan yardım istedi. Allah da bu duaları kabul etti ki bu millete yardım etti. Çünkü sırf Osmanlı'nın tebası değil, dünyanın her tarafında bütün millet uyumadı. Siz burada yalnız değilsiniz, her tarafta var. Müslümanlar çünkü bakıyor, baş istiyor. Bu oyuncak değil. Nefsine tabi olup da gavurla, şeytanla beraber olması Müslümana yakışmaz. Bu dünyada da rezil olur, ahirette de hesabını verir. Müslüman kanı dökmek hesapsız geçmez.

Ama gene diyoruz ki Allah'a binlerce şükür olsun. Bu günümüz, bu akşamımız böyle sevinçle geçiyor. Ahir zamandır. Muhakkak İslam'a bir baş gelecek. Kalpler Allah'ın elindedir. Allah kalpleri istediği saat değiştirir. İşt da Müslüman kanını döküyor, daha fazla kan döküyor. Müslümana, “Müslüman değilsin, sen müşriksin!” diyor. Kendini Müslüman sayıyor. Hâlbuki yaptığı ne İslam'a ne insanlığa sığar. İslam'ı bırak insanlığa sığmaz. Onların da Allah'ın izniyle hesapları Allah indinde zor değil, kolaydır.

Zafer Allah'tandır. Allah zaferi murat etti mi isterse bütün dünya karşıda olsun bir şey yapamazlar, hepsi mağlup olur. Zafee akşam gördüğümüz gibi herkes İslam'ın arkasında tek kalp olur. Şeyh Efendi'nin dediği haberlerin çoğu arka arkaya geliyor. İnşallah Mehdi aleyhisselam da yakındır. O zahir olur, bütün bu fitneler ortadan kalkar.

Bunlar bir gruptur, azınlık bir şeydir. İslam devletlerinin içinde bunların yüz katı, bin katı, daha beterleri var. Daha çok vardır. Bunları ortadan kaldırmak Allah'a zor gelmez. Onların da sırası var. Zannetmesinler ki kendilerinden hesap sorulmayacak. Onlara da sıra gelecek çünkü onlar daha zalimdir. Onlarr daim olsun, Allah bizimle inşallah. Bu fitne sahiplerinin, zalimlerin İslam'la alakası yok, sahte Müslümanlardır. Onlara da hesap sorulur inşallah. Çok zulüm var. Dünya yaratıldığından beri bu kadar zulüm oldu. 20. asırda zulüm vardı, 21. asırda ondan da beter oldu. Medenileşsin dedikçe insanlar daha zalim, daha gaddar, daha acımasız oluyor. İnsanlıktan çıkıyorlar. Bu zulme yetişince muhakkak Allah onu yensin diye birini gönderir. Allah zalimlerden etmesin. Dediğimiz gibi binlerce ders var. En mühim şey de doğru yolda olan insanlarla olup, Allah’ın emrinin dışınain kullanmamaktır. Onlara tabi olanlar kendilerine hesap sorsun.

Düşünsünler, bu, Allah’ın emrettiği yol değildir. Müslüman kanı dökmek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yasak ettiği şeydir. “Acaba biz yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz?” diye düşünsünler. Çünkü sırf dünyada olsa bir şey değil; ahirette de dünyada da rezil olurlar, ahirette de daha beter olurlar. Tehlikelidir. İnsanlara, Müslümanlara tavsiye ettiğimiz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gidin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in güzel yolu. O'nu sevenlerin yoluna gidin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e itibar etmeyen, O'na hürmet etmeyen, en ufak bir hürmetsizlik olursa oradan kaçın. Çünkü tehlike olur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbeti insanlara merhametlik verir, güzellik verir, kötülüklerden sakındırır. Allah hepimizi o yolda daim etsin inşallah.

Ve min Allahi tevfik el-Fatiha.

 

MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi