REBİ-ÜL EVVEL AYI HAKİKAT DAMLASI
Rebi-ül Evvel Ayın Vazifesi ; 1000 Salavat ( Kim 1000 Salavat çekerse,muhafaza altında olur Allahın izniyle ) 70-700 Estağfirullah 100-1000 Tevhid 100-1000 İhlas 40 defa " Ya Munkizel helka - Ey helak olanların kurtarıcısı " 100 defa " La ilahe illa ente Subhaneke,inni küntü minez-zalimin" Mevlâna Şeyh Muhammed Nazım El Hakkani En Nakşibendi k.s SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ Hadis-i şeriflerin dilinden Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirmenin faziletleri… Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem– buyurmuşlardır ki: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَىَّ “Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229) اَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً “Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484) مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَاِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ وَتُكْثِرُ الْاَرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ “İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5) اِنَّ اَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ “Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2156) مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ فَهُوَ شَقِىٌّ “Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 8678) جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ “Bize olan muhabbetinden dolayı Allah Teâlâ Muhammed -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın.” diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (Ali el-Müttakî, II, 234/3900) Yani bundan hâsıl olacak sevabı yetmiş kâtib bin gün müddetle yazmakla zor bitirirler, demektir. Peygamber –aleyhisselâm-’a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır.” (Tirmizî, Vitr, 21) “Allah’ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 6285) “Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar şunlardır: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهَمْ يَسْتَغْفِرُونَ “Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devam ettikleri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir.” (Enfal sûresi, 33) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bıraktım.”(Tirmizî, Tefsir, 8/3082)

RUHLARIMIZ AĞLIYOR 12 Mart 2003 Sohbeti

  RUHLARIMIZ AĞLIYOR Şeyh Muhammed Nazım el-Hakkani en-Nakşibendi Hazretlerinin 12 Mart 2003 Sohbeti Euzubillahimineşşeytanirracim Bishmillahi r-Rahmani r-Rahim, Ya Rabbi şükür. "Nimetimi söyleyin" diyor Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah diyor ki: "Nimetimi söyleyin, size bahşettiklerimi söylemelisiniz." Bu O'nun İlahi Emri'dir. Benim nimetimi, size verdiğim nimetlerimi söyleyin. Hatırlatmanız lazım,söylemeniz lazım, Rabbim bana bahşetti demeniz lazım.Biz mutluyuz, şereflendirilmiş olanlarız, biz uyanıyoruz ve O'nun İlahi Huzuru'nda durmak için temizlenmeye koşuyoruz. Milyarlarca insan o şerefe ulaşamıyor. Pek çok başkan, pek çok kral, pek çok zengin insan, pek çok devlet adamı o şerefe erişemiyor. Uyandıkları andan itibaren akılları meşgul "Bugün ne olacak?" Sadece o gün Dünya'da neler olacağı ile, kendilerinin başına ne geleceği ile ilgileniyorlar. İnsanların çoğu sadece kendini düşünür. Başka kimse umurlarında değildir. Çünkü nefsleri der ki: "Sadece benimle ilgilenmelisin. Başka kimsenin memnuniyeti ve mutluluğu ile ilgilenmene izin vermiyorum. Hayır. Sadece benim için çalışacaksın". Bu yüzden başkanlar, bütün ülkelerin ileri gelenleri, milletlerini, insanlarını, sıradan halkı önemsiyorlar zannetmeyin, hayır! Onların tek uğraştıkları, peşinde oldukları tek şey, "Bu koltukta nasıl sonsuza kadar otururuz? Ne yaparız da koltuklarımızı koruruz? İnsanları nasıl kandırırız ki bizim en iyi seçenek olduğumuzu zannetsinler? Onları nasıl kandırırız? Ne yapalım da insanlarımız bizim en iyi olduğumuzu düşünsünler, zannetsinler?" Burada binlerce insan var, dünyada milyonlarca insan var, Doğu'dan Batı'ya milyarlarca insan var. Hepsi de şuursuz. Onlar insanları yönettiklerini zannediyorlar. Başkanlar, hükümetler en iyi olduklarını, insanları cennete götürdüklerini zannediyorlar. Tam tersine insanları ateşe götürüyorlar tıpkı şimdi olduğu gibi. Şuursuz, o kadar şuursuz ki insanlar. Ve yöneticiler, Nero'nun, Firavun'un veya Nemrud'un karakterini temsil ediyorlar. Başka bir şey değil! Sadece kendilerini düşünüyorlar. Aslan payını, kendilerine alıyorlar. Çakallar, tilkiler, kurtlar da aslandan geriye kalanları kapışıyorlar. Nefslerinin sıfatları böyledir. O koltuğa oturanların hepsi de nefslerinin kontrolü altındadırlar. Nefsleri onlara der ki; "Sen 1 numara oldun artık herkes sana saygı göstermek, senin için çalışmak ve seni memnun etmek zorunda." Küçük akrepler, büyük akrepler, küçük yılanlar, büyük ejderhalar da aynı sıfata sahiptir. Bu sebeple bu dünya yanacaktır. Yanmak zorunda, çünkü insanlar birbirini yakacaktır. Allah beni affetsin.Biz sadece bütün insanlara tercüme ediyoruz. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim demezlerse şeytanın bayrağı altında olacaklardır. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim diyerek yemin etmeyenler, şeytanın bayrağı altındadır. Dünya üzerindeki Şeytani Krallığın temsilcileridir. Euzubillahimineşşeytanirracim demeyenler şeytan ve onun varisine veya temsilcisi veya halifesine tabi demektir. Erkek olsun, kadın olsun. Şeytanın takipçileri oldukları için, şeytani öğretileri uyguladıkları, şeytanın varisleri oldukları, şeytanın halifeleri ve şeytanın temsilcileri oldukları için çok mutludurlar. Onların akılları sıfırlanmıştır. Akıllarını kullanmazlar. Bitmiştir. Süpürülecekler ve toz gibi savrulacaklar. Onları güzel bir son beklemiyor. Tükenecekler, toz olacaklar. Rüzgar onları savuracak, ayrı düşecekler ve dağılacaklar. Ve onları tekrar bir araya sadece Allah toplayabilir. Biz diyoruz ki; Euzubillahimineşşeytanirracim iman edenlerin gerçek işareti budur. Euzubillahimineşşeytanirracim diyen bir kimse görürseniz bilin ki o inanmıştır. Cenabı Hakk sözünü tutar şeytanın şerrinden korunmak, sakınmak isteyen insanları, o kullarını korur, kollar. Eğer Euzubillahimineşşeytanirracim demiyorsa o kimse şeytani krallığa aittir ve o krallığın destekçisidir. Biz insanları ikaz ediyoruz ama insanlar kendi nefsleri için çalışıyorlar başka kimse için değil. Himmetuhum, onlar sadece nefsleri için endişeleniyorlar, sadece nefslerini gözetiyorlar. Nefsleri onların fiziksel bedenlerini ve fiziksel bedenlerinin arzularını temsil eder. Her sıkıntı, her acı, her kötülük, her kriz, kendi nefslerini memnun etmeye çalışan insanlar yüzünden olur. Hiç birisinin "insanlığa bir faydam olsun, insanları zorluklardan kurtarayım, insanlar rahata kavuşsun, mutlu ve huzurlu olsunlar" diye düşündüklerini zannetmeyin. Onların nefsleri engel olur buna, insanları rahata kavuşturmalarına. Nefsleri insanları çok kötü, berbat bir duruma doğru sürüklemektedir. Çünkü nefsiniz sizden intikam alır. Sizin fiziki varlığınız ruhunuzdan intikam almak peşindedir, onu öldürmek ister. Ruhu öldürüp, özgür kalmak ister nefs, çünkü ruh bir insandan ona hizmet etmesini ister çünkü ruh Cenabı Hakk'a aittir. Ruhunuz sizi çağırır, "Ey insan, benimle gel çünkü senin Rabbine, Yaratıcına aidim ben. Benimle gel, sonsuz mutluluk için, sonsuz zevk için, sonsuz hayat için. Benimle gel". Ruhlarımız ağlar, fiziksel bedenimize yalvarır. Ama şeytan ve onun temsilcisi olan nefs fiziksel bedenimize der ki; "Benimle gel hadi. Bu hayattaki her zevki, her lezzeti tatmak için benimle gel. Benimle gelmezsen hiçbir şeyden keyif alamazsın. Benimle gelmen lazım". Ve insanların nefsi sırf kendi zevki için fiziksel bedenlerini peşinden sürüklemek ister. Çünkü fiziksel varlığımız biterse, nefsin varlığı da biter. Onun için keyif yoktur artık. Bu sebeple sürekli insanın peşindedir, herkes kendine uysun ister, istediğini yaptırmak için uğraşır.Gökyüzüne ait olan ruhani varlığımız fiziksel varlığımıza "Benimle gel" der. Sonsuz zevklere, sonsuz güzelliğe, sonsuz mutluluğa, sonsuz lezzetlere, sonsuz ışıklara, sonsuz hayata, ebedi hayata ulaş benimle" der. Sadece bir avuç insan ruhani davete icabet etmek ister. İnsanlar ucuz şeylere kanarlar, ucuz, maddi şeylere. Basit bir büfeden tost, patates kızartması yemeye giden bir Lord gördünüz mü hiç? Yoksa restoranlara mı gittiklerini gördünüz? Kendi mevkilerine uygun büyük restoranlara giderler. Öyle yerlere giderler yemek yemeye. Ucuz şeyler istemezler, hayır. Meşhur restoranlara gidecek maddi güçleri vardır. Orada yemek yiyebilir, bahşiş bırakabilir ve cömertliklerini sergileyebilirler. Dostlarını alıp bir büfede "al bu tost senin, bu patates kızartması senin, bu da benim" demezler. Ama şimdiki insanlar ucuz şeylerin peşinde. Nefsleri istiyor, yönlendiriyor onları böyle ucuz şeylere. Ruhaniyetlerine tabi olmaya bırakmıyor ki çok değerli ve pahalı şeylerin peşine düşmelerine, talep etmelerine izin vermiyor. Büfede tost ve patates kızartması yemekten memnun değiller. Ruhlarımız bu dünyada maddi dünyada, fiziksel zevklerle tatmin olmaz asla. Çünkü maddi dünyaya ait ne varsa hem fiziki bedenimize hem de ruhani bedenimize ağırlık yapar. Ruhaniyetimiz taşıyamaz. Fiziksel bedeninize de maddi hedefler, maddi zevkler fazla gelir o da çöker sonunda. Ama şimdi insanlar şuursuzdur. Tv'larda böyle nasihat verecek, sohbetler, toplantılar, böyle yayınlar, böyle programlar, reklamlar, filmler bulamıyorlar. Üniversitelerde, okullarda öğretmiyorlar böyle şeyleri. Maddi zevkler, maddi istekler altında 'insanlar ezilir mi?' diye düşünmüyorlar hiç. Maddi zevkler arttıkça insan bunları yüklendikçe o insan hızla çöker, hayatı zorlaşır. Hayatı gittikçe zorlaşır ve sıkıntılarla dolar. Çünkü yemek, içmek ve diğer nefsani zevklerin yüklediği ağırlığı taşıyamaz fiziki bedenimiz. Çöker, yıkılır. Haddinizi bilirseniz tamam. Haddinizi aşarsanız, ezilirsiniz, tükenirsiniz, yok olursunuz. Ama şimdi insanlar hayatlarının asıl hedefinden uzaklaşmıştır. Hiç kimse neden yaratıldığını sorgulamıyor. Bu soruya bir cevap verebilirseniz bütün sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz: "Ey insan, ne için yaratıldın?" Nefsinizi tatmin etmek için mi yaratıldınız sizce? Yoksa Rabbinizi razı etmek için mi yaratıldınız?" Ama Yaradan'a inanmıyorlar, o yüzden de şeytanı efendileri yapıyorlar. Şeytanı daha çok mutlu etmeye çalışıyorlar. Şeytani işlere milyarlarca dolar veya pound yatırıyorlar ki onlara zevk versin diye. Fiziksel bedeninize taşıyabileceğinden fazlasını yüklediğiniz zaman bir kaç adım atar sonra düşersiniz. Düştüğünüz zaman da, o yüklendiğiniz şeyler altında ezilir, bitersiniz. "Ah Kalbim, ah midem, ah bacaklarım ah böbreğim, ah pankreasım, ah başım, ah aşağı tarafım" derken bitersiniz. Ne oldu? Koşturuyordunuz, hani. Hiç koşamıyorum, bittim, ne oldu bana? Ne olduğunu bilirsiniz siz. Bir galon vardı, açtınız sonuna kadar bitirdiniz, şimdi böyle yapıyorsunuz içi boş. Boştur.Fiziki varlığınıza ait enerjiniz bitecektir. Bomboş kalacaksınız. Ruhaniyetiniz ise sıfırlanır. Ağır şeyler yükleyerek, öldürdüğünüz o fiziki bedeni, o ölü bedeni kesinlikle taşıyamaz. Ruhaniyetiniz taşıyamaz, tükenir. Allah bizi affetsin. Bütün milletlere hakikati ve doğru yolu gösterecek, dünyada ve ahirette mutlu olmamız için bizi yanlış yoldan doğru yola taşıyacak bir kimseyi gönder. İlahi Huzur'da en şerefli olan Seyyidina Muhammed (sas) hürmetine. Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi