ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

İSLAM SANCAĞI

  Ya Latif, Ya Latif. Hepsi Cebabire Devletleridir. Müslüman Devleti yoktur. Ya Latif Ya Latif. Her gün 100 kere Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. 1000 kere ‘Allahumme Salli Ala Muhammedin ve Ala Ali Muhammedin ve Sellim.’ 100 kere Estağfirullah el Azim. Estağfirullah el Azim. Rebiül Evvel; Efendimiz’in ayı dehşetli geliyor. Şeytana verilen fırsat şimdi sonuna geldi. Şeytan ve şeytanla beraber olanları süpürecektir. Temizleyecek ve İslam’ın sancağı kalkacak. Oraya İslam sancağını astırdım. Üstünde Ayet yazılı olan her sancak. Allah Allah. Efendimiz’in şanı. Efendimiz’in şanı, şerefi. Nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz? Nereden bilirsin? Nereden bilirsin? Allah Allah. Ayakkabıları. Ayakkabılarını çıkarmak istediğinde: ‘Ayağınla bas’ hitabı geldi. Musa Peygamber’e: ‘Ayakkabılarını çıkar’ dedi. Yeryüzünde. Efendimiz’e, Efendimiz ayakkabılarını çıkarmak istedi. Bırak dedi. ‘Arşım şereflensin bas.’ Allahu Ekber. Ey bre çingene sürüleri! Ki Peygamber’in tazimini ben çok görüyorum. Bre Cenab-ı Hak buyurdu huzurunda: ‘Bas, senin basmanla arşım şereflensin.’ Dedi. Bunlar kavga çıkarır, Peygamber’e öyle söylemeyin. Bre çingeneler sürüsü! Bre çakallar! Bre uluyan kelpler! Peygamber Zişan’ın hakkında sen ne söyleyebilirsin? Cenab-ı Hak onu Makam-ı Mahmud’a gönderdi. Makam-ı Mahmud nedir? Söylesene Makam-ı Mahmud’da kim duracak? Makam-ı Mahmud kimin içindir? O şeref kime verildi? Sen burada o Peygamber’in şerefini aşağı indirmek istersin. Cehennemde kaynasınlar. Vahhabisi de, Selefisi de, İhvancısı da. Onlar Tövbe etmezlerse Efendimiz’in yüzünü göremezler. Efendimiz’in yüzünü göremedikten sonra, Cenab-ı Hakk’ın yüzünü görebilir mi? Aman Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi. Tazim et. Onu ne kadar övebilirsen öv. Korkma. Çünkü senin tazimin. ‘Hiç şüphesiz ki Cenab-ı Allah, Habibi’ne Salatu Selam eder ve Melaike-i Kiram da.’ Sen kim oluyorsun bre? Boyuna Peygamber’e hücum ederler. Vabiler, kurtlar, bre çakallar, bre tilkiler. Sizi çakallarla tilkiler yiyecek. Peygamber’e buğz eden ve Peygamber’e yapılan tazimi çok görenler. Onları vabiler, çakallar yiyecek. Görecekler. Aman Ya Rabbi yolumuzdan şaşırtma. Allah’ın tazim ettiğini, Cenab-ı Hakk’ın büyüklediğini sen nasıl küçültmek istersin? Şirk dersin. Ne şirki be? Şirk ne? Şirk ne? ‘Ey Habibim Kevnu Mekanı senin şanına yarattım’ diyor Allah Zul Celal. ‘Bütün mahlukat senin şerefin için yaratıldı. Yarattım.’ ‘Ve Benim yarattıklarıma ihtiyacım yoktur. Hepsini sana verdim. Senindir.’ Allahu Ekberul Ekber. Habibi Kibriyası Ya Seyyidi Ya Resul Allah. Nokta kadar kuvvet verse, Kevnu Mekan’ı alt üst eder. Alt üst eder. Akıllanın bre Vahhabiler, bre Selefiler, bre laikler, bre dinsizler, bre yalancı yahudlar. Akıllanın, aklınızı başınıza getirin. Efendimiz’in (sav) nasıl bir kimse olduğunu, onun büyüklüğünü düşünün. Anadan babadan yetim. O nasıl yaşıyordu ve çöllerin ötesinden nasıl bilindi? Binlerce, yüz milyarlarca yaşardı; çocukları oldu. Ölüp gitti; geçip gitti onlar. Bu nasıl bir insan? Ne Hristiyanlar’da akıl kaldı; ne Yahudiler’in düşünecek kafaları var. Söyle bunu. Nasıl oldu? Nasıl bir yetim; anadan babadan yetim bir kimse, bir çocuk. Mektep görmedi, medrese görmedi. Okuma bilmez, yazma bilmez; ümmi. Nasıl oldu da kendisi yirmi üç sene: ‘Ben Allah’ın Peygamberi’yim; Allah’ın gönderdiği Kur’an-ı Kerim’i size okuyorum.’ İnsan kendisi bir manzume yazsa ve kendisine onu oku desen, doğru okuyamaz. Altı binden fazla Ayet-i Kerime. Nasıl olur, İlahi Kitap olmasa; ümmi olan okuması yazması olmayan kişi nasıl onu söyler? Başından sonuna kadar ezbere söyler. Harfine noktasına kadar aynen söyler. Bu insanlar; bunu düşünmeyen insanlar hayvandan aşağı demektir. İşte azametine bak. Ne diyor Peygamber Aleyhi Salatu ves Selam: ‘Ey Ashabım! Bir gün gelecek bütün dünyada benim ismim söylenecek.’ Bu Peygamber’in Hadisi’dir. ‘Benim ismim bu dünyanın üzerinde her tarafta söylenecek.’ Bu mucizedir. Efendimiz Arap köylerinin içinde bunu söylüyor. ‘Ahir zaman olduğunda benim ismim her yerde söylenecek.’ Hay, hay. Hay, Hay. Seyyidil Evvelin vel Ahirin. Ya Seyyidi, Ya Sultan. Şefkat, şefaat isteriz; kuvvet isteriz. Lakin karınca da bunları helak eder. Nasıl iş bu? Şimdi söylediğin her tarafta Efendimiz’in ismi söylenmez mi? Birinci sırada söylenir. Birinci sırada. Yahudiler imansızlıklarından, Nasara yine imansızlıklarından ve kıskançlıklarından. Efendimiz’i ikrar etme. Etme. Kendi ne, budu ne? Söylüyorsun ya Ümmeti var. Şimdi iki, üç milyar Ümmet vardır. La İlahe İlla’Allah Seyyidina Muhammedun Resulullah diyen. Sen söylet. Söylet bakalım. Siz İsa (as)’ı mehzele yerine koydunuz. Onunla tiyatro yapıyorsunuz. Haç koyup, Haç çıkarıp. İsa Peygamber size gelip dedi mi ki; bu haçı alın taşıyın, benim alametimdir. Kendi alameti olsa alnına yazılıp da gelir. Akıl yok. Kıskançlık şeytanın sıfatıdır. Şeytan, Adem Peygamberi kıskandı şeytan oldu. Peygamberimiz’i kim kıskanırsa, onlar da şeytandır. Estağfirullah. Şefaat Ya Resul Allah. Bizim lisanımız bu kadardır. Bu kadar yetişir. Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi