ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

GÜNAHLAR İSTİĞFARLA AFFOLUNUR

   Allah Azze ve Celle bize talim olsun diye, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Fetih Suresi’nde dedi ki:“Li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara” (Fetih Suresi-2) Peygamber Aleyhisselam için “Senin geçmiş günahların, gelecek günahların affedilmiştir.”diyor.Bu bize bir talimdir çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zaten masumdur. Masum dediği; peygamberler masumdur, günah işlemezler, günahları yoktur. İnsanoğlunun günahı vardır. Peygamberlerden başka kim olursa olsun hatası var, bilerek ya da bilmeyerek günahı olabilir. Allah Azze ve Celle onu ne için dedi? Çünkü insanların geçmiş günahları tövbe, istiğfar ederlerse affolunur. Gelecek günahlar, tövbe etmedikten sonra onlar affolunmazlar. İnsanın hata yapmadan günü geçmez. Onun için devamlı tövbe istiğfar etmek lazım.Günah işlenir, tövbe istiğfar yaparsan Allah onu affeder ama yapmazsan, sen Peygamber gibi değilsin, senin geçmiş günahların yalnız af olur, önümüzdeki olacak günahlardan kurtulamazsın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi, günde en azından yetmiş estağfirullah çekeceksin. “Dün bilmeden bu kadar günah işledik; bunun tövbesi için, istiğfar için.” deyip yetmiş tane yaparsan Allah affeder. Melekler bekler, sağ taraftaki sevabı hemen yazar ama sol taraftaki; “Bu adam günah işledi, bekle.” der. Tövbe istiğfar kapısı açıktır. “Tövbe ederse onu yazmayız.” diye akşama kadar, birkaç saat beklerler, ondan sonra artık tövbe etmezse yazılır.Onun için, günah yazılmadan her gün devamlı istiğfar yapmak lazım. Ama en azından yetmiş istiğfar. “Estağfirullah el azim” veya “Estağfirullah, estağfirullah…” dersen de olur. O günahlar üstünden kalkmış olur, üstünden yük kalkmış olur, ahirete bir şey kalmaz. Allah hepimizi affetsin inşaAllah.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi