ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

EN TEHLİKELİ VARLIK

   Nefis çok tehlikelidir. Güvenme ve inanma. Seni her zaman aldatmaya çalışır. Nefis,şeytanın emrine tabi olduğundan oda şeytandır. Korkunç bir şey devamlı bizimle beraberdir. Herhangi bir emre karşı emreder. Eğer dinlemezsen ve itaat etmezsen korkunçlaşır. Bundan dolayı nefsin saldırılarından kurtulmak için devamlı hazır bulunmalısın. Onun arzularına cevap vermemek için çalışmalısın. Nefis fiziksel varlığımızın arzularını tatmin etmek ister. Ruhaniyetimize benzemez. Varlığımızın arzuları aynıdır. Nefsimizin istediği aynı zamanda vücudumuzun arzularıdır. Nefsi terk etmek için fiziksel arzuları terk etmek gerekir. Nefsin arzuları sonsuzdur. Fiziksek varlığımızın nefsin arzularını tatmin etmesi mümkün değil. Nefis fiziksel varlığı itaat etmeye zorlar. Nefis bir okyanus arzu eder ama fiziksel varlığımızın istediği bir bardak sudur. Sen susadığın zaman nefsin önüne bütün kaynakları koyar fakat bu su kaynaklarından ancak 2-3 bardak içebilirsin ve doyarsın. Kim nefsini takip ederse hiçbir zaman dinlenmeye fırsat bulamaz; —Onu al,bunu al Der. Bütün maddi şeyler nefsin arzuları içindir. Fakat ondan kullandığımız nedir? milyarlarca doların olsa da nefis seni ; —Daha fazlaya ulaşman lazım,çünkü maddi dünya arttıkça ben memnun olurum Diye zorlar. Bundan dolayı nefis;en korkunç,en zor ve en tehlikeli varlıktır. Nefsimize karşı uyanık olmak lazım. Nefsin hiçbir hedefi yoktur sadece dünyalıktan daha çok ele geçirmeye çalışır. Bu saçmalıktan başka bir şey değildir. Çünkü senin maddi varlığın ölecektir. Maddi hazinelerin arkasından niye koşmaktasın?Bu dünyadan sadece ihtiyacın kadar olanını al,ihtiyacın olmayanı bırak. Fakat bizim nefsimiz arzularıyla daha da fazla istediğinden dolayı ölüme götürür. Bize ilahi hazinelerden daha fazla almamız emredildi. İlahi hazinelerden kazandıkların daimidir,sonsuza kadar ebedi ve ezeli olarak sana aittir. Daha fazla maddiyat mahveder ve onları ağır yük altında öldürür. Nefsinden uyanık olmanın manası; nefis hiçbir zaman ruhumuza yol vermez. İlahi hazinelere varmaya müsaade etmez. İnsanları köle yapar. İlahi alemin kulu olmak yerine maddi alemin kölesi oldular. Bütün dünyanın yaşadığı esas ekonomik kriz üzerine konuşuyorlar,herkes mark,dolar üzerine konuşuyor. Nefsimizin şeytanla beraber bize öğrettikleri budur. Allah c.c. bize ilahi alem için arzu ve şeref versin,dünya için değil.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi