RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

SULTANDAN İNCİLER

  Abdullah Dağıstanî Hz.’leri, (Allah sırrını takdis etsin) 99 Esmâüllahûlhüsnânın mânâlarını söylerdi de, “El-Muktedîru” ismi celîlini söylediği vakitte durmuştu... - Muktedir oluşu anlatmak için nasıl bir örnek versek? Allah’ın iktidârı nerelere erişir? İnsanlara anlatabilmek için çok basit bir temsil (misâl), O’nu düşünüp te en ufak bir temsil bile yapabilmekten ehlullah, evliyâlar âciz kalmıştır. Alıntı: Büyük Şeyh Abdullah Dağıstanî Hz.’leri (k.s.) “Yirmidört saatte yirmidörtbin tecelli var” derdi. Hiç bir şeyi bir saniye sonra aynı noktada bulamazsın. Cenâb-ı Allah’ın kudret ve azameti; herşey o saniyeniniçerisinde değişmiştir. Sen bir saniye evvelki insan değilsin. Bir saniye sonraki insan da şimdiki sen değilsin. Alıntı: Şeyhimiz Abdullah Dağıstanî -ki sultânul evliyâdır (Allah sırrını takdîs etsin)- buyururdu ki: “Bu zamanın insanları çok kolay geçecek bir hayatı, bu dünyayı çok zahmet ile ezilerek geçiriyorlar” Hâlbuki Cenâb-ı Hak hayatın çok kolay geçmesini istiyor ve “Ben sizin hakkınızda kolaylık murad ederim…” buyuruyor. Alıntı: Şeyhimiz sultânul-evliyâ Abdullah Dağıstanî Hz.’lerinin “O olmasa Nakşbendiyye Tarîkatı olmazdı” buyurduğu Şâh-ı Nakşibendi Muhammed Bahauddin Buharîyyül Üveysî Hz.’leri bu tarîkat-ı âliyye (Nakşbendi Tarîkatı)nin pîridir; başıdır. Allah sırlarını takdis etsin, bereketleriyle bereketlendirsin, onların feyziyle bizleri feyizlendirsin, onların nurlarıyla bizleri de nurlandırsın, onların îman çerağından bize de ikram eylesin.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi