SEFER AYI HAKİKAT DAMLASI
ÇOCUK YETİŞTİRMEK... Hadis-i Şerif’de Allah Rasulü (SAV.) şöyle buyuruyorlar: “Her doğan İslam fıtratı üzere doğar, daha sonra ana ve babası tarafından çeşitli dinlere mensup olarak yetiştirilir.” Allah (CC.) Kur’an-ı Kerim’de : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ “Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun; onun yakıtı, insanlar ve taşlardır; görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir.”[1] Hayırlı evlat sahibi olabilmek için de ona İslam terbiyesi verilmesi lazımdır. Peygamber Efendimiz (SAV.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: «İnsan öldüğü vakit bütün amelleri ondan kesilir. Yalnız üç şeyden : sadaka-i cariyeden, faydalanılan ilimden ve kendisine duâ eden sâlih evlâttan kesilmez buyurmuşlar. Hadis-i Şerif’de Peygamber Ef. (S.A.V) Şöyle buyuruyor: « كُلُّكُمْ راعٍ ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ ، والأِمَامُ رَاعٍ ، ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والمرْأَةُ راعِيةٌ في بيْتِ زَوْجِهَا ومسئولة عنْ رعِيَّتِهَا ، والخَادِمُ رَاعٍ في مالِ سيِّدِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فكُلُّكُمْ راعٍ ومسئولٌ عنْ رعِيتِهِ». “Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlunuz.”

HUD (AS)’IN DAİRESİ 15 Haziran 1994

  HUD (AS)’IN DAİRESİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Haziran 1994 Sohbeti, Bu ahiret Sultanı Şeyh Yahya Efendi Hazretleri o zikri çektiğimiz vakitte bana "Oğlum" dedi. "Burada hazır olan, sizi sevip gelen, bizim buradaki rihabımızda toplanan kimseler bizim nazarımızın altındadırlar.Onlara bildir." Efendimiz Sultanul Enbiya Serveri Enbiya, Habibi Kibriya ne buyurdu? "Allah Allah diyen olduğu müddetçe Kıyamet kopmaz." (Kimdir o onu oraya koyan?) Allah'a havale ediyoruz ama Cenab-ı Allah hilim dairesinden çıkarırsa bu memleketin içinde tosunu sürükleyip götürecek kan akacağını bildiriyorlar. Bu kâfirlikten dolayı. Daha bu derece düşmanlık tarihte görülmemiş. Bu da kendi milletin hesabına yapılıyor bu memleketin içerisinde. Bu da bir avuç insanın hatırı içindir şimdi. Bir avuç insan ama 60 milyonu sürüklüyor. 60 milyon ağzını açamıyor. Ey Allah'ın Evliyası! Siz Allah'ın çekilmiş kılıçlarısınız. Size havale ettim. Din olmasa, iman olmasa hayatın ne kıymeti var? Ne tadı var, ne lezzeti var? Ebedi olan hayat olmasa bu hayatın manası nedir? Ölüp, çürüyüp bitecek olduktan sonra bu hayatın manası nedir? Ne manası var? Çürüyüp bitecek olan bu insanların yaratılmasının ne manası var, ne mantığı vardır. Evet, bugün de güneş guruba doğru yaklaşıyor. Güneş boğulmaya doğru gidiyor. Bir gün daha kapandı. Geriye sayıyor. Aslında doğduğumuz günden itibaren geriye sayıyor iş. Eksiliyor. O havaya atacağı şeyi şimdi bekletiyor orada. Geriye sayarlardı şimdi. Gökyüzüne her şeyi tamam olsun. Hiç bir şeyden geri kalmayalım, küfürden. Gökyüzüne onlar top atıyor. Gökyüzüne kurşun sıkar derler. Küfrün şiddeti orada atmaya geriye sayıyor gibi. Herkes doğduğu andan itibaren geriye doğru saymaktadır. Yüz milyon nefes mi alacaksın, boyuna eksiliyor. 50 milyon mu nefesleri, 40 milyon mu, 10 milyon mu, 150 milyon mu neyse kaç bin veya milyonsa; eksilmektedir. Eğer bu hayatın ötesi yoksa ümitsiz, sonsuz bir ümitsizlik içerisine, karanlığa düşer insan. Ne kadar bedbahttır. "Bunalıma girdim" diyor. Günde belki yüz kişi gelir bana. Avrupa'da beş yüz kişi gelir, bunalıma girmiş. E nasıl bunalmasın? İmanın aydınlığı içinde yok ki. İmanın aydınlığı içerinde olsa karanlığa düşer misin? Bunalan insan manası; karanlığa düşmüş demektir. Bunalıma düştüm diyor. Çocuğum bunalıma girdi. Karı, koca, ana, baba, şu, bu. Bunalım ne için? Niye bunalıma giriyor? İşte sabah oluyor, akşam oluyor; sabah oluyor, akşam oluyor. Geriye sayıyoruz. Yaklaşıyor herkese tayin olunmuş olan bir vakit vardır. Yaklaşıyor! Onu da bilemiyoruz ne zaman gelecek. Onun için imansız, imansızlık alametidir, inançsızlık alametidir bunalım dedi mi. Stres der, destres der, çeşit uydurma söz. Ve tedaviye çalışır. Yahu tedavi imandadır.Bir gün baştakileri de tutacak bunalım. Tabandakilerde değil, şimdi yukarıya doğru yürümektedir. En baştakileri de tutacaktır. Çok baştakiler de şimdi medyumlara giderler. Medyum mu der? Cinci, cincilere gider. Ne? Medyum? Yoksa medya? Medyuma gidiyormuş, ya haber veriyor nasıl oldu nasıl olacak. Bana gelin, medyumu karıştırma. Sana yolu göstereyim. Cennetin yolu da, cehennemin yolu da. İstediğin yola git ondan sonra. Büyük olmakla ne kadar büyüse de iki yoldan birisine girecektir. Var mı? Cumhur reisi olsun, baş vezir olsun, başkumandan olsun, paşa olsun, vezir olsun. 2 yoldan birine gidecektir. Ben de göstereceğim gel medyumda bir şey yok sana. Bana gel. Şöyle bir gözlük takayım gözüne. Ki buradan baktığında mağribe, buradan baktığında maşrike kadar göresin. Cennet yolunu da göresin, cehennem yolunu da göresin. Dünya boş değil. Onun tercüman olduğu bu kuvvet ben veririm diyor, sen söyle de. Onlar geldiği vakitte göstermek isterse ta kav ve kav şeyine kadar göstermeye de kuvvetimiz vardır. Onun için bunalım diyerekten milleti sarıyor. Şimdi çoluk çocuk bir şeyden haberleri yok, bunalıyor. Çünkü iman kuvveti yok. İman nuru yok. İman verilmiyor, öğretilmiyor. Onlar bir de müteessir oluyor. Şimdi sıkıntıyı baştakilere doğru kaydırıyoruz diyor Evliyalar. Mesuliyet taşıyanlara doğru kaydırıyoruz ki belki tövbe edip İslam'a karşı gelmezler. Çünkü İslam'ın dışında başka yol yoktur. Cennetin yolu İslam'dadır. Cehennemin yolu İslam'ın dışındadır. Astaizu Billah: "Walanutheeqannahum mina alAAathabial-adna doona alAAathabi al-akbari laAAallahumyarjiAAoon." (32:21) "Küçük azaptan tattıracağız" diyor Cenab-ı Allah. Şimdi kurtuluş yoktur. Yakalanmışlar. Şimdi açılması yoktur. İslam'a teslim olmadıktan sonra açılacakları yoktur. İmdatlarına ne Amerika yetişecek, ne Rusya yetişecek, ne aydan, ne yıldızdan gelecek yetişebilecek. Yok, bitti. "Walanutheeqannahum mina alAAathabial-adna doona alAAathabi al-akbar." (32:21) Yemin ederim diyor Cenab-ı Allah. Yemin ile, gasel ile. Şimdi tattıracağım, artık keyifli günlerin geçmiştir. Bitmiştir. İslam'a gelmezler, İslam'ı kabul etmezlerse yedikleri zehir, içtikleri zehir olacaktır. Keyif yerine zehir içeceklerdir. Tattıracağım diyor şanım Hakkı için. Allahlığıma yemin ederim diyor. Büyük azaptan evvel küçük azap. Gelecek azaptan önce yakındaki azabı tattıracağım diyor. Şimdi bitti. Tutuldular. Ya İslam'a teslim olacaklar yahut açılma yok. İsterse bu haber en başa kadar yetiştir. Ben buradayım. Evliyalar buradadır. Bu söz hak ve gerçektir. Yalan yok, yanlış değildir. Bu böyledir bitti. Kimse imdatlarına yetişmez, yetişemez! Gazeteci ol, gazete haberi de boştur.Sana Allah ve Peygamberin haberinden veriyoruz. Evliyaların verdiği, durduğu, bildiği manadan söyle diyor. İster dinle, ister dinleme. E yarın bugünden daha şiddetlidir. Gelen ay, bu aydan çok daha dehşetlidir. Temmuz sıcağı hazirandan fazladır. Ağustosun sıcağı temmuzu yener. Sonra bir de zemheri gelecektir. Sıcak cehennem de var, arkasından soğuk cehennem de var; zemheri. Kanun-ı evvel, kanun-ı sani, Şubat İsimleri de oynattık yerinden. Bu kadar senedir, bu kadar bin sene bizim bildiğimiz isimleri de kaldırıp analık, oğlum, karalık diyerekten isimler taktılar. Her şeyi bozdular. Aleyhlerine oldu. Lehlerine olmadı. Bitti. İslam'dan güzel bir şey var mı ya? İmandan tatlı ne var? İnanmanın zevki var mı bir başka yerde? İmansız hamdır. Evet. Allah iman lezzetini bize tattırsın. Allah de. Wa la tunsina dhikrak Habibullah salavatullahi ve selamu aleyh Hazretleri. Münacat ediyor, Rabbisine çağırıyor. Ya Rabbi zikrini bize unutturma. Bazı alçaklar var zikre karşı geliyor. Allah'ın zikrine karşı gelen cahiller çok var bugün. Her şeyi bozdular dedik ya. Zikrullah'a karşı gelen var. Ve Peygamber-i Zişan salavatullahi ve selamu aleyh Hazretleri duasında "wa la tunsina dhikrak". "Zikrini bize unutturma Ya Rabbi" diyor. Zikri unuttuktan sonra, Allah'ı unutan Allah'sız kalır. Allah'sız kalan kâfirdir. Zikrullah'tan tatlı bir şey var mı? Nasıl ondan daha tatlısı olsun ya hu? Cenab-ı Hak buyuruyor azametle: "Ana jalisu man dhakarani." "Ben, Beni zikredenin onunuyum Onunla beraber. Meclisinde oturanım" diyor Cenab-ı Allah. Onun meclisindeyim Allah Allah dediği vakitte kul, Ben onunla beraberim diyor. Bundan büyük şeref mi olur? Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği şerefe bak. Beni zikrettiği vakitte onun huzurundayım diyor böyle. Onunla. Ne büyük şereftir o. Ve biz bugün gafillerden olduk. Zikir meclislerini dağıttık. Zikredenleri ürküttük. Zikredenleri kötüledik. Allah diyenlere harb ilan ettik. Wa uwli lahum. Wa uwli lahum. Onlara mühlet veririm, fırsat veririm. Daha azgınlıklarını artırsınlar. Artıra artıra, artıra artıra elimden kurtulacak değillerdir. Yani onlara fırsat verdiğimde onlar zannetmesinler ki elimden kurtulup gittiler, istediklerini yapabiliyorlar. Hayır! İstedikleri hiç bir şeyi yapamayacaklar! Fırsat veririm, lakin ihmal etmem. Mühlet veririm, ihmalim yoktur. Ellerimdedirler her an. Kabza-i Kudretimin içinde Kabza-i Kudretin içerisinde kainatlar duruyor. Kabza-i Kudret temsilcisi olan bir Veliyullah Allah'ın Evliyasından bir zatın pençesinin içindedirler. Allah'ın kabza-i kudretinde kainat duruyor. Bir tek, başka istemez, ikinciye lüzum etmez. Böyle sıktı mı bitti. Ve biz yeni bir tecelliye mazhar oluyoruz. Bu müjde de yine Şeyh Yahya Trabzoni Hazretleri'ndendir. Bunlar ölüler, öyle yazar ama onu yazan ölüdür asıl. Oradaki o çarşı levhası gibi bir şey koymuş oraya, kim koymuşsa. Buradakini ölü zannediyor. Buradaki ölü olsa kimse oraya gelmez. Ölülerin oraya yeni mezarlıklara gömerler. Orada yatan Allah'ın Evliyası'dır. Allah'ın Evliyası'na ölü diyen kendinin ölü olduğuna işarettir.İsterse oranın altında Şeyhul İslam yazsa, o da ölüdür. Manevi hayattan mahrum demektir. O zat yeni tecelli açılmıştır diye müjde veriyor. Neden? Bugün beşinci, bu akşam altıncısı olacaktır. Bu gece Muharrem ayı gireli işte bir hafta oluyor. 1414'üncü senesi Hicretin tamam oldu, 1415'inci Hicret yılı izzu şerefle girmiştir. İslam'ın mutlak şerefiyle ve galibiyetiyle yine gelmiştir. İslam'ı mutlaka kabul edenlere, İslam'daki mutlak şeref ve nur ve hidayet ve lütfu ihsan ve ilim ikram olunur. Bir hafta oluyor. Yeni yılımız da girdi. Ve Muharrem ayı da geldi ki Muharrem ayı Allahu Zül Celal'in indinde ilahi huzurunda eşhurul hurum dediğimiz dört çok yüksek hürmetli ayın birisidir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Recebu Şehrullah ayı. Dördü on iki ayın içerisinde gayet ihtiramlı olan aylardır. Ve üç ay bir bir arkasına gelir. Ve senenin başlangıcı bu Mübarek ayla olur. Her senenin ayrı tecellisi vardır. Bir sene bir seneye uymaz. Bu sene bir parça şiddetli geldi. Yumuşak değildir. Onun için Ya Rabbi diyorum mümin kullarını hilim dairenden dışarı çıkarma. Ama kafir deyip İslam'a zulmedenleri onları hilim dairesinden çıkar ki Sen'in Muntekim İsmi Celili'nin seyfi, kılıçları onları kessin. Her kim ki Cenab-ı Hakk'ın ilahi hilim dairesine sığınır, selamettir. Dışarıda kalanlara felakettir. "Ey Hud! Ad kavminin Peygamberi Hud alaihi s-salam. Senin kavmini rüzgar ile helak edeceğim." "Aman Ya Rabbi. Nereye sığınalım?" "Sen Sana inananları al. Bir yerde otur, etrafına daire çek. İçerisi selamettir, dışarıda ilahi intikamım önüne geçeni biçecektir." Ey büyükler! Cenab-ı Hakk'ın kendilerine büyüklük verdiği, dünya büyüklüğü verdiği kimseler Allah'ın huzurunda eğiliniz. Secde ediniz. Ve Allah'a secde etmekten utanmayınız. Çünkü secdesi olmayanların cümlesi hilim dairesinin dışarısında kalacaktır. O zaman o toz dumanda ferman okunmaz artık bitti. Hükmü giydikten sonra kapısını da bulamazlar, o dairenin içerisine girmeye. Nitekim Hud aleyhisselam'ın çizmiş olduğu dairenin içine kimse giremedi. İçeride olan da dışarıya zaten çıkmadı. Bu senenin tecellisi şiddetlidir. Kolay bir sene değildir. Yalnız iman edenlere ihtar var. Ya Rabbi bize hilminle muamele eyle. Ya Rabbi bize affınla muamele eyle. Ya Rabbi bize fazlınla muamele eyle. Bizi hilm dairenden dışarıya atma. Sana karşı gelenleri hâlâ 1500 seneden beridir İslam dünyayı nurlandırdığı insanları insanlığın kemaline yetiştirdiği halde İslam'ı hâlâ gammazlayanları, İslam'ı kötülemek isteyenleri 'ibratan lil-'alemin. Alemlere ibret kıl Ya Allah. Hadi bakalım. Bu sene seyreyle. Filan da var. Filan da var. İsimlerini biliyorum. Filan da var, filan da var, filan da var. Bedir gününde 70 sanadili Kureyş katlonulup kör kuyuya atıldı. Yetmiş kişi var gidecek bu senede. Sakınsınlar. Ey müminler bu ay müminlere ferah olan aydır. Ve bu ayda Cenab-ı Allah cümle Enbiya'sına ilahi nusretini göndermiştir.Müminleri feraha çıkarmıştır. Hiç olmazsa size ben bu sözleri bu Sultan'dan naklediyorum müjde olsun diye. Ümitsiz olmayasınız diye. İslam'dan başkasıyla yol bulunmaz insanlığa. İnsanlığa İslam'dan yürünebilir. İnsanlık kemali, insanı kâmil olmaya İslam yolundan başka yoldan gidilmez. Buyurun gidin. İddiası olan buyursun gitsin, göstersin bir kimse İslam'ın dışında insanı kâmil olmuştur. Bakın bakalım, gazetelere bakın. Göstersin bakalım. Amerika'da mı var, Rusya'da mı var, Alman'da mı var. Arab da mı var, Türk'te mi var, Acem'de mi var, Hint'te Çin'de mi var? İslam'ın dışından yürüyüp de insanlık kemaline yetişmiş olan göster bakalım. Şimdi çok Evliya var da söyleyelim, bu Sultan kendisi söylüyor şimdi. Beni söylesem bunlar beni kabul etmez der. Çok kimseler bu eski Evliya'dan bunu o kadar kıymet vermez, heybetliler (?) dinlemez Bizim ihvanımızdan Mevlana Celaleddini Rumi Hz'ni söyle diyor bana. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri insanı kâmillerden bir kimse. Hemen hemen bütün dünya onun insanı kâmil oluşuna taaccüp eder. Takdir eder, tebcil eder. 700. yılı herhâlde olmuştu onun. Ve Roma'daki Papa bile mesaj gönderdi ki böyle bir kimsedir diyerekten. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini tebcil ederek takdir ederek üstünlüğüne şehadet ederekten bir mesaj derler göndermiş dünyaya. Dedim be hey papaz, be hey kuş beyinli. Bre sen Mevlana Celaleddin-i Rumi Hz.'ni kabul edersin kimle yetişti o, kim yetiştirdi? İki cihan Serveri gelip onu yetiştiren. Ya hu sen yıldıza itibar edersin. Koskoca güneşi takdir etmezsin. Ne kadar kuş beyinlisin sen. Papa'ya böyle mesaj yolladım. E hangi yoldan yetişti Mevlana Celaleddin-i Rumi? Onlar zannederler ki ney üfürüp, kudüm vurmak ile insanı kâmil oldu. Ney üfürüp, kudüm vurmakla insanı kâmil olsaydı o tam tamdan pam pamdan ne derler o deli deli tepinenler, onlar insanı kâmil olacaktı. Onlar bilakis hayvanı kâmil oluyor. İnsanı kâmil olmuyor, hayvanı kâmil oluyor. Evet. İslam'dan başka ne devletlere, ne hükümetlere, ne insanlara yol yoktur. Allah kapatmıştır. Açın! Açsın bir yol! Millete selamet yolu açsın, hükümete selamet yolu açsın. Devlete selamet yolu açsın. İnsanlarına, tebasına selamet yolu açsın. Saadete ulaştırsın, yön bulsun. Ağızlarında geveleyip duruyorlar. Şu, söylemeye utanıyorum o söylediklerini. Hadi o sözle hükümet icra edin. İcraatınızı yapın, milleti insanı kâmil yapın. Rahata ve huzura ve saadete kavuşturun. Buyurun. Elhamdulillah hiç bir icraatlarında ehlullahın eli yoktur. Hiç. Tamamen istediklerini yaptılar. Hiçbir şey yapamadılar. Her şeyi berbat edip bıraktılar. Şimdi kurtuluş, kurtuluşu hâlâ İslam tarafına bakmak istemiyorlar. İslam tarafına bakacaksın. Sen değil bütün dünya da bakacaktır. Çünkü senin arkandan bütün dünya da batağa doğru gidiyor zaten. Bütün dünya karanlık. Kriz derler. Kriz değil bu. Bu ruhani krizdir. Ruhaniyetleri sıfırlandı. Tükendiler. Bu para işi değil. Ekonomi işi değil. Bu safsatadır. Hepsi sıfırlanmıştır.Israr ettiklerinde sıfırın üstüne çıkacak değiller. Sıfırın altı da vardır. Tahtas sıfır derler. Uydurmaca eksi. Kimisi eksi beş, kimisi eksi altı. Eksi 20, eksi 60, 70 aşağı doğru; çok daha var aşağıya doğru. Kaybolduktan sonra. Karun her gün bir boy batıyor. Onun gibi tahtas sıfıra gidecekler. Ya tövbeye gelir, veyahut biter. Allah oyun oynamaz. Wala raadda lima qadhayta. Wala raadda lima qadhayta. Cenab-ı Peygamber Mevlasına münacatta bulunurken Sen'in hükmünü reddedecek yoktur. Hükmetti Cenab-ı Allah. Bitti. Buyursunlar sıfırın üstüne çıkmaya. Allah'a dönmedikten sonra İslam'ı kabul etmedikten sonra sıfırın üstüne çıkış yok, bitti. Ya Rabbi inayet Sen'dendir. Ya Rabbi bizi rahmetinizden dolayı muhafaza buyurma da bizi ikaz edecek kullarını bize gönder Ya Rabbi. Söylediğimiz bilmediğimiz mesele değil, lakin hatırlatmak için. Sultan bizi konuşturuyor. Bilinmeyen reddolunacak söz söyletmediler bize burada. Söylenirse hepsi haktır, gerçektir. Onun için Cenab-ı Rabbul Alemin'den onu niyaz ederiz ki bunları bize hatırlatacak bütün bu memleket sathında ve millet (?) bizi uyandıracak zatları göndersin Cenab-ı Allah. Bu Sultanların hürmetine Ya Rabbi bizi ikaz edecek irşad edecek, Sen'in yoluna delil olacak Sen'in has kullarından bize gönder Ya Rabbi. Habibi Ekrem'in hürmeti için. Bu Muharremul Haram'da imdat ve nusretinle kendilerini kurtardığın ve muzaffer kıldığın Evliyalar'ın hürmeti için Ehli Beyti Resulullah, şühedası için onların hürmetine Ya Rabbi Fatıma-tüz Zehra anamızın secdeleri hürmeti için, 7 gök, 7 arz dolu melaikelerin secdeleri hürmeti için. "İman edip salih amel işleyenleri, imanları sebebiyle Rableri hidayete erdirir. Naim cennetlerinde altlarında ırmaklar akar. Orada duaları "subhaneke allahümme" sağlık dilekleri "selam, dualarının sonu da "Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun" olacaktır. (10:9-10) Al Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi