ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

EHLİ BEYT 24*07*2017 İNGİLTERE SOHBETİ

  EHLİ BEYT Şeyh Mehmet Efendi’nin 24 Temmuz 2017 Sohbeti (İNGİLTERE SOHBETİ) Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu ves-selamu ala Rasulina Muhammedin Seyyidil evveline vel ahirin. Meded ya RasulAllah, meded ya Sadati Ashabi Rasulillah,meded ya Meşayihina, destur ya Şeyh Abdullah el-Fa’iz ed-Dağistani, Şeyh Muhammed Nazım el-Hakkani. Meded. Tarikatuna es-sohbe vel hayru fil cemiyyeh. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. "Le es’elukum aleyhi ecran illal meweddeta fil kurba." (42:23) Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم ;Kur'an-ı Kerim'den ayettir bu: ''Onun ümmeti için sizden hiçbir şey istemiyorum'' diyor, ''sadece onun ailesine hürmet etmeniz ve ailesini sevmeniz.'' Onun صلى الله عليه وسلم ailesi, Ehli Beyt'tir.Ehli Beyt'tirler çünkü Peygamberimizden صلى الله عليه وسلم onun soyundan gelirler, hürmet edilmeleri ve diğer insanlardan farklı davranılmaları gerekir. Çünkü Allah جل جلاله insanları farklı türlerden yaratmıştır; bundan dolayı Peygamberimizden صلى الله عليه وسلم gelen bu tür insanlara hürmet ettiğiniz zaman, Peygamberimize صلى الله عليه وسلم hürmetedersiniz. Ve bu Kur'an-ı Kerim tarafından yazılmıştır.Kur'an- Kerim'de onlara hürmet edilmesini ve onların hoş tutulmasını isteyen Peygamberimizdir صلى الله عليه وسلم. Ama Peygamberimizin صلى الله عليه وسلم zamanından beri bu insanların Peygamberimize صلى الله عليه وسلم ve onun Ehli Beyt'ine karşı kıskançlıkları, hasetleri vardır. Peygamberimizden صلى الله عليه وسلم sonra her zaman onlara saldırmaya, onları öldürmeye ve hürmet etmemeye başladılar. Ehli Beyt'in çoğu şehid oldular ve hürmet edilmediler. Ama sonra, belki iki yüz yıl sonra kim olduklarını, nereden geldiklerini saymaya başladılar çünkü yazılı da olmalıdır. İslam'da babanızı, ceddinizi bilmek önemlidir. Bundan dolayı onlar için hususi kayıt yapmaya başladılar. Ama en mükemmeli, Osmanlıların veya Selçukluların zamanındaki insanlardı. Bunlar öyle insanlardı ki Ehli Beyte en yüksek hürmette bulunur, onlara saygı duyar ve onları diğer insanlarla beraber tutmazlardı. Tahsilliydiler, okula veya hürmet edilecekleri ve hiç kimsenin onlara hiçbir şey söyleyemeyeceğini bildikleri başka bir yere giderlerdi. Yanlış bir şey olursa, onların hususi mahkemeleri vardı, Nakibu'l Eşraf dedikleri onların hususi bir başı vardı. Nakibu'l Eşraf, tüm bunlara bakardı, Peygamberimiz'in Ehli Beytinden birisi öldü mü oraya yazarlardı, vefat ettiğinde yazarlardı. Yeni biri doğduğunda, onu da kayda geçirirlerdi. Çünkü bu şeytan da var; gerçek şeytandan iblisten değil, insanlardan olan şeytan. Ehli Beytliği mahvetmek için, Peygamberimizin صلى الله عليه وسلم soyundan geldiğini iddia eden, onun nesliyiz, o صلى الله عليه وسلم bizim ceddimizdir, diyen binlerce insan veya yüz binlerce insan vardı. Ve Ehli Beyt'in yapamayacağı şeyleri yapıyorlardı. Böylece bu yüzden her bir doğanı, her bir vefat edeni sıkıca ve titizlikle yazarlardı. Hürmet edilen her şeye insanlar saldırıyor. Ve şimdi Osmanlı bittikten sonra bu kaydetmeyi yok ettiler; şimdi sadece gayri resmi, önceden resmi idi ve kim geldi kim gitti tam anlamıyla görünüyordu. Fakat bugünlerde çoğu insan da Seyyid olduğunu, Peygamberimizin صلى الله عليه وسلم zürriyetinden geldiğini iddia ediyor. Ama hiç bir kanıtınız yoksa ''Ben Seyyidim'' veya ''Peygamberimizin صلى الله عليه وسلم soyundan geliyorum'' demeyin çünkü bilmiyorsunuz. Kanıtınız varsa tamam. Kanıtınız yoksa, biz oradan geliyoruz diye size söyleseler dahi, böyle söylüyorlar ama hiç bir kanıtımız yoktur diyebilirsiniz. Ama kanıtınız varsa bunu da insanlara söylemelisiniz ve bu Ehli Beyt'e hürmet etmelisiniz. Ve kendinde bu şeref olan kimse kendine, akrabalarına, çocuklarına, torunlarına dikkat etmeli, sahip oldukları bu değerli şeyi onlara söylemeli ve bunu bilmelerini sağlamalıdır. Çünkü onların çoğu dikkat etmiyor, sıradan insanlar gibi davranıyorlar. Hataları olmasına rağmen çünkü sadece Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم günah ve hatadan uzaktır, Allah جل جلاله onu صلى الله عليه وسلم günahlardan ve hatalardan emin kılmıştır. Diğer insanlar evliyaullah bile hata yapabilir veya bazen bilmeyerek bir şey yaparlar. Sadece Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم hatasız ve günahsızdır. O yüzden bu insanlar da çocuklarına öğretmeliler, ''Bu hayattaki en şerefli olan kimsenin soyundan geliyorsun. Diğer insanlara örnek olmalısın'' diye. Şöyle dememeliler: ''Bak, Seyyid nedir kötü şeyin arkasından koşuyor, kötü şey yapıyor, insanları aldatıyor. Çünkü çoğu ailelerinden hiçbir nasihat almıyorlar, bunu yapıyorlar. Yani bu insanlar için de çocuklarının bu şerefi bilmelerini sağlamaları önemlidir. Onun صلى الله عليه وسلم soyundan olmak Allah'tan جل جلاله bir nimettir. Tabii ki çoğu umursamıyor bile. Bir defasında gittim, Kıbrıs'ta bile Nakibul Eşraf var. Onlara sordum, babası kayıt yapardı, ''Bu defter nerededir?'' diye, ''Türkiye'deki ihtilalden sonra bu zaviyeyi, dergahı kapattılar; biz de bunu bıraktık, devlete verdik'' dedi. Ve bunu söylüyordu ve bunu söylemekten iftihar ediyordu. Subhan Allah. Yani ama inşa’Allah Allah جل جلاله onların bitmesine izin vermez. Ama ayrıca bizim gördüğümüz insanlar bunun gibi, Allah جل جلاله, Peygamberimize صلى الله عليه وسلم daha fazla yanlış yapmalarına ve zürriyetlerinin bitmesine izin vermesin. Bir bir.. şimdi gelen belki on kişi var. Tüm bu aileden sadece iki kişi kaldı. Çünkü Allah جل جلاله da, ne yapmışlarsa bile, O جل جلاله ,Peygamberine صلى الله عليه وسلم hürmet ediyor. Yavaş yavaş.. daha fazla yanlış şey yapmamaları onlar için daha iyidir.Ama Allah'a جل جلاله hürmet edenleri, Allah جل جلاله gittikçe daha çok yükseltir. Allah, O جل جلاله ,Peygamberine صلى الله عليه وسلم yeminle söylüyor: "Ben صلى الله عليه وسلم kendimden sonra size iki şey bırakıyorum, Ehli Beytimi ve Kur'an-ı Kerim'i. Eğer bu ikisini tutarsanız, asla yanlış yolda olmazsınız.'' Ve şimdi dünyanın pek çok bölgesinde ne olduğunu görüyoruz, Kur'an-ı Kerim'i tuttuğunu söyleyen, Ehli Beyt'e nefret eden bir kesim var. Diğer kesim, Ehli Beyt'i tutuyor, Kur'an-ı Kerim ehlinden nefret ediyor. Ama ümmetin çoğunluğu doğru yoldadır, Ehli Beyt'i sevmeyi devam ettiriyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i de tutuyorlar. Bu, doğru olan yoldur inşaAllah. Allah جل جلاله bu ümmetin hepsini doğru yolda kılsın. Ama zamanın sonunun devridir, Seyyidina Mehdi aleyhisselam gelinceye kadar ve onlara doğru yolu gösterinceye kadar böyle olacaktır, böyle olmak zorundadır inşaAllah. Ve min Allahit tevfik el-Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi