ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

HAKİKATIN YOLU

 HAKİKATIN YOLU İnsanoğlu, Allah جل جلاله doğru yolu göstermiş insanoğluna. İnsanoğlu başka yollara sapıyor. Hakikat, hak Allah'tır جل جلاله .O'ndan جل جلاله maada bâtıldır, yalandır, hayaldir. Şeytan insandan hakikati gizliyor. Hakikat olmayan şeyi hakikat gibi gösteriyor. Ona inanıyor. Bütün hayatını boşa harcıyor. Bir hak olmayan, bâtıl olan bir hayal peşinden gider. En sonunda da hüsrana uğrar.Bu, ta Adem aleyhisselam beri böyle. İnsanların çoğu da haktan uzaktır. Hakikatten uzaktır. Devamlı hayal hak, bâtıl olanı hak zannedip boşu boşuna eziyet çekerler, ıstırap çekerler. Bir fayda beklerler.Fayda yok. Kendilerine faydası yok. Put tapar. Resim tapar. Ona buna tabi olur. Onların hiç biri bir faydası yok.Taşa, Hazreti İbrahim aleyhisselam dediği gibi putların hepsini kırdı. Ondan sonra kim yaptı bunu deyince, işte bu yaptı dedi. Bir tanesini sağlam bırakmış. Baltayı da eline vermiş. İşte bu yapmış dedi. O vakit uyandılar ama hemen şey yaptılar. Bu büyükleri yaptı dedi. Ya demişler ki bu büyükler nasıl yapsın bu puttur, hiçbir şey yapamaz. İşte o vakit demiş Hazreti İbrahim, siz ağzınızla dediniz, bir faydası yok. Kendine faydası yok. Onun için uyanın. Hakk'a gelin. O vaziyette bile gene Hakk'ı kabul etmediler. Hazreti İbrahim'i ateşe atmaya kalktılar. Attılar. Allah جل جلاله da hakikattir diye o ateşi cennet gibi yaptı. Soğuk, serin bir yer oldu.Hakk'a tabi olan eziyet çekse bile, o eziyet ona faydadır. Öteki türlü Hak'sız, Hakk'a tapmayıp da başka yere giden insan eziyet de, zarar da kendisinedir. Allah جل جلاله muhafaza etsin. Allah جل جلاله hidayet versin insanlara. Bizi de sabit kadem kılsın inşaAllah. Mevlâna Şeyh Muhammed Mehmet Adil Er Rabbanî k.s
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi