MUHARREM AYI HAKİKAT DAMLASI
MEKARİMİ AHLAK: CÖMERT HUYLAR Hadis No : 1918 Ravi: Ebu Musa *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir." Kaynak: Ebu Davud, Buyu 9, (3342) Hadis No : 1919 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, Allah (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa Allah onu telef eder." Kaynak: Buhari, İstikraz 2 Hadis No : 1920 Ravi: İmran İbnu Huzeyfe *Tanım:Meymune (ra) fazlaca borca giriyordu. Ailesi bu meselede müdahale edip ayıpladılar. Şu cevabı verdi: Borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım aleyhissalatu vesselam'ı şöyle söylerken dinledim: "Bir borçla borçlanan bir kimsenin ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince, onun borcunu Allah mutlaka dünyada iken öder." Kaynak: Nesai, Buyu 99, (7, 315); İbnu Mace, Sadakat 10, (2408) Hadis No : 1921 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçiktirmesi zulümdür. Biriniz bir zengine havale olunursa (havaleyi kabul etsin)." Kaynak: Buhari, İstikraz 12, Havalat 1, 2; Müslim, Müsakat 33, (1664); Muvatta, Buyu 84, (2, 674); Ebu DAVUD Hadis No : 1922 Ravi: eş-Şerrid *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar." İbnu'l-Mübarek der ki: "Irzını helal kılar", kendisine kaba davranılır demektir. "Cezalandırılması" da, hapsedilmesidir." Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 29, (3628); Nesai, Buyu 100, (7, 316); İbnu Mace, Sadakat 18, (2427); Buhari, (bab Hadis No : 1923 Ravi: Aişe *Tanım:Resulullah (sav) kapıda yüksek sesle münakaşa edenlerin gürültülerini işitti. Bunlardan biri, diğerinden borç indirmesini taleb ediyor, bir hususta da merhametli olmasını istiyor. Öbürü de: "Vallahi yapmam!" diyordu. Resulullah (sav) yanlarına gitti ve: "Hanginiz, hayır yapmamak üzere Allah adına yemin etti?" dedi. Birisi: "Benim ey Allah'ın Resulü! (Borç indirimi ile, merhametli davranmadan) hangisini dilerse onun olsun (teklifini kabul ettim)" dedi. Kaynak: Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557) Hadis No : 1924 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: "Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız" derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti." Kaynak: Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557); Nesai, Buyu 104, (7, 318) Hadis No : 1925 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir adam hiç hayır amelde bulunmadı. Ancak halka borç verir ve borcunu toplayan elçisine: "Kolay ödeyecekten (zenginden) al, zor ödeyecekten (fakirden) alma, vazgeç. Ola ki Allah da bizim günahlarımızdan vazgeçer" derdi. Allahu Teala hazretleri bunun üzerine: "Haydi senin günahlarından vazgeçtim" buyurdu." Kaynak: Buhari, Buyu 18, Enbiya 50; Müslim, Müsakat 31, (1562); Nesai, Buyu 104, (7, 318) Hadis No : 1926 Ravi: Ebu Katade *Tanım:Anlattığına göre, Ebu Katade, bir boçlusunu (para taleb etmek üzere) aramıştı. O, kendisinden gizlendi. Bilahare adamı buldu.Ancak"Dardayım" dedi. Bunun üzerine: "Allah'a yemin eder misin?" diye sordu. Borçlu: "Vallahi" diye yemin etti. Ebu Katade: "Ben Resulullah (sav)'ın, "Kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışlayıversin" dediğini işittim" dedi. Kaynak: Müslim, Kasame 32, (1563) Hadis No : 1927 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav)'da bir adamın (parası ödenmemiş) bir devesi vardı. Borcunu istemeye geldi. Bu sırada kaba sözler sarfetti, hatta Ashabtan bazıları haddini bildirmek istedi. Ancak Resulullah (sav) buna meydan vermeyip: "Bırakın onu! Hak sahibinin konuşma hakkı vardır" buyurdu, sonra da: "Devesini verin!" diye emretti, (ilgililer) devesini aradılarsa da bulamadılar. Fakat onunkinden daha değerli bir deve buldular. Aleyhissaltu vesselam Efendimiz: "Bunu verin" dedi. Adam: "Bana borcunu tam ödedin, Allah da sana ödesin" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "En hayırlınız, borcunu en iyi ödeyendir!" buyurdu. Kaynak: Buhari, İstikraz, 4, 6, 7, 13, Vekalet 5, 6, Hibe 23, 25; Müslim, Müsakat 118-122, (1600-1601); Hadis No : 1928 Ravi: Ebu Katade *Tanım:Resulullah (sav)'a namazını kıldırıvermesi için bir adamın cenazesi getirildi. Aleyhissalatu vesselam: "Onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın!" buyurdu. Ben: "(Borç) benim üzerime olsun, ey Allah'ın Resulü" dedim. "Sadakatle mi?" dedi. "Sadakatle!" dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı." Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 69, (1069); Nesai, Cenaiz

İÇİNİZİ TEMİZLEYİN Şeyh Mehmet Efendi’nin 2 Eylül 2017

 İÇİNİZİ TEMİZLEYİN Şeyh Mehmet Efendi’nin 2 Eylül 2017 Sohbeti Allah'ın جل جلاله istediği gibi olur. Gösteriş için içiniz, mühim olan içtir. Gösteriş değil de insanoğlu içini daha fazla düzgün olsun ki dışı mühim değil. Cevher içeridedir, kabukta değil. İnsanoğlu gösterişe kanar. Çoğu zaman da aldanır. Zarar görür. Hem maddi olarak hem manevi olarak. İnsanlar gösterişle çok insanı kandırabiliyor. İsa aleyhisselam gösterişten uzaktı. Üç tane bebek geldi konuşan meşhur Peygamber Efendimiz'in صلى الله عليه وسلم haber verdiği zatlar vardı. Birisi İsa aleyhisselam. O zaten gösterişten çok uzaktı. Bir de bir abidin iftiraya uğradığı bir mesele var. O da dua etti Allah'a جل جلاله o bebek konuştu, temize çıktı. Üçüncüsü de bir bebek annesini emerken yanından çok gösterişli bir atlı süvari geçmiş. Heybetli yani insan bakınca annesi dedi benim oğlum da büyüyünce bunun gibi olsun inşaAllah demiş. Orada Allah'ın جل جلاله hikmeti o bebek dile gelmiş, konuşmuş. Allah جل جلاله beni onun gibi etmesin demiş. Biraz sonra gene annesinin göğsünü emmeye başlamış. Yürümüşler epeyce bir tane zayıf, cılız bir cariye böyle kadın geçiyormuş oradan perişan bir vaziyette. Annesi de ona bakınca küçümsemiş bunu. Demiş ki Allah جل جلاله benim oğlumu sakın böyle bu vaziyetlere düşürmesin demiş. Bebek gene dile gelmiş. Allah جل جلاله beni bunun gibi eylesin demiş. Konuşmuş, bebek konuşmuş. Annesi demiş, ne için böyle söyledin. Ötekisi gösterişli adam zalimdi. İnsanlara zulüm yapan insandı. Allah'ın جل جلاله indinde makbul değil. Sen gösteriş güzel görünse bile onun gibi olmak iyi değil. Bu cariye, o da insanlar buna hırsız dedi, bilmem kötü yolda olduğunu iddia ederler. Halbuki bu tertemiz bir saliha kadındır. onun için benim duam oydu. Bunun gibi Allah'ın جل جلاله indinde makbul bir insan olayım. Böyle insanlar itibar etmese, iftira etse bile Allah'ın جل جلاله katında muteber olayım, temiz olayım. İçim temiz olsun, dışım değil, içerisi mühim olan. Çünkü sonunda insan içindeki şeyle kazanır, o cevher kazanır. Cevher varsa kazanır, yok içi çürükse bir işe yaramaz. Ahirette her şeyi kaybeder.Dünyada dediğimiz gibi gösteriş mühim değil, mühim olan çoğu bu ahir zamanda hele irinden sureti kalır diyor Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم .Hatip çok, fakih az diyor Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم .Yani konuşan çok. Konuşup da ama bir ilim amel yok. İlim var, amel yok. O da onu konuşana yük olur. Sen bunu söyledin, kendin yapmıyorsun. Onun için dikkat etmek lazım. Terbiye içimizi, nefsimizi terbiye etmemiz lazım. Allah جل جلاله yardım etsin inşaAllah.
DUYURULAR
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi