ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMA

 GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMA Tarikat edep üzerinedir. Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم buyurdu ki: innama bu‘istu li’utammima makarimul ahlak. İyi huyları, güzel huyları öğretmek için geldim diyor, tamamlamak için geldim. Çünkü insanlarda iyi, iyiliği seven, iyi huyları seven, herkes sever. Yapabildikleri kadar da yapmaya uğraşırlar. Yani tamam değildi. Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم tamamladı hepsini. Onun için ilk başta edep, tarikat da edep üzerine kaimdir.Şeyh Efendi de çok ona riayet ederdi. Gelenlere de hürmet ederdi. Gelenin kadrine göre de ikram edin diyordu. Kim gelirse onun makamını nasılsa, siz tazim edin ki Allah جل جلاله da size tazim etsin çünkü mertebe yüksek olunca insanoğlu kibre tabii olur. Herkese gitmez. Alim olsun, hoca olsun, başka bir devlet adamı olsun. Onlar edebi olmayan insanlar böyle gelip de tevazu göstermezler. Gelen, tevazu gösteren insana da enzilun nasa menazilahum diyor. Rütbelerine göre ikram edin.Peygamber Efendimiz'in صلى الله عليه وسلم emridir. Buna dikkat etmek lazım. Bu insanlar ahir zamanda edebin dışında edepsizliği öğretiyorlar insanlara. Hürmet yok. Ne büyüğe hürmet var, ne yaşlıya hürmet var, ne kadına hürmet var, ne alime, ne yüksek mertebede insanlara hürmet etmiyor. Edeceksin.Çünkü Allah Azze ce wa Jalla bunları, bu mertebeye yetiştirip de hak yoluna gelince onların rütbeleri daha da yükselir. Daha da bereketli olur. İnsanlar hürmet edince onun ecrini de alırlar. Allah جل جلاله edep yoluna riayet edenlerden etsin bizi inşaAllah. Mevlâna Şeyh Muhammed Mehmet Adil Er Rabbanî k.s
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi