ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

GELEN MUHARREM Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. 16 Kasım 2011 Sohbeti

GELEN MUHARREM Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. 16 Kasım 2011 Sohbeti Bismillahirrahmanirrahim. Haccül Ekber'di. Ama geciktirdiler. Orada, Vakfe'de Evliyalar vardı. Ama insanlarla beraber olmayı istemediler. Muharrem'in başı cumartesi günüdür. Yirmi dokuzu mu? Zulhicce ayı bu sene yirmi dokuz çekiyor. Yani cumartesi günüdür. Cumartesi günü daha uygundur. Bazı şeyler olacak. Allah bilir. Bazı olaylar olacak. Onun için eğer zaruret yoksa, sefere çıkmaya, bir yere gidip gelmeye izin yoktur. Ne Avrupa'ya, ne de Amerika'ya gidip gelmeye izin yoktur. Bu bölge sakıncalı bir bölgedir. Belki Orta Doğu'da savaş çıkabilir ve Benu Asfar'ın askeri, ordusu gelebilir. Amuk ovasına onun askeri gelebilir. Amuk vadi değil, ovadır; Amuk ovası. Orada bir muharebe olacak. Allah İslam'a ve Müslümanlar'a nusret verecek. Ve yolu Türkiye'ye açacak. İstanbul'a yol açılacak. Oradan Sultan gelecek. Sultan İstanbul'a gelir, girer ve Mehdi (as), bu harekatta kendisinin eli var ama kendisi zahir değildir. Belki bu iş, olay olursa Recep Ayı'nın öncesi veya sonrası Mehdi (as) zuhur eder. Ve İstanbul'a gider. Bu bölge, bu mıntıka, ateş üstündeki kazan gibi kaynıyor. Şam tarafından bir ordu gelir. Benu Esfar ordusuna karşı bir ordu gelir. Ve Mehdi (as)'ın eli onlarladır. Ama kendisi maddi olarak zahir değildir. Sakınırım. Korkmuyorum ama sakınırım. Büyük bir savaş, Melhame-i Kübra'nın olmasından sakınıyorum. Vakit yaklaştı. Onun için Muharrem ayında insanlar dikkat etsinler, sakınsınlar. Böyle böyle, oraya buraya hareket etmesinler. Zaruret yoksa bir yere gidip gelmesinler. Her insan bulunduğu yerde dursun. "Evlerinize giriniz." Ayet-i Kerime. Bunun manası dışarıya çıkmayınız. Kendinizi evinizde muhafaza ediniz. Kim ki evinde bulunur, o kişi emniyettedir ve muhafaza altındadır. Evinden çıkan kişiye tehlike vardır. Belki onun başına birşey gelebilir.Onun için her insan, her kişi kendi imkanı kadarınca evine biraz erzak koysun. Dışarı çıkıp dükkandan almaya ihtiyacı olmasın diye. Çünkü belki o zaman dükkanlar kapalı olur ve hiçbir şey bulamaz. Evinde ihtiyacı olan şeyi bulur. Eğer yirmi günlük kendisine yetecek kadar erzak aldıysa Allah'ın izni ile o erzak kendisine kırk gün yeter. Belki bazen daha fazla almak istiyorsa, aldıysa tamah ederek. Kendisine gelen fakir ve ihtiyaç sahibi olanlara; ondan isteyenler için de oraya koysun, o niyetle koysun. Allah Subhanehu ve Teala Kudreti ile, Fazlı ile, Keremi ile Sen Allah'ın kullarına, Allah'ın fakir kullarına verirsen. Allah senin evindeki rızkını çoğaltır. Sen görmeden senin rızkını çoğaltır. Anladın mı? Bismillahirrahmanirrahim. Amin... Amin.. Fatiha. Efendim bu talimat herkes için midir? Bu talimat herkes içindir. Ve özellikle Orta Doğu'da yaşayanlar içindir. Çünkü Hz. Mehdi'nin, zamanın imamı olan Mehdi (as)'ın zamanı yaklaştı. Vakit geldi. Onun için dışarıya çıkmaya gerek yok. Memleketin dışına çıkmaya gerek yok. Eğer imkan varsa, birşey olursa insanlar evlerinde otursunlar. Eğer dışarıda birşey olursa, evine gir, abdest al iki rekat namaz kıl. Ondan sonra evinde otur. Allah'ın izni ile Muharrem ayında sana hiçbir şey dokunmaz. Muharrem ayında ne olacağını hepimiz bekliyoruz. Neler karışacak. Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi