RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

GELEN MUHARREM Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. 16 Kasım 2011 Sohbeti

GELEN MUHARREM Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. 16 Kasım 2011 Sohbeti Bismillahirrahmanirrahim. Haccül Ekber'di. Ama geciktirdiler. Orada, Vakfe'de Evliyalar vardı. Ama insanlarla beraber olmayı istemediler. Muharrem'in başı cumartesi günüdür. Yirmi dokuzu mu? Zulhicce ayı bu sene yirmi dokuz çekiyor. Yani cumartesi günüdür. Cumartesi günü daha uygundur. Bazı şeyler olacak. Allah bilir. Bazı olaylar olacak. Onun için eğer zaruret yoksa, sefere çıkmaya, bir yere gidip gelmeye izin yoktur. Ne Avrupa'ya, ne de Amerika'ya gidip gelmeye izin yoktur. Bu bölge sakıncalı bir bölgedir. Belki Orta Doğu'da savaş çıkabilir ve Benu Asfar'ın askeri, ordusu gelebilir. Amuk ovasına onun askeri gelebilir. Amuk vadi değil, ovadır; Amuk ovası. Orada bir muharebe olacak. Allah İslam'a ve Müslümanlar'a nusret verecek. Ve yolu Türkiye'ye açacak. İstanbul'a yol açılacak. Oradan Sultan gelecek. Sultan İstanbul'a gelir, girer ve Mehdi (as), bu harekatta kendisinin eli var ama kendisi zahir değildir. Belki bu iş, olay olursa Recep Ayı'nın öncesi veya sonrası Mehdi (as) zuhur eder. Ve İstanbul'a gider. Bu bölge, bu mıntıka, ateş üstündeki kazan gibi kaynıyor. Şam tarafından bir ordu gelir. Benu Esfar ordusuna karşı bir ordu gelir. Ve Mehdi (as)'ın eli onlarladır. Ama kendisi maddi olarak zahir değildir. Sakınırım. Korkmuyorum ama sakınırım. Büyük bir savaş, Melhame-i Kübra'nın olmasından sakınıyorum. Vakit yaklaştı. Onun için Muharrem ayında insanlar dikkat etsinler, sakınsınlar. Böyle böyle, oraya buraya hareket etmesinler. Zaruret yoksa bir yere gidip gelmesinler. Her insan bulunduğu yerde dursun. "Evlerinize giriniz." Ayet-i Kerime. Bunun manası dışarıya çıkmayınız. Kendinizi evinizde muhafaza ediniz. Kim ki evinde bulunur, o kişi emniyettedir ve muhafaza altındadır. Evinden çıkan kişiye tehlike vardır. Belki onun başına birşey gelebilir.Onun için her insan, her kişi kendi imkanı kadarınca evine biraz erzak koysun. Dışarı çıkıp dükkandan almaya ihtiyacı olmasın diye. Çünkü belki o zaman dükkanlar kapalı olur ve hiçbir şey bulamaz. Evinde ihtiyacı olan şeyi bulur. Eğer yirmi günlük kendisine yetecek kadar erzak aldıysa Allah'ın izni ile o erzak kendisine kırk gün yeter. Belki bazen daha fazla almak istiyorsa, aldıysa tamah ederek. Kendisine gelen fakir ve ihtiyaç sahibi olanlara; ondan isteyenler için de oraya koysun, o niyetle koysun. Allah Subhanehu ve Teala Kudreti ile, Fazlı ile, Keremi ile Sen Allah'ın kullarına, Allah'ın fakir kullarına verirsen. Allah senin evindeki rızkını çoğaltır. Sen görmeden senin rızkını çoğaltır. Anladın mı? Bismillahirrahmanirrahim. Amin... Amin.. Fatiha. Efendim bu talimat herkes için midir? Bu talimat herkes içindir. Ve özellikle Orta Doğu'da yaşayanlar içindir. Çünkü Hz. Mehdi'nin, zamanın imamı olan Mehdi (as)'ın zamanı yaklaştı. Vakit geldi. Onun için dışarıya çıkmaya gerek yok. Memleketin dışına çıkmaya gerek yok. Eğer imkan varsa, birşey olursa insanlar evlerinde otursunlar. Eğer dışarıda birşey olursa, evine gir, abdest al iki rekat namaz kıl. Ondan sonra evinde otur. Allah'ın izni ile Muharrem ayında sana hiçbir şey dokunmaz. Muharrem ayında ne olacağını hepimiz bekliyoruz. Neler karışacak. Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi