ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

SOHBET 001

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm / بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم MÂ ŞÂALLÂHU LÂ KUVVETE İLLÂ BİLLÂH / مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ  [Sultânu'l-Evliyâ Şeyh Muhammed Nâzım El-Hakkânî (KaddesAllâhu Sirrahu'l-Azîz) Hazretleri Destur Yâ Seyyîdî, Allah dert verip derman peşinden koşturtmasın. Şeytan insana dokundu mu bir hastalık getirir. Şeytanın dokunmasıyla ona fırsat verildi mi dokunduğ yerde zarar verir,onun için şeytanın sana dokunmasına firsat verme.Ya görünüşte bir zarar yapar ve ya îmanını yaralar.Ya büsbütün îmansız yapar ve ya inancını sarsar. Kalbine dokunduğunda hastalık verir. Zâhirde de veya mâneviyatta da kalbine zayıflık verir. İnançta eksiklik olur,îman sallanır.O an ecel gelse o insan îmanını zor kurtarır. Euzûbillâhimineşşeytanirracîm demelisin, İstersen yüz defa istersen bin defa de insana zarar gelmez, fayda gelir. Cenâb-ı Hak’tan inâyet gelir ve şeytan sana dokunmak isterken elini çeker sanki elektirik çarpmışa döner; İsviçre dağlarında öküzler inekler yayılır,herkesin otlakları,meraları vardır. Oradaki hayvanlar serbestçe gezdiğinden bazı hayvanlar hudut tanımaz başkasının otlağına da girmek ister. Bütün gün başlarında çoban beklemez onun için onların olduğu bölgeye hafif ceryan verilmiş teller çevrilir.O öküz oraya dokundu mu ceryan teper ve hayvan ürker öbür tarafa kaçar. Onun gibi kul şeytana yaklaşırken Euzûbillâhimineşşeytanirracîm dediğinde o ceyerana tutulmuş öküz gibi olur,kaçar. O ceryan mânevi ceryandır. Onu unutma, her seferinde baktın şeytan ağır bastırıyor seni azdıracak ve günaha sokacaksa o enerjiyi kullan. ---Euzûbillâhimineşşeytanirracîm, aman yâ Rabbi ben baş edemiyorum,bu beni sürüklüyor de hemen ceryan gelir teper,şeytan geriler. Şeytana dikkat etmeyen adamın dini îmanı tamam olmaz,çünkü şeytana tâbi olan adam belki son nefesi gelirse, o anda şeytanla elele tutmuş halde dünyadan çıkar. Şeytanla elele verirsen tehlikedesin. Euzû...de,uyuzluğu gelmesin veya seni ısırmasın,çünkü kuduzdur. Çok insanların kudurması ve uyuz olması şeytan ile elele verdiklerinden dolayıdır ve yirminci asrın insanı şeytan ile elele vermiştir. Onun için hemen hemen hepsi uyuz ve ya kuduz olmuştur. Kuduz olduğunun delîli; birbirlerini yemek ister,öldürmek,tüketmek,yok etmek ister. Başkalarına yaşam hakkı tanımak istemez. Hak yolunda olmayan muharebeler, harpler hepsi insanlarda kuduzluk âlâmetidir (Allah uzak etsin). Allah emrinin dışında olan muharebeler insanların kudurmasından ileri gelir. Allah için muharebe eden temizdir,lakin nefsi için,dünya için muharebe eden şeytan için muharebe etmiş olur ve o da kudurduklarına delalettir. ---Kudurmasa insan insanı yer mi? ısırır mı?eziyet edermi? Eziyet etmek, ısırmak, öldürmek,Allah yolunun dışında olan bu fiillerin hepsi o insanın kudurmasına delâlettir. Şeytana yol verdin mi şeytan ısırmak ister. Nasıl ki kuduran bir hayvan saldırırsa, kuduran insan da saldırmak ister. Onun için onları parmaklıkların arasında bırakırlar ve kendi kendilerine telef olur gider. Asrımız çok tehlikeli olan bir asırdır,Allah için iş yapan çok çok azalmıştır. Onlara gülerler ve ahmak kimse derler ---ahmaklığı kabul et,varsın uyuzlar sana ahmak desinler.Allah için hizmeti bırakma işin selâmettir. Uyuzlar ne kadar çoğalırsa çoğalsın,uyuzlar çoğaldı diye illâ sende mi o uyuzlarla beraber olacaksın. Ahâlinin yüzde doksan dokuzu uyuzdur diye bizde onlarla mı olalım?Allah seni selâmet,temiz gözetmişken, onların yoluna girip uyuz olmak akıl kârı değildir. Lâkin aklını kullanmayanlar çoğalmış,akıl köhne dünyanın muhabbetiyle dolmuş,zevki sefâ peşine düşmüş. Her gece sokağa çıkan,kahvehaneye giden,gazinoya, tiyatroya, sinemalara, operaya giden insanlar çok zevk-i sefâ yapıyor zannetme. Çünkü bir gece gitti hevesinin yüzde yüzü ikinci geceye kalmaz,bir parça düşer. Üçüncü gece bir parça daha düşer,belki sıfıra doğru yaklaşır,ama şeytana bağlandığı için de çıkmadan yapamaz. Lezzet alacak yeri bulamaz, kanıksamış olur. Evde temiz yolunda da duramaz illâ çıkacak. Geceden geceye insanın aldığı lezzet aynı kalmaz,aşağıya düşer; Misal; ---sana bir çanak bal vereyim ---ver bir kaşık alırsın kaşığı hızla yemeye başlarsın,yarısına yetiştin mi iştahın kesilmeye başlar ---baldır yesene ---yedik,çok yedik ---abi, yesene bal bu ---kardeşim yedik ya! ---ye canım,bu bal bulunmaz ---bir kaşık daha alayım ama yiyemiyorum ---abi buyur ye,daha çanakta çok var, bu balı sana hususi getirttim,bunu yemeden seni bırakmam --- sen beni ille bu çanak bitecek diye zorlarsan,kusacağım,çanağı doldurup başından aşağı dökeceğim,al karşımdan git hiç olmazsa yediğimiz canımız da kalsın ---olamaz bu baldır nasıl yemezsin? ---balın lezzeti kalmadı da onun için Gece hayatına alışan adam zannetme ki her gece zevk ediyor,şeytan bir defa alıştırdı sonra kamçılıyor,diyor ki; ---bırakma ---artık lezzet alamıyorum bana sıkıntı veriyor ---kardeşim çıkacaksın,bu çağdaşlıktır,istemesende gideceksin,görünmen lâzım ---bıktık artık usandık bu yoldan ---olamaz,evde ne var,evde ne yapacaksın,karılarla beraber mi oturacaksın?çık dışarı dolaş. Hadi geç kaldık Şeytanın sana değmesine fırsat verme. Bir iki gün zevkine vardırır,üçüncü dördünccü gün biter,çeşmeler kurur,değirmen dönmez,yirmi yaşında suyu kesilmiş değirmene döner. Aldanma. Bir testi balı ben yerim bitiririm diye iddia etme,yook. O testi baldan senin alacağın üç beş kaşıktır,sonra iştahın kalmaz, kafana vursalar da yiyemezsin. Yediklerinide kusarsın. Dünyadaki şeytanın aldatmacası bundan ibarettir. HİKÂYE Şâh-ı Nakşibendi Hz.’leri bir gün talebelerine nasihat ve ders verirken Molla Necmettin adlı talebesine baktı ve buyurdu; ---şimdi senden bir iş talep edersem yaparmısın acaba? ---yaparım ---günah,fısk olsa da yaparmısın? mesela hırsızlık? O an Molla Necmettin durdu ,biraz düşündü ---mazur görün yapamam deyip itiraz etti,o vakit başka bir talebeye buyurdu; ---şu karşıda gördüğün mütevâzi eve git,duvarından atlayıp içeri giriver,orada biraz kumaş olacak ,al getir bize ---peki Efendim deyip duvarı aşıp,eve girip, kumaşları aldı ve getirdi. Talebeleri bunun hikmetini çok merak etti, sorarak öğrenmek istediler. O sabah tekrar buyurdu ki; ---sen bunları gene al,götürüp ev sahibine hemen teslim et,deki; bu gece evinize hırsız girmeden daha önce davranıp malları kurtardık. ve Molla Necmettine buyurdu; ---ey Necmettin eğer sen peki deyip sözümü dinleseydin sana çok gizli şeyler âşikar olacaktı,fakat neyleyelimki nasibin yokmuş. El Fatiha
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi