ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

ALLAH’IN SEVGİLİ KULLARI Şeyh Mehmet Efendi’nin 2 Aralık 2017 Sohbeti

 ALLAH’IN SEVGİLİ KULLARI Şeyh Mehmet Efendi’nin 2 Aralık 2017 Sohbeti Es-selamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu ves-selamu ala Rasulina Muhammedin Seyyidil evveline vel ahirin. Meded ya RasulAllah, meded ya Sadati Ashabi Rasulillah, meded ya Meşayihina, destur ya Şeyh Abdullah el-Fa’iz ed-Dağistani, Şeyh Muhammed Nazım el-Hakkani. Meded. Tarikatuna es-sohbe vel hayru fil cemiyyeh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. "Ela inna evliya’allahi la havfun aleyhim ve-la hum yehzanun. Ellezina amenu ve kanu yattakuna." (10:62,63) Allah'ın جل جلاله evliyaları ne korku var onlara, ne üzüntü, ne hüzün var diyor. Onlar Allah'a جل جلاله iman etmişler, Allah'tan جل جلاله sakınırlardı, korkarlardı. Allah'tan جل جلاله korkar dersen bazı akıllılar olmaz der, olur. Allah'tan جل جلاله korkmamız lazım. Allah جل جلاله çünkü her şey O'nun جل جلاله elindedir. Korkmak insanı kötülükten sakındırır. Allah'ın جل جلاله evliyaları kerametleri de var, haktır yani. Bizim itikada göre ehli sünnet vel cemaat itikadına göre evliyalar haktır, kerametleri de haktır. Ondandır ki bütün evliyalar bu yoldadır, hakiki İslam yolunda. Tam ortasında, kenarlarda değil, kalbinde. Bütün nerede türbeler varsa, ziyaretler varsa hiçbir başka yoldan olan yoktur. Bu doğru yolda olanlardır hepsi. Kim ne derse desin, bunlar Peygamber Efendimiz'in صلى الله عليه وسلم hakiki takip eden müminlerdir, Allah'ın جل جلاله sevgili kullarıdır. Onun için evliyadır. Nerede, dünyanın her tarafında var. Afrika'nın en güneyine gittik. Orada bile var onlardan, türbeler yapmışlar, mezarlar yapmışlar. Keramet sahipleridir onlar. Dünyanın en kuzeyine gittik, orada da aynı şekilde, her tarafta onların mübarek türbeleri, yerleri Allah'ın جل جلاله nazarı onlaradır, rahmet nazarı, inayet nazarı onların üzerinedir. Onlara ziyarete gelip de Allah'tan جل جلاله onların hürmetine bir şey isteyen Allah جل جلاله ona yardım eder. Türbelere ibadet ediyorsunuz diyor. Türbelere niçin ibadet edelim Allah جل جلاله varken? O kadar şaşkın değil millet. İslam. Şaşkın olan onları kabul etmeyenler, Allah'ın جل جلاله evliyalarını kabul etmeyenlerdir şaşkın. Onlar ne için kendilerini müdafaa etmiyorlar diyor işte son gördüğümüz onlara bu dediğimiz kuru, kötü insanlar onların hürmet hürmetlerine tecavüz ettiler, kabirlerine tecavüz ettiler, yaktılar yıktılar, çıkarttılar. Bunlar nasıl kendilerini korumadılar diyor. Allah'ın جل جلاله takdiridir o. Çünkü ötekilerin başına gelecek var demek ki, en büyük keramet de onlar bu terbiyesizliği yapanlara burada da cezalarını buldu.Mağlup oldular, rezil oldular, öldürüldüler, kaçan kaçtı, kaçmayan öldü yahut kötü durumda hapislerdedir. Bundan daha büyük keramet ne istersiniz. Kötülük yapacak ki onun cezasını görsün. Yoksa başka türlü nasıl olacak? İşte onlara ders olsun diye Allah Azze ve Celle bu şeyleri yaptı. Gene de ders almıyor insanlar. Şeytana inanıyorlar, alimlere inanmıyorlar, Peygamber Efendimiz'in صلى الله عليه وسلم zamanından şimdiye kadar hak olan, dünyayı nurla, imanla, ilimle yayan dolduran alimler onları kabul etmiyor. Son zamanda çıkan üç beş tane, bir haftada fetva veren kurslar yapmışlar. Onlara inanıyorlar. Bu kadar kitaplar yazılmış, binlerce milyonlarca kitap yazılmış. O kadar yüz binlerce alim çıkmış kabul etmiyor. Bunları kabul ediyor. Bunu yapan akılsızdır. Aklı olan hakikati kabul etmesi lazım. Allah Azze ve Celle'nin evliyalarına sahabelere, peygamberlere, onların yerlerine hürmet göstermesi lazım ki Allah جل جلاله ona da hürmet göstersin. Onu o zatların hürmetine korusun. İmanına kuvvet olsun. Öteki türlü dediğimiz gibi işte üç beş senede mahvolup gidiyorlar. Allah جل جلاله akıl fikir versin bu insanlara. Şeytan o kadar kör ediyor insanları güneşi görmüyorlar. Güneş yok diyorlar. Allah جل جلاله bu fitneden bizi muhafaza etsin.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi