ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

HER ŞEYİN HESABI SORULACAK 08/EYLÜL/2017

 HER ŞEYİN HESABI SORULACAK Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 08 Eylül 2017/17 Zilhicce 1438 Tarihli Sohbeti Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin.Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. Allah Azze ve Celle bu insanlara doğru yolu gösterdi. Cennet haktır, cehennem haktır, Allah hak, Peygamber hak. Cehenneme, müstahak olan insanlar gidecek. Allah kimseye zulmetmez. Dünyada nerede imanlı insan varsa muhakkak şeytan onların düşmanıdır, onları bitirmeden vazgeçmez. Allah Azze ve Celle ona bir mühlet vermiş. Herkes ona tâbi olmayacak. Ona tâbi olanlar muhakkak cehenneme gidecek, ebedi olarak cehennemde kalacaklar. Ahir zamandır artık, bütün küfür saldırıyor. Allah’a inananlara, Allah’ın dinine bağlı olanlara saldırıyorlar. Her türlü, her şekilde saldırıyorlar. En büyük silahları da yalan. Şimdi her tarafta medya var, o da şeytanın elindedir. Hiçbir şey olmayan bir yerde, “Burada zulüm var, insanlar öldürülüyor, insanlar işkence görüyor.” diye kıyamet koparırlar. Aynı şey Sultan Abdülhamit zamanında da oldu. O vakit de Avrupa hayranlığı vardı. O zamanki insanlar Avrupa’nın ne pislik olduğunu bilmiyorlardı. Kandılar, çok kandılar bunlara. Mürekkep yalayan denen yani okumuş tayfa, en çok onlar kandılar. Medeniyet, medeniyet, medeniyet diye kandılar. Hâlbuki cehalet, pislik, vahşet, enaniyet, ne ararsan süfli sıfatların hepsi onlarda. Şimdi görüyoruz, bütün dünyanın gözü önünde Allah’ın Kur’an’da 1400 sene önce söylediği hadise oluyor. Hendekler kazmışlar, hendeklere bebekleri atıyorlar. Bunlar aşağılık mahlûkat, inançsız insanlardır. Millet de kendi dinini beğenmiyor, bu adamların dinlerine hayran. Bu insanları barışçı, barışı seven, insanlara her türlü iyilik yapmaya uğraşan insanlar gibi gösteriyorlar. Şimdi görüyoruz ki bırakın barışçıllığı, insanları cayır cayır yakıyorlar. O yetmiyor, hendekler kazmışlar, bebekleri, çoluk çocuğu, ilk başta onları atıyorlar. Yani Allah’ın Kur’an’da tam ayan beyan vasfettiği gibi oluyor. Bunlar oluyor ama bu şeytan denen medya göstermiyor; insanlara kapatıyor, gizliyor, istediğini yayınlıyor. Nereye gidersek gidelim, Avrupa’ya gittik geldik, her tarafta tutturmuşlar, “Türkiye’de zulüm var” diyorlar, başka şey demiyorlar. Bir sene önce ne olduğunu iyice kapatmışlar, kimsenin haberi yok o meseleden. Yani öyle bir şeytanla savaştayız. Ama Allah yardım eder, o da yenilir. Allah’la beraber olanlar devamlı kazançlıdır. Allah (c.c.) Kur’an’da da vasfediyor. Bunlar hendekler kazmışlar, insanları ateşe atıyorlar, bu insanların suçu ve kabahati nedir? Allah’a inanıyorlar, suçları tek budur, başka bir suçları yok. Adam kulübede yaşıyor, biz görüyoruz, o memleketlere gidiyoruz, bizimkiler gibi değil, bir avuç pirinç adama bir gün yetiyor, ailesine bir gün yetiyor. Öyle fakir insanlar, kanaatli insanlar, kendi hallerinde yaşayan insanlar. Ne topu var, ne tüfeği var, ne kimseye saldıracak hali var. Bunların en büyük kabahati Allah’a inanmak. Sırf o namussuz insanlar değil de onların arkasında olan şeytan ve şeytanın askeri bütün Avrupa, bütün Amerika, küfür, ne varsa onlar arkasındadır bunların. Tahammül edemedikleri şey Allah’a inanmak. Sen her pisliği yapacaksın, onlar sevinir, sana madalya takarlar, sen onların en büyük ahbabı olursun. Ama hiçbir şey yapmayıp da bir Allah’a inandın mı senden daha kötü insan yoktur. Senin bu dünyada yaşama hakkın yoktur. Ellerinden gelse hepimizin kökünü kazıyacaklar. Tabi Allah Azze ve Celle diyor: “Onlar ki böyle vahşet yapan insanlar, tövbe edip Allah’a dönmedikçe ahirette ebedi olarak cehennemi hak etmiş olurlar.” Buradaki insanlar bir yanıp şehit olurlar, en yüksek mertebelere yükselirler ama onlar her gün, her lahza ateşin içinde olacaklar. Bu insanlara yaptıkları zulmün 100.000 defa daha fazlasını çekecekler, ölelim diyecekler, ölemeyecekler, ölüm yoktur! Kıyamet günü hesap bittikten sonra sırat köprüsünün üstüne bir koç getirirler, onu keserler, bu ölümdür, başka ölüm yok. “Siz ebedi cehennemde, siz ebedi cennettesiniz.” diyecek Allah Azze ve Celle. Onun için bu yapılan şeyler hesapsız kalmayacak. Şimdi İslam âleminin elinden bir şey gelmiyor, ne yaparsa aleyhimize yapıyorlar. Hiçbir yerde başaramıyoruz, başarmamıza izin vermiyorlar. Onun da vakti var, vakti gelince inşallah onun da hesabı sorulacak. Ama esas hesap, kıyamet günü. Her şeyin hesabı sorulacak, orada mazlum, zalimden hakkını alacak. Adalet Allah’ındır, Allah Azze ve Celle adaletle hükmedecek. Dediğimiz gibi bizim de elimizden bir şey gelmiyor, bir dua yaparız. Allah tez zamanda Mehdi Aleyhisselam’ı çıkarsın, bu zulmü ortadan kaldırsın. Şeyh Efendi’nin dediği gibi, bu vakitte teknoloji; zulüm için, fesat için, harap içindir. Bu teknoloji iyilik için değil, her kötülük bundadır. Onun için, o zaman Allah’ın hikmetiyle bu teknoloji iptal olacak. Nasıl insanın aklına kaç bin sene bu mesele gelmeyip de son yüz sene içinde Allah bu kadar insanın aklına verdiyse, her şeye kadir olan Allah’tıVİnsanlar ne yapacağını şaşırıyor. Dediğimiz gibi şaşırmaya gerek yok, Allah’a dua edelim. Allah Müslümanları inşallah muhafaza etsin, Allah doğru yoldan ayırmasın, hak yolda olalım inşallah. Zalim olmaktansa, mazlum olmak iyidir. Hiçbir zaman zulüm etmeyin, mazlum olun, zalim olmayın. Allah İslam’a nusret versin, küfür batsın, muzmahil olsun, ona tabi olanlar da aynı şekilde. Tövbe etmedikten sonra hayır etmezler. Tövbe kapısı açıktır, tövbe ettikten sonra olur. Ama şeytan bunlara izin vermez, daha fazla kuduruyorlar, daha fazla saldırıyorlar. Allah haklarından gelsin inşallah. Oradaki insanların, şehit şühedaların makamları âli olsun, oradaki zulüm gören insanları da Allah muhafaza etsin, Allah onlara yardım etsin inşallah. Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi