RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

HER ŞEYİN HESABI SORULACAK 08/EYLÜL/2017

 HER ŞEYİN HESABI SORULACAK Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 08 Eylül 2017/17 Zilhicce 1438 Tarihli Sohbeti Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin.Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. Allah Azze ve Celle bu insanlara doğru yolu gösterdi. Cennet haktır, cehennem haktır, Allah hak, Peygamber hak. Cehenneme, müstahak olan insanlar gidecek. Allah kimseye zulmetmez. Dünyada nerede imanlı insan varsa muhakkak şeytan onların düşmanıdır, onları bitirmeden vazgeçmez. Allah Azze ve Celle ona bir mühlet vermiş. Herkes ona tâbi olmayacak. Ona tâbi olanlar muhakkak cehenneme gidecek, ebedi olarak cehennemde kalacaklar. Ahir zamandır artık, bütün küfür saldırıyor. Allah’a inananlara, Allah’ın dinine bağlı olanlara saldırıyorlar. Her türlü, her şekilde saldırıyorlar. En büyük silahları da yalan. Şimdi her tarafta medya var, o da şeytanın elindedir. Hiçbir şey olmayan bir yerde, “Burada zulüm var, insanlar öldürülüyor, insanlar işkence görüyor.” diye kıyamet koparırlar. Aynı şey Sultan Abdülhamit zamanında da oldu. O vakit de Avrupa hayranlığı vardı. O zamanki insanlar Avrupa’nın ne pislik olduğunu bilmiyorlardı. Kandılar, çok kandılar bunlara. Mürekkep yalayan denen yani okumuş tayfa, en çok onlar kandılar. Medeniyet, medeniyet, medeniyet diye kandılar. Hâlbuki cehalet, pislik, vahşet, enaniyet, ne ararsan süfli sıfatların hepsi onlarda. Şimdi görüyoruz, bütün dünyanın gözü önünde Allah’ın Kur’an’da 1400 sene önce söylediği hadise oluyor. Hendekler kazmışlar, hendeklere bebekleri atıyorlar. Bunlar aşağılık mahlûkat, inançsız insanlardır. Millet de kendi dinini beğenmiyor, bu adamların dinlerine hayran. Bu insanları barışçı, barışı seven, insanlara her türlü iyilik yapmaya uğraşan insanlar gibi gösteriyorlar. Şimdi görüyoruz ki bırakın barışçıllığı, insanları cayır cayır yakıyorlar. O yetmiyor, hendekler kazmışlar, bebekleri, çoluk çocuğu, ilk başta onları atıyorlar. Yani Allah’ın Kur’an’da tam ayan beyan vasfettiği gibi oluyor. Bunlar oluyor ama bu şeytan denen medya göstermiyor; insanlara kapatıyor, gizliyor, istediğini yayınlıyor. Nereye gidersek gidelim, Avrupa’ya gittik geldik, her tarafta tutturmuşlar, “Türkiye’de zulüm var” diyorlar, başka şey demiyorlar. Bir sene önce ne olduğunu iyice kapatmışlar, kimsenin haberi yok o meseleden. Yani öyle bir şeytanla savaştayız. Ama Allah yardım eder, o da yenilir. Allah’la beraber olanlar devamlı kazançlıdır. Allah (c.c.) Kur’an’da da vasfediyor. Bunlar hendekler kazmışlar, insanları ateşe atıyorlar, bu insanların suçu ve kabahati nedir? Allah’a inanıyorlar, suçları tek budur, başka bir suçları yok. Adam kulübede yaşıyor, biz görüyoruz, o memleketlere gidiyoruz, bizimkiler gibi değil, bir avuç pirinç adama bir gün yetiyor, ailesine bir gün yetiyor. Öyle fakir insanlar, kanaatli insanlar, kendi hallerinde yaşayan insanlar. Ne topu var, ne tüfeği var, ne kimseye saldıracak hali var. Bunların en büyük kabahati Allah’a inanmak. Sırf o namussuz insanlar değil de onların arkasında olan şeytan ve şeytanın askeri bütün Avrupa, bütün Amerika, küfür, ne varsa onlar arkasındadır bunların. Tahammül edemedikleri şey Allah’a inanmak. Sen her pisliği yapacaksın, onlar sevinir, sana madalya takarlar, sen onların en büyük ahbabı olursun. Ama hiçbir şey yapmayıp da bir Allah’a inandın mı senden daha kötü insan yoktur. Senin bu dünyada yaşama hakkın yoktur. Ellerinden gelse hepimizin kökünü kazıyacaklar. Tabi Allah Azze ve Celle diyor: “Onlar ki böyle vahşet yapan insanlar, tövbe edip Allah’a dönmedikçe ahirette ebedi olarak cehennemi hak etmiş olurlar.” Buradaki insanlar bir yanıp şehit olurlar, en yüksek mertebelere yükselirler ama onlar her gün, her lahza ateşin içinde olacaklar. Bu insanlara yaptıkları zulmün 100.000 defa daha fazlasını çekecekler, ölelim diyecekler, ölemeyecekler, ölüm yoktur! Kıyamet günü hesap bittikten sonra sırat köprüsünün üstüne bir koç getirirler, onu keserler, bu ölümdür, başka ölüm yok. “Siz ebedi cehennemde, siz ebedi cennettesiniz.” diyecek Allah Azze ve Celle. Onun için bu yapılan şeyler hesapsız kalmayacak. Şimdi İslam âleminin elinden bir şey gelmiyor, ne yaparsa aleyhimize yapıyorlar. Hiçbir yerde başaramıyoruz, başarmamıza izin vermiyorlar. Onun da vakti var, vakti gelince inşallah onun da hesabı sorulacak. Ama esas hesap, kıyamet günü. Her şeyin hesabı sorulacak, orada mazlum, zalimden hakkını alacak. Adalet Allah’ındır, Allah Azze ve Celle adaletle hükmedecek. Dediğimiz gibi bizim de elimizden bir şey gelmiyor, bir dua yaparız. Allah tez zamanda Mehdi Aleyhisselam’ı çıkarsın, bu zulmü ortadan kaldırsın. Şeyh Efendi’nin dediği gibi, bu vakitte teknoloji; zulüm için, fesat için, harap içindir. Bu teknoloji iyilik için değil, her kötülük bundadır. Onun için, o zaman Allah’ın hikmetiyle bu teknoloji iptal olacak. Nasıl insanın aklına kaç bin sene bu mesele gelmeyip de son yüz sene içinde Allah bu kadar insanın aklına verdiyse, her şeye kadir olan Allah’tıVİnsanlar ne yapacağını şaşırıyor. Dediğimiz gibi şaşırmaya gerek yok, Allah’a dua edelim. Allah Müslümanları inşallah muhafaza etsin, Allah doğru yoldan ayırmasın, hak yolda olalım inşallah. Zalim olmaktansa, mazlum olmak iyidir. Hiçbir zaman zulüm etmeyin, mazlum olun, zalim olmayın. Allah İslam’a nusret versin, küfür batsın, muzmahil olsun, ona tabi olanlar da aynı şekilde. Tövbe etmedikten sonra hayır etmezler. Tövbe kapısı açıktır, tövbe ettikten sonra olur. Ama şeytan bunlara izin vermez, daha fazla kuduruyorlar, daha fazla saldırıyorlar. Allah haklarından gelsin inşallah. Oradaki insanların, şehit şühedaların makamları âli olsun, oradaki zulüm gören insanları da Allah muhafaza etsin, Allah onlara yardım etsin inşallah. Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi