ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

DİKKAT EDİN, GÜVENMEYİN! Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 25 Aralık 2017/07 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Sohbet

 DİKKAT EDİN, GÜVENMEYİN! Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 25 Aralık 2017/07 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Sohbeti Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: Bismillâhirrahmânirrahim Fahzerû” “Dikkat edin!” diyor. (Maide Suresi - 41) Müslümanın he şeye dikkatli bakması lazım, yaptığı işlere dikkat etmesi lazım. “Kiminle yürüyor? Kiminle gidip, kiminle geliyor?” bunlara dikkat etmesi lazım. “Bu dünya haline, herkese güvenmeyin!” diyor Allah Azze ve Celle. Uyanık olun! Çünkü çoğu insan, iyidir diye birinin peşine gider yahut birini sever yahut bir olay olur, kendi düşüncesine göre “Bu iyidir” der hâlbuki o, Allah’ın verdiği bu güzel yolu insanları kandırmak için kullanabiliyor. Onun için dikkat etmek lazım.Herkesin, her olayın peşinde “Bu Müslümandır, bunlar tamamdır.” diye koşturmak iyi değil. İslam’a faydası olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolundan giden insanlarsa olur. “Yok, bu eskidir, şimdi biz daha iyisini yaparız.” diye çıkmış çok insan var. İnsanlar da bahusus okumuş olan insanlar onların peşlerinde koşturuyor. Okumamış insanlar o kadar değil. Onlar “Bizim bu kadar aklımız yetmiyor, biz bildiğimiz yoldan gideriz.” diyorlar. O daha makbuldür, ötekilerin dikkat etmesi lazım. Allah Azze ve Celle “Dikkat edin!” diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de “Dikkat edin, ilk başta işinizi sağlama alın.” diyor. Öyle herkesin peşine gitmeyin. Aslında Müslümanın uyanık olması lazım ama şimdiki gördüğümüz vaziyette zaten dünya berbat, insanlar da Müslümanım diye çıkan bir adamın peşine hemen koşturuyorlar, ondan sonra ortalığı berbat ediyorlar, pişman oluyorlar. Allah Azze ve Celle bize baştan söylüyor: “Dikkat edin, güvenmeyin!” Allah’ın dediğine uyun. Senin ecdadın nasıl yürümüşse, o yoldan gidin. Onların gösterdiği, o zamanın âlimlerinin yazdığı kitaplar ihlâsla yazılmış, onlara tâbi olmak lazım, onları okumak lazım. Şimdi yeni çıkıyor, bakıyorsun, “Acaba bu adam nasıl bir adamdır?” diye soruyoruz artık. Çoğu çıkan da nefsinden yazıyor çünkü bir yere tâbi değildir. Bir yere bağlı olmadığı için, nefsini tatmin etmek için yahut para kazanmak için bir şeyler yazıyor. Onlar da okuyana da zarar oluyor. Şeyh Efendimiz devamlı söylerdi: “Bir şeyi beğenmediğiniz vakit bakmayın, okumayın!” derdi. Çünkü o, insanı zehirler. İhlâsla yazılmayan kitaplar insanı zehirler. “‘Televizyonda şu böyle söyledi…’ diye, ona bakmayın.” diyor. İstediği kadar orada kendi kendine konuşsun; kendi konuşur, kendi duyar. Onun için bu husus dikkat ister. Fitne zamanındayız, ahir zamanda Müslüman her gördüğü şeyi iyi zannetmesin. Şimdi fitne zamanıdır, çok fitneler var, dikkat etmek lazım! Allah doğru yoldan ayırmasın, bu insanların şerlerinden de muhafaza etsin. Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi