ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

ABDÜLKADİR GEYLANİ(k.s)Bu Makama Nasıl Ulaştı?

ABDÜLKADİR GEYLANİ(k.s)Bu Makama Nasıl Ulaştı? Bir gün eş-şeyh es-seyyid Gavsul-Azam Abdülkâdir Geylâni Hazretleri’ne(k.s) şöyle sordular: –“Siz bu yola çıktığınız zaman temeli ne üzerine attınız?Ne işler yaparak bu makamlara eriştiniz?” Hazret şu cevabı verdiler: –“Ben bu işe başladığım zaman temelimi doğruluk üzerine attım.Hiçbir zaman yalan söylemedim.Yalanı kağıt üzerine dahi yazmadım.İçimden de yalan söylemek gibi bir niyet beslemedim.İçimle dışımı bir ettim.Böylece işlerim de rast gitti.” Tekrar şöyle bir soru sordular: –Bu yola çıktığınız zaman halk ile aranızda nasıl bir şey geçti?Lütfen anlatınız da biz de faydalanalım.. –Çocukluk devremde,ilim tahsil etmek ve tahsil ettiğim ilimlerle amel etmek niyetindeydim.Arefe günüydü.Şehirden dışarı çıktım.Baktım bir çiftçi öküzlerini koşmuş çift sürüyordu.Kendisini seyrederken ben de öküzleri önüme katıp çift sürmek istedim.Bu sırada çiftçi bana dönerek: –Sen bu iş için yaratılmamışsın,var git ne işle uğraşacaksan onunla uğraş!dedi.Ben de böylece öküzleri orada bıraktım,geriye döndüm.Dağı aştığım zaman hacılar Arafat’ta vakfeye duruyorlardı. Anamın yanına gelerek,çiftçinin bana söylediğini kendisine naklettim: –Anacığım,dedim,bana izin ver.Gurbete gideyim.Hak yoluna tâlib olayım,ilim tahsil edeyim.İnşaallah marifetullah hasıl olur da ariflerden olurum. Anam beni okşadı ve: –Oğlum,dedi,madem ki gitmek istiyorsun ve madem ki böyle hayırlı bir niyetin var,seni Allah’a emanet ediyorum.Var git,ilim öğren.Ama sana nasihatım,her nerede olursan ol,doğruluktan ayrılma.Sakın ha hiçbir zaman yalan söyleme.. Sonra gitti ve babamdan miras kalan paraları getirdi.Almak istemedim,israr etti.Ben: –Anacığım,sen zavallı ve zayıf bir kadınsın.Bunlara benden daha çok ihtiyacın olacak,dedimse de sözümü dinletemedim ve altınları elbisemin bir yerine diktirdim.Anamın elini öpüp,duasını alarak yola çıktım.Bağdat’a gitmekte olan bir kafileye katıldım.Bir kaç gün yol gittikten sonra kafilenin yolunu bir eşkiya grubu kesti.Kafilede bulunanları soyup soğana çevirdiler.Eşkiyalardan birisi yanıma gelerek: –Yiğit senin neyin var?diye sordu. –Kırk altınım var,cevabını verdim.Onlar bu sözümü kendileriyle alay mahiyetinde anladıkları için bana dokunmadan çekip gittiler.Fakat haramiler,soygundan sonra benim sözlerimi çete reisine anlattıkları zaman,reis bayağı merak etmiş olacak ki,beni yanına çağırttı ve sordu: –Senin de bir şeyini aldılar mı? –Hayır,hiçbir şeyimi almadılar. –Senin neyin vardı ki? –Hırkamın koltuğunun altına dikilmiş kırk altınım var. –Hırkanı çıkar,bana ver. Hırkamı çıkarıp çete reisine verdim.Koltuk altını söktü ve gördü ki gerçekten kırk altın var. –Demek söylediklerin doğru imiş.Halbuki adamlarım sözlerine inanmamışlar ve senin kendileriyle alay ettiğini zannederek dokunmamışlar.Ama şimdi sen şayet böyle bir paranın olmadığını söyleseydin,ben de paranı almaz,çeker giderdim,niçin yalan söylemedin? –Çünkü anam bana:”Oğlum,her nerede olursan ol,asla yalan söyleme!” diye nasihat etti de ondan.Sonra ben de bu konuda ona söz verdim.Onun için de gerçeği söyledim.Hak yoluna gidenlerin,doğruluk ve gerçeklik en büyük sermayeleridir.Allah doğruları sever,yalancıları sevmez. –Ey delikanlı!Sen,helal malını haramiden saklamadın ve doğruyu söylemekten çekinmedin.Halbuki ben ömrüm boyunca hep yalan söyledim.Ya benim halim nice olacak? Bu sözleri söyleyen çete reisi gelip elime yapıştı.Bir daha da haramilik yapmayacağına dair bana söz verdi.Emrinde bulunan haramiler de reisleri gibi elime yapışarak tevbe ettiler,yalan söylemeyeceklerine dair söz verdiler.Kafile eşrafından aldıkları bütün mal ve paraları geri iade ettiler.İşte o zamandan bugüne kadar hiçbir zaman doğruluktan ayrılmadım. Kaynak:Müzekki’n-Nüfûs
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi