ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

Allah’ın Resulü size güzel bir örnektir.”Taklit edecekseniz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i taklit edin

Bismillâhirrahmânirrahim “Lekad kâne lekum fî Resûlillâhi usvetun hasene” (Ahzab Suresi-21) Allah Azze ve Celle diyor ki: “Allah’ın Resulü size güzel bir örnektir.”Taklit edecekseniz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i taklit edin. O’nu taklit ederseniz yücelirsiniz, şeref bulursunuz, yüksek mertebelere erişirsiniz.Ama şimdiki insanlar maalesef O’nu taklit etmiyorlar da taklit edilmeyecek olanları taklit ediyorlar, onlara özeniyorlar. Onlar da kimdir? Benzemek istedikleri Batı’dır. 150-200 seneden beri bu şeytan ilk başta insanların bir tabakasına geçti, ondan sonra yavaş yavaş bütün millete yayıldı. Nerede yaramayan bir iş varsa, daha çok Batı’dan geliyor.Onları üstün zannediyorlar; üstün insanlar, imrenilecek insanlar zannediyorlar.Hâlbuki hiç de imrenilecek gibi değil;ne huyları iyi, ne yaşantıları iyidir. Zahiri veya batıni olarak, akıl ile bakılırsa onlar imrenilecek insanlar değildir.Olabilir, onlar kendi düzenlerini kurmuşlar, yapmışlar.Ama bize sadece kötü olan marifetlerini gönderiyorlar.Bazı iyi ahlakları var, onları taklit etmiyoruz. Şeytan onları taklit etmemizi istemiyor, sırf kötü huylarını taklit etmeyi bize talim ediyor, öğretiyor.Onun için insanlar bu hale düşüyor. Çünkü iyi tarafını, imrenilecek tarafını bıraktılar, imrenilmeyecek tarafa baktılar. Bir de onun kötü olan huylarını, yaptıkları kötü şeyleri örnek aldılar.Onun için, insanların kendine gelmesi lazım, kendi kıymetini bilmesi lazım. Allah’ın verdiği bu büyük şerefin, bu büyük nimetin değerini bilsinler.Biz Allah’a şükür insanların arasında şanslı kullarız.Allah bizi Ümmeti Muhammed olarak yarattı, Müslüman yarattı. Bundan daha büyük şeref yok, başka imrenilecek şey de yok.İmrenilecek bir şey var, o da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoludur.O yolda gittikçe yükselirsin. Ondan uzaklaştıkça düşersin, kıymetin kalmaz. Beş kuruşluk kıymetin kalmaz. Yalnız Hak yoluna dönünce Allah sana yardım ediyor. Sana ihsanlarından veriyor,seni yüceltiyor, sana yardım ediyor. O’nun yolundan uzaklaştıkça her kötülük başına geliyor. Onun için kıymetini bilelim.Bu nimet, kıymeti ölçülmez bir nimettir.Az bir şey bile olsa takdir edelim. Yani verilen bu kadar büyük bir nimeti hiç takdir etmememiz olmaz.Ş.M K.S
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi