RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

Allah’ın Resulü size güzel bir örnektir.”Taklit edecekseniz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i taklit edin

Bismillâhirrahmânirrahim “Lekad kâne lekum fî Resûlillâhi usvetun hasene” (Ahzab Suresi-21) Allah Azze ve Celle diyor ki: “Allah’ın Resulü size güzel bir örnektir.”Taklit edecekseniz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i taklit edin. O’nu taklit ederseniz yücelirsiniz, şeref bulursunuz, yüksek mertebelere erişirsiniz.Ama şimdiki insanlar maalesef O’nu taklit etmiyorlar da taklit edilmeyecek olanları taklit ediyorlar, onlara özeniyorlar. Onlar da kimdir? Benzemek istedikleri Batı’dır. 150-200 seneden beri bu şeytan ilk başta insanların bir tabakasına geçti, ondan sonra yavaş yavaş bütün millete yayıldı. Nerede yaramayan bir iş varsa, daha çok Batı’dan geliyor.Onları üstün zannediyorlar; üstün insanlar, imrenilecek insanlar zannediyorlar.Hâlbuki hiç de imrenilecek gibi değil;ne huyları iyi, ne yaşantıları iyidir. Zahiri veya batıni olarak, akıl ile bakılırsa onlar imrenilecek insanlar değildir.Olabilir, onlar kendi düzenlerini kurmuşlar, yapmışlar.Ama bize sadece kötü olan marifetlerini gönderiyorlar.Bazı iyi ahlakları var, onları taklit etmiyoruz. Şeytan onları taklit etmemizi istemiyor, sırf kötü huylarını taklit etmeyi bize talim ediyor, öğretiyor.Onun için insanlar bu hale düşüyor. Çünkü iyi tarafını, imrenilecek tarafını bıraktılar, imrenilmeyecek tarafa baktılar. Bir de onun kötü olan huylarını, yaptıkları kötü şeyleri örnek aldılar.Onun için, insanların kendine gelmesi lazım, kendi kıymetini bilmesi lazım. Allah’ın verdiği bu büyük şerefin, bu büyük nimetin değerini bilsinler.Biz Allah’a şükür insanların arasında şanslı kullarız.Allah bizi Ümmeti Muhammed olarak yarattı, Müslüman yarattı. Bundan daha büyük şeref yok, başka imrenilecek şey de yok.İmrenilecek bir şey var, o da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoludur.O yolda gittikçe yükselirsin. Ondan uzaklaştıkça düşersin, kıymetin kalmaz. Beş kuruşluk kıymetin kalmaz. Yalnız Hak yoluna dönünce Allah sana yardım ediyor. Sana ihsanlarından veriyor,seni yüceltiyor, sana yardım ediyor. O’nun yolundan uzaklaştıkça her kötülük başına geliyor. Onun için kıymetini bilelim.Bu nimet, kıymeti ölçülmez bir nimettir.Az bir şey bile olsa takdir edelim. Yani verilen bu kadar büyük bir nimeti hiç takdir etmememiz olmaz.Ş.M K.S
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi