ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

Allah Azze ve Celle‟nin bitmeyen hazinesi var,

Allah Azze ve Celle bizi lütfundan mahrum etmesin.Allah Azze ve Celle‟nin bitmeyen hazinesi var,“İstediğiniz kadar alın” diyor.O kadar sevaplar veriyor ki bitmez.İnsanın aklı durur,“Bu kadar çok sevabı ne yapalım?” diye düşünür. Hiç yok demeyin,dünya ticaret yeridir, alabildiğiniz kadar alın.Öyle şeyler var ki, “Müezzin ezan okuduğu vakit, kim ezana gelirse onun sevabı müezzine yazılır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Sahabeler dediler ki: “Hepimiz ezan okuyamıyoruz.”Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de dedi ki: “Müezzini dinleyip de siz de aynı şeyi tekrarlarsanız; o „Allahuekber‟deyince, siz de „Allahuekber‟, „Eşhedü en la ilahe illallah‟ deyince aynı, „Eşhedü enne Muhammeden Resulullah‟deyince aynısını söylerseniz, ondan sonra „Hayyalessela‟da „la havle‟ çekip müezzinle beraber tamamlarsanız siz de aynı sevabı kazanırsınız.”Yani Allah Azze ve Celle sırf bir kişiye verip de ötekilere vermeyecek diye bir şey yok.Yahut hazinesi tükenecek diye korku yok. Bazen dünyada bazı insanların ne kadar zenginlikleri var diye duyarsın,aklın durur. Ama o bile verse biter. Allah Azze ve Celle‟nin ise bitmeyen hazineleri var, “Alın” diyor. Allah (c.c.) cömerttir,insanlar gibi değil. İnsanlar ne kadar zengin olsa bile yahut cömert olsa bile gene bir hududa kadardır,hudutsuz veremez.Allah Azze ve Celle; “Bunu yap, sana yüz binlerce sevap, bunu yap, sana milyonlarca sevap.” diyor.Müezzin Kâbe‟de ezan okuyor, sen arkasından tekrarlıyorsun;100.000 kişi mi var orada, 500.000 kişi mi var, müezzin onların sevabını alıyor, sana da aynı şey oluyor.Ama bizim insanlar, oraya giden bile gafildir. Müezzin ezan okurken adam arkadaşıyla memleket meselelerini konuşuyor yahut dalmış gitmiş. Hâlbuki o kadar şey var,senin fırsatın var, milyarlarca sevap kazanacaksın.O kadar sevaplar kazanmayı Allah sana nasip etmiş, sen de farkında değilsin. Hatta bazıları onu bırak,Kâbe‟ye bile gitmezler,“Otel daha rahattır!” diye otelde kılarlar, sonra da “Umreye gittik.” derler.Bu şeyler yapılırken ne kadar yapabilirsen yap.Zaten bir hafta, on gün gidiyorsun,onu kendine alıştır. Hayır hasenat almaya, sevap kazanmaya kendini alıştır. Daima öyle düşünmek lazım, dünyadan daha fazla ahireti düşünmek lazım.Ş.M K.S
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi