ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

RUH VE CESET

Cenabı Allah insanı yarattığı onsekizbin alemin içindeki en mükemmel varlık olarak ifade ediyor ve insana verdiği önemi ise alemlerin yaratılma sebebi olan cenabı peygamber serveri alem efendimiz Resulü Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa,yı (s.a.v) gülünü miski amberi,alemin başına taç olarak insan sıfatında yaratması ise bu önemi en naif şekilde ifade etmesi bakımından yeterlidir. İnsanoğlu Adem peygamber evladı kabilin kardeşi habili katl ederek bu arzın toprağına masum kanı deydiğinden itibaren dünya kendini insan kanıyla devamlı mayalayıp yüzyıllardan beri masum kanınlarıyla ile beslemiş heybetlenmiş , iştiyak ve arzusu ise çağlayanlar gibi çoğalmıştır bu durumun ilk hali kabilin aklı iradesine şeytan denilen iblisin nüfus etmesiyle dünya nimetine olan ihtirası yerleştirmesiyle başlamış bu hal bu güne kadar devam ede gelmiştir bir kişiyle başlayan hakimiyet hırsı insanlık çoğaldıkça milletler devletler üikeler neredeyse kıtalar arasında hakimiyeti tek olmak hükm etmek gayesi ile itaat etmeyen yok olur yalnız ben ve beni kabul edenler vardır kanunuyla yazılmıştır. fakat bu perdenin arkasındaki senarist olan yazıyı dikta eden ise şeytandır onun tarafından yazılan hiçbir şey Allahın kabulündeki meziyetler değildir fakat insan her şeyi bildiğini kabul edip sadece benim bildiğim doğrudur dediğinden aslında kendisinin hiç olduğunu bilenin yalnızca Allahın bildirdikleri zatların olduğunu bilip itaat etse olay çözülecek yani ruhunu teslim edecek ve ruhunu terbiye edecek kişiye sensin dediğinde o ruh artık onda o olup yaratanın edebiyle şekillenecek ve bedende ruha tabi olduğundan beden ise artık Allahın rızalığı için yaşayacaktır ama bu hal insanın nefsine zor gelen hallerin imtihan halidir aslında insanların bir çoğu şeytana ruhunu teslim ederken şeytan nefsine zor geleni değil hayatın her şeyini yaşa sen her şeyi en iyi bilensin dediği için kendine hoş ve kolay olanı seçip ruhunu şeytana teslim ettiğinden dolayı isyankar , yeryüzünün saltanatını kabul eden yeryüzündeki unvan ve makamları talep eden olmasından dolayı ayakları yere çakılıdır buna bir misal verirsek şeyhim nazım efendi k.s bir sohbetinde Mevlana hazretleri meşk ile aşka ulaştığında sema halinde ayakları birkaç karış yerden kesilir ruh aslı olan yaratanına ulaşmak ister gökyüzüne çıkmak için hareket ettiğinde vücut olan ceset de ona tabi olduğu için yerden teması kesilirdi derdi insanın ruhu ve her şey aslında gökyüzüne ulaşmak ister çünkü yaratanın tahtı gökyüzündedir onun önünde eğilmek ve aşkını ilan etmek için ona ulaşmak ister bunu en güzel misallerinden biride hazret peygamberin miraca davet edildiğinde ayağı altındaki kayada onunla gökyüzüne çıkarken dur ve yerinde kal emriyle o kaya parçası yıllardan beri hakka ulaşma aşkıyla yer ve gök arasında boşlukta asılı kalmış muallak vaziyette durmaktadır yani edep halindedir.Cenabı Allah bu zaman ve bundan evveldeki insanlık alemindede kan emici vampirlerinden olan hristiyan,budist, yahudi halkının içindeki bozguncu pislikleri , taraftarlarını ve kendilerini bu dünyanın hakimi zanneden lanetlileri yok edecek zamanın sahibini olan Allahın keskin kılıcı sultanını göndersin inşallah o gelmeden dünyanın bu buruşmuş suratını kimse düzeltemez onun içinde stim kazanında duramayan kızgın basınçlı buharını nakşedecek bir pres ütüye ihtiyaç vardır yanmadan anlamaz bu ahmaklar ordusu taş dahi yaratanını yani haddini biliyorda EY ALLAHIM…. bu durumda ancak bize edep üzere durup talep etmek düşer bunların cinsini bilen bir erbabı gönder ey güzel yarab biz inanlarıda yanında hizmetinde olan ve edeple duranlardan eyle muhakkakki bizler senin izninle itaat edenlerden oluruz inşallah arzum Şeyhim Muhammed Nazım Efendi Hazretlerininden daim niyazı olan ecdadımızında hedefi olan kızılelmaya tekbir nidaları , mehterin kös darbesindeki aşk ve şevk çoşkusu ile tüm heybetiyle girip dünyaya şirk ile hükm eden saltanatı yıkıp kızıl kulesinden alemi insanlığa ezanı muhammediyeiyi tüm aleme nida edip sükür secdesi ile vakit namazımızı kılmayı ve emanetleri alıp sahibine teslim etmeyi biz evladı ecdad ı Osmanlıya nasip eyle ey yüce Allahım ALLLAHUEKBER … Saygılarımla Ercan KARA
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi