SEFER AYI HAKİKAT DAMLASI
ÇOCUK YETİŞTİRMEK... Hadis-i Şerif’de Allah Rasulü (SAV.) şöyle buyuruyorlar: “Her doğan İslam fıtratı üzere doğar, daha sonra ana ve babası tarafından çeşitli dinlere mensup olarak yetiştirilir.” Allah (CC.) Kur’an-ı Kerim’de : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ “Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun; onun yakıtı, insanlar ve taşlardır; görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir.”[1] Hayırlı evlat sahibi olabilmek için de ona İslam terbiyesi verilmesi lazımdır. Peygamber Efendimiz (SAV.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: «İnsan öldüğü vakit bütün amelleri ondan kesilir. Yalnız üç şeyden : sadaka-i cariyeden, faydalanılan ilimden ve kendisine duâ eden sâlih evlâttan kesilmez buyurmuşlar. Hadis-i Şerif’de Peygamber Ef. (S.A.V) Şöyle buyuruyor: « كُلُّكُمْ راعٍ ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ ، والأِمَامُ رَاعٍ ، ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والمرْأَةُ راعِيةٌ في بيْتِ زَوْجِهَا ومسئولة عنْ رعِيَّتِهَا ، والخَادِمُ رَاعٍ في مالِ سيِّدِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فكُلُّكُمْ راعٍ ومسئولٌ عنْ رعِيتِهِ». “Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlunuz.”

MEHDİ ZUHUR ETTİĞİNDE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1980 Sohbeti,

MEHDİ ZUHUR ETTİĞİNDE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1980 Sohbeti, Rub' Al-Khali, kimse o yerin üzerinde yürüyemez. Ne hayvanlar, ne arabalar, kim ayağını bassa aşağıya çeker. Orada hareketli kum vardır, kimse onu aşamaz. Ve bu yer Suudi Arabistan'da iyi bilinir, Taif ve Riyad'da da iyi bilinir. Bir yol vardır, "Mehdi'nin yolu" derler. Oraya gitmek, oraya ulaşmak avam sınıfına yasaktır, sadece Doğu'da ve Batı'da ümmet için vazifeli olan Evliyalara oraya gitmeye izin var. Onlar orada olmalıdırlar.Ve Mehdi aleyhisselam, sadece izin bekliyor, çıkmak için Allah'ın emrini bekliyor. Ve zuhur ettiği zaman Şam'a gidecektir. Daraa'ya girerken binalar vardır, Kadar'a girerken, Kadar var, yakın güney tarafında. Oradan Şam'a girecek, Tekbirle beraber. Zuhur için emir aldığı zaman, işte o zaman Tekbir çekecek, "Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!" İlk tekbiriyle zuhur edince, onun Tekbiriyle bütün silahlar, tüfekler hemen duracak! Bitti, kimse daha fazla silah ve cephanelerini kullanamayacak. Allah'ın emri ile durdurulacaktır. Ve ikinci tekbiriyle, Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! her müminin kalbine hakiki iman gücünü verir, böylece onlar Allah rızası için fi Sebillillah cihad etmeye hazır olurlar. Küffardan bin kişi bile hücum etse bir müminin üzerine, kalbinde korkunun eseri olmadan, hepsine karşı durur. Üçüncü tekbir; Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ve üçüncü tekbirle, Yüce Allah kafirlerin kalblerine korku salacaktır. Doğudan batıya hepsi bu tekbiri işitecek ve kalblerine büyük bir korku düşecek. Mehdi (as)'a karşı yapabilecekleri bir şey yoktur. İmam olduğu için biyat verecektir. Bütün insanlardan biyat kabul edecektir. Ve sonra Şam'dan İstanbul'a doğru hereket edecek, İstanbul'da muhafaza edilen kutsal emanetleri teslim almak için. Oraya yetişecek ve Peygamber (sav) sancağını ve kılıcını teslim alacak, çünkü bütün Müslümanlar, Peygamber (sav) sancağı altında birleşecektir. İstanbul'da vaziyet bu hal üzere iken, deccal Horosan'dan çıkacak. Mehdi (as) emir buyuracak ki; bütün dünyadaki Müslümanlara, her kim ki selamet olmak isterse, imanlarını ve canlarını deccal'dan korumak için, Şam'a, Mekke'ye, Medine'ye gitsinler. Ve burada (Şam'da) mahşeri bir kalabalık olacak. Büyük Şeyh Efendi derdi ki "Bu Kasiyun Dağıdır." Bana dedi ki 40 yıl önce, " Nazım Efendi, bu dağ, mübarek bir dağdır. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçer". O zaman sadece buralarda evler vardı. Böyle değildi. Ve dedi ki, "Bu dağ tam Şam'ın ortasında kalacak. dağdan bu tarafa ne kadar şehir varsa, dağın diğer tarafında da şehir o kadar büyüyecek." - Beş veya yedi yıl önce, hükümet projeler hazırladı, dağın üstüne ve etrafına binalar yapılması için. Bir sürü yollar açıldı ve biz görünce şaşırdık. Belki de bu tarafdan daha büyük.O zamanda su olacağını söylerler - Muhiyddin Ibn Al Arabi (ra) dedi ki o zamanda bir adam takkesini savursa, insanların üzerine düşer, yere düşecek kadar da bir boşluk olmaz. Peygamber Efendimiz Hadisi Şerifinde buyurdu ki, bu buluşma Şam'da olacaktır. Ve deccal dünyadaki her yere gidecek, üç yer dışında, Şam, Mekke ve Medine. Sonra Halep yolunda bir nokta vardır, oraya kadar gelecek, deccal askeri ve takipçileri ile oraya yetişecek. Takipçileri; onu bekleyen tüm Yahudiler, ve evlilik dışı doğan çocuklar, kişiler, ve şerefsiz kadınlar hep onun arkasında olacak. Oraya yetişecek ve Cebrail onun önüne kanatını koyacak. Oraya gelecek, böyle bakacak oradan ötesini göremeyecek. Ve daha ileri gidemeyecek. Takipçilerine diyecek ki "Ey benim halkım, ey benim kullarım, dünyanın gidilecek son noktasına kadar geldik. Bundan öteye dünya yok, bu noktadan öteye! Bütün dünya artık benim emrim altındadır." Orada durur, ve Yüce Allah İsa (as)'a gökyüzünden inmesini emreder. Sabah namazı vakti Şam'daki Emevi (Umayyad) camisine iner. Sol taraftaki minareye iner ve Mehdi (as) imamlık için mihraba doğru yürürken bakar ve İsa (as)'ı gelirken görür. Bakar, bekler ve peygamber olduğu için imamlığa davet eder, İsa (as) peygamberlik yapmıştır. Ancak o der ki "Peygamber Seyyidina Muhammad (sav)'dir". Der ki, "Ben gelsem de imamlık senindir. Onun ümmetinden İmam sensin, kamet senin için okundu, imam sensin." Seyyidina Mehdi(as) imam olur ve İsa(as) arkasında ona tabi olur, onun arkasında bu ümmetten kabul edilmek için bu ümmetin bir ferdi olarak geride durur. Cemaatımızın arasında bizlerle birlikte, ümmetle birlikte durur. Bundan sonra bütün müminler, başta İsa(as) o da kılıcıyla gelir, seyf ile gelir. O hayatında eline hiç kılıç almamıştır. Elindeki kılıç işarettir ki o tabi olmaya gelmiştir, takip etmeye gelmiştir, takip olunmaya değil. Hz. Muhammed (sav)'in şeriatına uyacaktır. Seyf'i var, kılıcı var onu öldürmek için savaşacaktır - Deccal İsa (as)'ın kokusunu alır ve o İsa (as)'ın kokusunu alınca tuzun suda eridiği gibi erimeye başlar ta ki İsa(as) ona ulaşana kadar ve onu bir kılıç darbesiyle öldürür - İsa (as) Halep yolunun girişinde deccal'i öldürür. Sonra bütün Müslümanlar onun takipçilerine bir tek kişi bile bırakmazlar, işlerini bitirirler. Dünya üzerinde, "La Ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah (sav)," diyenlerden başka kimse kalmayacak. Bu gelmektedir, adım adım bu noktaya yaklaşmaktayız. Bu olaylarla aramızda sadece büyük savaş vardır ki Peygamber Efendimiz bunun haberini vermiştir; Melhamatül Kübra, en büyük savaş, en büyük çarpışma Peygamber Efendimizin hadisine göre bu dünyada (büyük savaş) yaşanacaktır. Bu şekilde son zamanlara gelindiğinde dünya iki kutup olacaktır, bütün dünya ikiye bölünecektir. Ve bu iki kutup arasında büyük savaş kopacaktır, bu savaş esnasında, Mehdi (as) Tekbir alır ve herşey durur. Şimdi eğer küçük savaşlar devam ederse bile, devler (büyük devletler) gelecek ve "Durun!" diyecekler, diğerlerine de, "Durun!" Büyük devler hepsini süpürecek. Büyük devler geldiği zaman uuuuh! Hiç bir şey fayda etmez sadece İlahi Kuvvet çalışır! Çok fazla insan telef olunca Yüce Allah Mehdi(as) durdurması için emir verir. Ne zaman ki tekbir alır ve der "Allahu Ekber! Allahu Ekber yoksa sizin silahlarınız mı ekber/büyük? Allah mı büyük yoksa sizin teknolojiniz mi büyük? O zaman anlayacaklar! Edepsizler! M: Ehlü Beyt'ten de pek çok kişi var. ŞN: Onunla beraber Ehlü Beyt olmasına gerek yok farklı milletlerden 40 tane Halifesi vardır. Senin ülkenden, Türkiye'den, Şam'dan, Suriye'den, Mısır'dan, Sudan'dan Afrika'dan, Amerika'dan Doğu'dan Batı'dan her yerden! Yedi tane veziri vardır, hiç birisi Arab değil, vezirlerinde Arab yok ama kendisi Arab'dır. 'Ala ilm wal ras, İmam el Mehdi Arab'dır ve Kureyşi'dir. Vezirlerinden hiç birisi Arab değildir. Yabancıdırlar, 40 halifesi onunla birlikte orada bekliyorlar. Hepsinde Melekut-i kuvvet vardır. M: Bize tavsiyeniz nedir? ŞN: Niyetinizi hayırlı tutun, iyi niyet iyi netice. Kötü niyet kötü netice doğurur. Bizler her yerde olabiliriz, ama doğruluğun ve iyiliğin, adalet ve merhametin hizmetinde olalım. Her yerde olabilirsiniz, bekliyoruz ama size benim tavsiyem aldığınız ilhamlara göre davranın. İzin verilmiştir size. İlham yoluyla kalbinize gelen ne varsa yapabilirsiniz. Eğer yoldan bir taş bile kaldırabilirseniz, bunu yapabiliyorsanız yoldan zarar verecek taşı kaldırın, çünkü İslam'ın yoluna büyük kayalar konmuştur. Gücümüz bunları kaldırmaya yetmez, ama yoldaki küçük taşları da kaldırsak olur, ve bekliyoruz büyük bir gücün gelip o devasa kayaları yoldan kaldırmasını, başka yapabileceğimiz bir şey yok! Size gelen ilhamlara göre bunu yapabilirsiniz.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi