REBİ-ÜL EVVEL AYI HAKİKAT DAMLASI
Rebi-ül Evvel Ayın Vazifesi ; 1000 Salavat ( Kim 1000 Salavat çekerse,muhafaza altında olur Allahın izniyle ) 70-700 Estağfirullah 100-1000 Tevhid 100-1000 İhlas 40 defa " Ya Munkizel helka - Ey helak olanların kurtarıcısı " 100 defa " La ilahe illa ente Subhaneke,inni küntü minez-zalimin" Mevlâna Şeyh Muhammed Nazım El Hakkani En Nakşibendi k.s SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ Hadis-i şeriflerin dilinden Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirmenin faziletleri… Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem– buyurmuşlardır ki: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَىَّ “Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229) اَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً “Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484) مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَاِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ وَتُكْثِرُ الْاَرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ “İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5) اِنَّ اَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ “Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2156) مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ فَهُوَ شَقِىٌّ “Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 8678) جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ “Bize olan muhabbetinden dolayı Allah Teâlâ Muhammed -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın.” diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (Ali el-Müttakî, II, 234/3900) Yani bundan hâsıl olacak sevabı yetmiş kâtib bin gün müddetle yazmakla zor bitirirler, demektir. Peygamber –aleyhisselâm-’a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır.” (Tirmizî, Vitr, 21) “Allah’ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 6285) “Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar şunlardır: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهَمْ يَسْتَغْفِرُونَ “Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devam ettikleri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir.” (Enfal sûresi, 33) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bıraktım.”(Tirmizî, Tefsir, 8/3082)

İMAM MEHDİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1997 Sohbeti

İMAM MEHDİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1997 Sohbeti, Fethetmeye artık hiçbir cesaretleri kalmadı. Başlarının çaresine bakmak, kaçıp kurtulmak için öyle bir hale düşerler ki sorma gitsin. Şam'dan o zaman yürür bir merhale Humus. 7 konakta, Humus bir,Trablusgarp iki, Konya üç, Bursa dört, İstanbul beş, Halep altı, Hama yedi. 7 konakta konar, namaz kılar,bîat alır milletten. İstanbul'a yedinci konakta, İstanbul'a konduğunda Sancağı Şerif'i alır.Mukaddes Emanetlerin hepsini alır. Mukaddes Emanetler ilk Efendimiz'in zamanında nasılsa aynen alınacak. O pörsümüş halleri gidecek. İlk zamanda onlar olduğu gibi meydana gelecek. Keramet. Hazreti Mehdi aleyhisselam kerametle yürür. Bir konar, bir konar. 7 konakta İstanbul'a gelir. Bîat verdiğinde İstanbul'da gökyüzü tarafından bir seda gelir ki ey insanlar veya ey müminler Allah'ın düşmanı, Müslümanların düşmanı deccal huruç etmiştir. Ondan, onun şerrinden kendini korumak isteyenler Şam'a gelsin. Mekke, Medine, Şam'a giremez. Bütün dünya her tarafa girecek. Şam'a giremez. Şam dediğinde Kudüs-ü Şerif de dahildir. Mekke, Medine haremden de içeri giremez. Ta İsa Peygamber gelinceye kadar Şam'da mahsur kalırlar onlar. Cenabı Hak, İsa Peygamber'i gönderdiğinde sabah namazına iner İsa Peygamber gökyüzünden. Hazreti Mehdi aleyhisselam namaz için mihraba giriyor. İsa Peygamberin geldiğini görünce, heybetli peygamber, mihraptan geri çekilir, mihrabı işaret eder, davet eder mihraba. İsa Peygamber der ki kimin için ikamet edildiyse o imamdır. İkamet sizin için edildi diyor. Ondan sonra Sahibimiz Resulü Ekrem buyurdu ki, kayfa antum idha nazala ibnu Maryama fīkum wa imāmukum minkum. Hadisi Şerif'i var, Buhari Şerif'tendir. Ey benim ümmetlerim, sizlere ne kadar büyük bir ferahlık ve müjde olacaktır ki Meryem oğlu İsa size gökyüzünden indiği gün ne kadar siz ferahlayacaksınız. Ve o günkü günde imamınız sizdendir. İmamınız sizden hadisini okudu Peygamber, İsa Peygamber. Bugünkü günde ben indiğimde imam sizdendir imamlık için. İkamet sizin için edilmiştir, imamlığa durur. Hazreti Mehdi'nin arkasında namaz kılar. Ki Ümmeti Muhammedi'den olduğu tahakkuk etmek için. Ondan sonra mihrap. İşte bunlar yaklaşır şimdi. 2000'ne doğru sıklaşacaktır. Pür alamettir. Türkiye'yi, kazanı kaynattıkları boşuna değildir. Kazanı kaynatıyorlar. Lakin hesapları geri teper. Veya silahları geri döner. Hesapları da çarşıya uymaz. O günler yakındır. Bu fütuhat senesi gelen sene veya daha öteki senesine beklenmektedir. Cenabı Hak o günlere de yetiştirsin. Allah Allah.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi