ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

İMAM MEHDİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1997 Sohbeti

İMAM MEHDİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1997 Sohbeti, Fethetmeye artık hiçbir cesaretleri kalmadı. Başlarının çaresine bakmak, kaçıp kurtulmak için öyle bir hale düşerler ki sorma gitsin. Şam'dan o zaman yürür bir merhale Humus. 7 konakta, Humus bir,Trablusgarp iki, Konya üç, Bursa dört, İstanbul beş, Halep altı, Hama yedi. 7 konakta konar, namaz kılar,bîat alır milletten. İstanbul'a yedinci konakta, İstanbul'a konduğunda Sancağı Şerif'i alır.Mukaddes Emanetlerin hepsini alır. Mukaddes Emanetler ilk Efendimiz'in zamanında nasılsa aynen alınacak. O pörsümüş halleri gidecek. İlk zamanda onlar olduğu gibi meydana gelecek. Keramet. Hazreti Mehdi aleyhisselam kerametle yürür. Bir konar, bir konar. 7 konakta İstanbul'a gelir. Bîat verdiğinde İstanbul'da gökyüzü tarafından bir seda gelir ki ey insanlar veya ey müminler Allah'ın düşmanı, Müslümanların düşmanı deccal huruç etmiştir. Ondan, onun şerrinden kendini korumak isteyenler Şam'a gelsin. Mekke, Medine, Şam'a giremez. Bütün dünya her tarafa girecek. Şam'a giremez. Şam dediğinde Kudüs-ü Şerif de dahildir. Mekke, Medine haremden de içeri giremez. Ta İsa Peygamber gelinceye kadar Şam'da mahsur kalırlar onlar. Cenabı Hak, İsa Peygamber'i gönderdiğinde sabah namazına iner İsa Peygamber gökyüzünden. Hazreti Mehdi aleyhisselam namaz için mihraba giriyor. İsa Peygamberin geldiğini görünce, heybetli peygamber, mihraptan geri çekilir, mihrabı işaret eder, davet eder mihraba. İsa Peygamber der ki kimin için ikamet edildiyse o imamdır. İkamet sizin için edildi diyor. Ondan sonra Sahibimiz Resulü Ekrem buyurdu ki, kayfa antum idha nazala ibnu Maryama fīkum wa imāmukum minkum. Hadisi Şerif'i var, Buhari Şerif'tendir. Ey benim ümmetlerim, sizlere ne kadar büyük bir ferahlık ve müjde olacaktır ki Meryem oğlu İsa size gökyüzünden indiği gün ne kadar siz ferahlayacaksınız. Ve o günkü günde imamınız sizdendir. İmamınız sizden hadisini okudu Peygamber, İsa Peygamber. Bugünkü günde ben indiğimde imam sizdendir imamlık için. İkamet sizin için edilmiştir, imamlığa durur. Hazreti Mehdi'nin arkasında namaz kılar. Ki Ümmeti Muhammedi'den olduğu tahakkuk etmek için. Ondan sonra mihrap. İşte bunlar yaklaşır şimdi. 2000'ne doğru sıklaşacaktır. Pür alamettir. Türkiye'yi, kazanı kaynattıkları boşuna değildir. Kazanı kaynatıyorlar. Lakin hesapları geri teper. Veya silahları geri döner. Hesapları da çarşıya uymaz. O günler yakındır. Bu fütuhat senesi gelen sene veya daha öteki senesine beklenmektedir. Cenabı Hak o günlere de yetiştirsin. Allah Allah.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi