RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

İMAM MEHDİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1997 Sohbeti

İMAM MEHDİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1997 Sohbeti, Fethetmeye artık hiçbir cesaretleri kalmadı. Başlarının çaresine bakmak, kaçıp kurtulmak için öyle bir hale düşerler ki sorma gitsin. Şam'dan o zaman yürür bir merhale Humus. 7 konakta, Humus bir,Trablusgarp iki, Konya üç, Bursa dört, İstanbul beş, Halep altı, Hama yedi. 7 konakta konar, namaz kılar,bîat alır milletten. İstanbul'a yedinci konakta, İstanbul'a konduğunda Sancağı Şerif'i alır.Mukaddes Emanetlerin hepsini alır. Mukaddes Emanetler ilk Efendimiz'in zamanında nasılsa aynen alınacak. O pörsümüş halleri gidecek. İlk zamanda onlar olduğu gibi meydana gelecek. Keramet. Hazreti Mehdi aleyhisselam kerametle yürür. Bir konar, bir konar. 7 konakta İstanbul'a gelir. Bîat verdiğinde İstanbul'da gökyüzü tarafından bir seda gelir ki ey insanlar veya ey müminler Allah'ın düşmanı, Müslümanların düşmanı deccal huruç etmiştir. Ondan, onun şerrinden kendini korumak isteyenler Şam'a gelsin. Mekke, Medine, Şam'a giremez. Bütün dünya her tarafa girecek. Şam'a giremez. Şam dediğinde Kudüs-ü Şerif de dahildir. Mekke, Medine haremden de içeri giremez. Ta İsa Peygamber gelinceye kadar Şam'da mahsur kalırlar onlar. Cenabı Hak, İsa Peygamber'i gönderdiğinde sabah namazına iner İsa Peygamber gökyüzünden. Hazreti Mehdi aleyhisselam namaz için mihraba giriyor. İsa Peygamberin geldiğini görünce, heybetli peygamber, mihraptan geri çekilir, mihrabı işaret eder, davet eder mihraba. İsa Peygamber der ki kimin için ikamet edildiyse o imamdır. İkamet sizin için edildi diyor. Ondan sonra Sahibimiz Resulü Ekrem buyurdu ki, kayfa antum idha nazala ibnu Maryama fīkum wa imāmukum minkum. Hadisi Şerif'i var, Buhari Şerif'tendir. Ey benim ümmetlerim, sizlere ne kadar büyük bir ferahlık ve müjde olacaktır ki Meryem oğlu İsa size gökyüzünden indiği gün ne kadar siz ferahlayacaksınız. Ve o günkü günde imamınız sizdendir. İmamınız sizden hadisini okudu Peygamber, İsa Peygamber. Bugünkü günde ben indiğimde imam sizdendir imamlık için. İkamet sizin için edilmiştir, imamlığa durur. Hazreti Mehdi'nin arkasında namaz kılar. Ki Ümmeti Muhammedi'den olduğu tahakkuk etmek için. Ondan sonra mihrap. İşte bunlar yaklaşır şimdi. 2000'ne doğru sıklaşacaktır. Pür alamettir. Türkiye'yi, kazanı kaynattıkları boşuna değildir. Kazanı kaynatıyorlar. Lakin hesapları geri teper. Veya silahları geri döner. Hesapları da çarşıya uymaz. O günler yakındır. Bu fütuhat senesi gelen sene veya daha öteki senesine beklenmektedir. Cenabı Hak o günlere de yetiştirsin. Allah Allah.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi