RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

Şeyh Nazım Kıbrisi k.s Hazretleri Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Şeyh Nazım Kıbrisi k.s Hazretleri Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allah gözetmedikten sonra hiç kimse kimseyi gözetemez. Cenab-ı Hak secdesiz kimseyi kendi haline bırakır. Seferde olsan da,gece dışarıda kalsan da,gece kalktı ğında ,abdest alıp,elini ayağını yıkayıp iki rekat namaz kıl. Elini açıp dua et ve 100 besmele çek. Bir sadaka kutun olsun. İster beş bin,ister beş milyon koy. Mal sigorta olur da can sigorta olmaz. Belki bir kimsenin arabası baş aşağı gider,belki kimisi canını kurtarır,kurtarmayan da çok olur. Ne yapacaklar?malın sigortasını ödeyecekler ama adam gitmiş. Lakin sadaka hem mal sahibini hem malı kurtarır hem şüpheni de korur. Onun için ister teneke ister plastik kutun olsun,üstünü del. Sabah o namazı kıldığında arabaya bin; “Bismillahirrahmanirrahim “ de. Sabah namazı önemlidir,güneş doğduktan sonra bile olsa kıl. Her gün bir parça biriktirdiğin sadakayı unutmayacaksın. Karın gebe olduğunda kurban kes. HİKAYE Bir zatın kapısına bir kimse gelmiş,kapıyı vurmuş —Kim o? —Benim —Burada iki kişilik yer yoktur,gidin Demiş,aradan zaman geçmiş, gene o kimse o zatın ziyaretine gelmiş,gene kapıyı çalmış; —Kim o? —Sen —Öyleyse gel,burada bir kişilik yer var. …………………………………….. Yani aynı nüshayı birbirinin üstüne koyarsan birde olur,binde olur. Hepsi aynı resim üzerinde olmayıp,kendi varlığını feda etmedikten sonra içeriye giremezsin. Onun için Beyazidi Bestami H.z.,Allah’a; ”Sana nasıl geleyim Ya Rabbi?” Diye sorduğunda, ”Nefsini bırak da gel,nefsin senin emanetindir.” Varlık:Nefsin varlığını ispat etmek ister def etmek istemez. Onun için sen kendi nefsinde illallah ispat etmezsen daha şirktesin. Sen tevhit sarayının içine giremezsin. Tevhit denizine dalamazsın. Onun için bütün tarikatlar müritlere ilk zikir olarak; “Lailaheillallah” Defi ispat ile ispat. Ne zaman nefsin; “Lailaheene” Demeyi bırakıp, “Lailaheillallah” Demeye alışırsa o kimse mümin sayılır. Değilse mümin değildir. Hacısı,hocası,şeyhi,müridi,dervişi,cumhur reisi,vekilleri hepsi ünvan ile kendi nefislerini besliyorlar. Defedemiyor,tüketemiyor,alim diyende,beyim,paşayım di yende nefsini büyütüyor. Herkes kendisini bir suretle ispat etmek ister. Varlığını ispat ettirmek ister. Onun için birliğimiz olamaz. Ormandaki hayvanlar birleşir. Bu insanlar bir olamaz. Hz. Mehdi a.s. çıktığında ihtilaf kalmayacaktır. Kötülüğün azalması;yukarıdan musluğu kesince su azalır. Cevahire devridir,o vakte kadar kimse durduramaz. Feyiz,Cenab-ı Allah’ın ulu ismini anmakla meydana gelir. “Bismilahirrahmanirrahim” Ey Besmelenin sahibi olan Allah,gücüm seninledir. Gücüm sendendir. Her bir ağızdan camilerden çıkıp Allah ile beraber olmak kolay bir mesele değildir. Allah ile beraber olup da mağlup kimse görülmemiştir. —Bu ana kadar Allah’ın tuttuğu kimse mağlup olur mu? Bu huzur sohbetidir ki Allah ile beraber olan,peygamberiyle ama önce evliyasıyla beraber olan kimseler manevi düşmanı karşılayabilir. Manevi düşmanın yapacağı kötülüğü tart eder. Manevi güç sahibinin yanına şeytan kolay yaklaşamaz. Hayvan kuvvetiyle gelme,manevi kuvvetle gelsen duvara çarpsan duvar yıkılır. Tek sultan Allah,ikincisi olmayan Allah. — İki sultan olur mu? Olamaz. Sultan tek lakin kulları sayısız. Bir padişahın kuvveti askerinin sayısıyla belli olur. Asker kudret ve kuvveti temsil eden topluluklardır. Onun için müminlerin topluluklarında asker bulunacaktır ki bu toplumun güç ve kuvvetini temsil edecek bir varlıktır. O cemaatin içerisinde ayrılmış bir sınıf olarak bulunacaktır. Cemaatin bütün fertleri kuvveti temsil edemez. Cemaatin bütün gücünü temsil eden ordudur. Çünkü seçilmiştir. İslam kuvvet ile beraber olmayı emreder. İslam topluluğunun gücünü temsil edecek bir ordusu olacaktır. Ordu bizim gücümüzdür,bizdendir. O bizimdir,bize karşı olamaz. Biz de onlara karşı olamayız,yan yana oluruz. Bütün ahir zaman fitnesi toplumu temsil eden güç ile toplumun kuvvet temsilcisinin milletle karşılaşması en büyük tehlikedir. Çünkü milletin özünden gelmiş olan o asker millete dönüp muharebe ederse,demek ki insanlık bitmiştir. O zaman İslam’da,faziletlerde,doğrulukta bitmiştir. Haddini bilen kimseler kalmamıştır. Müslüman uyanık kişidir. Aptal Müslüman olmaz. Aptal olursa o sınıftan yazılır. Müslüman aldanmayacaktır. 20.asrın Müslümanı o derece aldatılmıştır ki bugün onları idare edenlerin içinde hiçbiri İslam’a yakın değildir. Aldatılmıştır. Aldatılmak Müslümana yakışmayan bir şeydir. Aldatma ve aldanma.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi