REBİ-ÜL EVVEL AYI HAKİKAT DAMLASI
Rebi-ül Evvel Ayın Vazifesi ; 1000 Salavat ( Kim 1000 Salavat çekerse,muhafaza altında olur Allahın izniyle ) 70-700 Estağfirullah 100-1000 Tevhid 100-1000 İhlas 40 defa " Ya Munkizel helka - Ey helak olanların kurtarıcısı " 100 defa " La ilahe illa ente Subhaneke,inni küntü minez-zalimin" Mevlâna Şeyh Muhammed Nazım El Hakkani En Nakşibendi k.s SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ Hadis-i şeriflerin dilinden Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirmenin faziletleri… Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem– buyurmuşlardır ki: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَىَّ “Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229) اَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً “Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484) مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَاِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ وَتُكْثِرُ الْاَرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ “İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5) اِنَّ اَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ “Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2156) مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ فَهُوَ شَقِىٌّ “Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 8678) جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ “Bize olan muhabbetinden dolayı Allah Teâlâ Muhammed -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın.” diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (Ali el-Müttakî, II, 234/3900) Yani bundan hâsıl olacak sevabı yetmiş kâtib bin gün müddetle yazmakla zor bitirirler, demektir. Peygamber –aleyhisselâm-’a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır.” (Tirmizî, Vitr, 21) “Allah’ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 6285) “Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar şunlardır: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهَمْ يَسْتَغْفِرُونَ “Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devam ettikleri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir.” (Enfal sûresi, 33) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bıraktım.”(Tirmizî, Tefsir, 8/3082)

Şeyh Nazım Kıbrisi k.s Hazretleri Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Şeyh Nazım Kıbrisi k.s Hazretleri Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allah gözetmedikten sonra hiç kimse kimseyi gözetemez. Cenab-ı Hak secdesiz kimseyi kendi haline bırakır. Seferde olsan da,gece dışarıda kalsan da,gece kalktı ğında ,abdest alıp,elini ayağını yıkayıp iki rekat namaz kıl. Elini açıp dua et ve 100 besmele çek. Bir sadaka kutun olsun. İster beş bin,ister beş milyon koy. Mal sigorta olur da can sigorta olmaz. Belki bir kimsenin arabası baş aşağı gider,belki kimisi canını kurtarır,kurtarmayan da çok olur. Ne yapacaklar?malın sigortasını ödeyecekler ama adam gitmiş. Lakin sadaka hem mal sahibini hem malı kurtarır hem şüpheni de korur. Onun için ister teneke ister plastik kutun olsun,üstünü del. Sabah o namazı kıldığında arabaya bin; “Bismillahirrahmanirrahim “ de. Sabah namazı önemlidir,güneş doğduktan sonra bile olsa kıl. Her gün bir parça biriktirdiğin sadakayı unutmayacaksın. Karın gebe olduğunda kurban kes. HİKAYE Bir zatın kapısına bir kimse gelmiş,kapıyı vurmuş —Kim o? —Benim —Burada iki kişilik yer yoktur,gidin Demiş,aradan zaman geçmiş, gene o kimse o zatın ziyaretine gelmiş,gene kapıyı çalmış; —Kim o? —Sen —Öyleyse gel,burada bir kişilik yer var. …………………………………….. Yani aynı nüshayı birbirinin üstüne koyarsan birde olur,binde olur. Hepsi aynı resim üzerinde olmayıp,kendi varlığını feda etmedikten sonra içeriye giremezsin. Onun için Beyazidi Bestami H.z.,Allah’a; ”Sana nasıl geleyim Ya Rabbi?” Diye sorduğunda, ”Nefsini bırak da gel,nefsin senin emanetindir.” Varlık:Nefsin varlığını ispat etmek ister def etmek istemez. Onun için sen kendi nefsinde illallah ispat etmezsen daha şirktesin. Sen tevhit sarayının içine giremezsin. Tevhit denizine dalamazsın. Onun için bütün tarikatlar müritlere ilk zikir olarak; “Lailaheillallah” Defi ispat ile ispat. Ne zaman nefsin; “Lailaheene” Demeyi bırakıp, “Lailaheillallah” Demeye alışırsa o kimse mümin sayılır. Değilse mümin değildir. Hacısı,hocası,şeyhi,müridi,dervişi,cumhur reisi,vekilleri hepsi ünvan ile kendi nefislerini besliyorlar. Defedemiyor,tüketemiyor,alim diyende,beyim,paşayım di yende nefsini büyütüyor. Herkes kendisini bir suretle ispat etmek ister. Varlığını ispat ettirmek ister. Onun için birliğimiz olamaz. Ormandaki hayvanlar birleşir. Bu insanlar bir olamaz. Hz. Mehdi a.s. çıktığında ihtilaf kalmayacaktır. Kötülüğün azalması;yukarıdan musluğu kesince su azalır. Cevahire devridir,o vakte kadar kimse durduramaz. Feyiz,Cenab-ı Allah’ın ulu ismini anmakla meydana gelir. “Bismilahirrahmanirrahim” Ey Besmelenin sahibi olan Allah,gücüm seninledir. Gücüm sendendir. Her bir ağızdan camilerden çıkıp Allah ile beraber olmak kolay bir mesele değildir. Allah ile beraber olup da mağlup kimse görülmemiştir. —Bu ana kadar Allah’ın tuttuğu kimse mağlup olur mu? Bu huzur sohbetidir ki Allah ile beraber olan,peygamberiyle ama önce evliyasıyla beraber olan kimseler manevi düşmanı karşılayabilir. Manevi düşmanın yapacağı kötülüğü tart eder. Manevi güç sahibinin yanına şeytan kolay yaklaşamaz. Hayvan kuvvetiyle gelme,manevi kuvvetle gelsen duvara çarpsan duvar yıkılır. Tek sultan Allah,ikincisi olmayan Allah. — İki sultan olur mu? Olamaz. Sultan tek lakin kulları sayısız. Bir padişahın kuvveti askerinin sayısıyla belli olur. Asker kudret ve kuvveti temsil eden topluluklardır. Onun için müminlerin topluluklarında asker bulunacaktır ki bu toplumun güç ve kuvvetini temsil edecek bir varlıktır. O cemaatin içerisinde ayrılmış bir sınıf olarak bulunacaktır. Cemaatin bütün fertleri kuvveti temsil edemez. Cemaatin bütün gücünü temsil eden ordudur. Çünkü seçilmiştir. İslam kuvvet ile beraber olmayı emreder. İslam topluluğunun gücünü temsil edecek bir ordusu olacaktır. Ordu bizim gücümüzdür,bizdendir. O bizimdir,bize karşı olamaz. Biz de onlara karşı olamayız,yan yana oluruz. Bütün ahir zaman fitnesi toplumu temsil eden güç ile toplumun kuvvet temsilcisinin milletle karşılaşması en büyük tehlikedir. Çünkü milletin özünden gelmiş olan o asker millete dönüp muharebe ederse,demek ki insanlık bitmiştir. O zaman İslam’da,faziletlerde,doğrulukta bitmiştir. Haddini bilen kimseler kalmamıştır. Müslüman uyanık kişidir. Aptal Müslüman olmaz. Aptal olursa o sınıftan yazılır. Müslüman aldanmayacaktır. 20.asrın Müslümanı o derece aldatılmıştır ki bugün onları idare edenlerin içinde hiçbiri İslam’a yakın değildir. Aldatılmıştır. Aldatılmak Müslümana yakışmayan bir şeydir. Aldatma ve aldanma.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi