ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

Şeyh Nazım Kıbrisi k.s Hazretleri Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Şeyh Nazım Kıbrisi k.s Hazretleri Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allah gözetmedikten sonra hiç kimse kimseyi gözetemez. Cenab-ı Hak secdesiz kimseyi kendi haline bırakır. Seferde olsan da,gece dışarıda kalsan da,gece kalktı ğında ,abdest alıp,elini ayağını yıkayıp iki rekat namaz kıl. Elini açıp dua et ve 100 besmele çek. Bir sadaka kutun olsun. İster beş bin,ister beş milyon koy. Mal sigorta olur da can sigorta olmaz. Belki bir kimsenin arabası baş aşağı gider,belki kimisi canını kurtarır,kurtarmayan da çok olur. Ne yapacaklar?malın sigortasını ödeyecekler ama adam gitmiş. Lakin sadaka hem mal sahibini hem malı kurtarır hem şüpheni de korur. Onun için ister teneke ister plastik kutun olsun,üstünü del. Sabah o namazı kıldığında arabaya bin; “Bismillahirrahmanirrahim “ de. Sabah namazı önemlidir,güneş doğduktan sonra bile olsa kıl. Her gün bir parça biriktirdiğin sadakayı unutmayacaksın. Karın gebe olduğunda kurban kes. HİKAYE Bir zatın kapısına bir kimse gelmiş,kapıyı vurmuş —Kim o? —Benim —Burada iki kişilik yer yoktur,gidin Demiş,aradan zaman geçmiş, gene o kimse o zatın ziyaretine gelmiş,gene kapıyı çalmış; —Kim o? —Sen —Öyleyse gel,burada bir kişilik yer var. …………………………………….. Yani aynı nüshayı birbirinin üstüne koyarsan birde olur,binde olur. Hepsi aynı resim üzerinde olmayıp,kendi varlığını feda etmedikten sonra içeriye giremezsin. Onun için Beyazidi Bestami H.z.,Allah’a; ”Sana nasıl geleyim Ya Rabbi?” Diye sorduğunda, ”Nefsini bırak da gel,nefsin senin emanetindir.” Varlık:Nefsin varlığını ispat etmek ister def etmek istemez. Onun için sen kendi nefsinde illallah ispat etmezsen daha şirktesin. Sen tevhit sarayının içine giremezsin. Tevhit denizine dalamazsın. Onun için bütün tarikatlar müritlere ilk zikir olarak; “Lailaheillallah” Defi ispat ile ispat. Ne zaman nefsin; “Lailaheene” Demeyi bırakıp, “Lailaheillallah” Demeye alışırsa o kimse mümin sayılır. Değilse mümin değildir. Hacısı,hocası,şeyhi,müridi,dervişi,cumhur reisi,vekilleri hepsi ünvan ile kendi nefislerini besliyorlar. Defedemiyor,tüketemiyor,alim diyende,beyim,paşayım di yende nefsini büyütüyor. Herkes kendisini bir suretle ispat etmek ister. Varlığını ispat ettirmek ister. Onun için birliğimiz olamaz. Ormandaki hayvanlar birleşir. Bu insanlar bir olamaz. Hz. Mehdi a.s. çıktığında ihtilaf kalmayacaktır. Kötülüğün azalması;yukarıdan musluğu kesince su azalır. Cevahire devridir,o vakte kadar kimse durduramaz. Feyiz,Cenab-ı Allah’ın ulu ismini anmakla meydana gelir. “Bismilahirrahmanirrahim” Ey Besmelenin sahibi olan Allah,gücüm seninledir. Gücüm sendendir. Her bir ağızdan camilerden çıkıp Allah ile beraber olmak kolay bir mesele değildir. Allah ile beraber olup da mağlup kimse görülmemiştir. —Bu ana kadar Allah’ın tuttuğu kimse mağlup olur mu? Bu huzur sohbetidir ki Allah ile beraber olan,peygamberiyle ama önce evliyasıyla beraber olan kimseler manevi düşmanı karşılayabilir. Manevi düşmanın yapacağı kötülüğü tart eder. Manevi güç sahibinin yanına şeytan kolay yaklaşamaz. Hayvan kuvvetiyle gelme,manevi kuvvetle gelsen duvara çarpsan duvar yıkılır. Tek sultan Allah,ikincisi olmayan Allah. — İki sultan olur mu? Olamaz. Sultan tek lakin kulları sayısız. Bir padişahın kuvveti askerinin sayısıyla belli olur. Asker kudret ve kuvveti temsil eden topluluklardır. Onun için müminlerin topluluklarında asker bulunacaktır ki bu toplumun güç ve kuvvetini temsil edecek bir varlıktır. O cemaatin içerisinde ayrılmış bir sınıf olarak bulunacaktır. Cemaatin bütün fertleri kuvveti temsil edemez. Cemaatin bütün gücünü temsil eden ordudur. Çünkü seçilmiştir. İslam kuvvet ile beraber olmayı emreder. İslam topluluğunun gücünü temsil edecek bir ordusu olacaktır. Ordu bizim gücümüzdür,bizdendir. O bizimdir,bize karşı olamaz. Biz de onlara karşı olamayız,yan yana oluruz. Bütün ahir zaman fitnesi toplumu temsil eden güç ile toplumun kuvvet temsilcisinin milletle karşılaşması en büyük tehlikedir. Çünkü milletin özünden gelmiş olan o asker millete dönüp muharebe ederse,demek ki insanlık bitmiştir. O zaman İslam’da,faziletlerde,doğrulukta bitmiştir. Haddini bilen kimseler kalmamıştır. Müslüman uyanık kişidir. Aptal Müslüman olmaz. Aptal olursa o sınıftan yazılır. Müslüman aldanmayacaktır. 20.asrın Müslümanı o derece aldatılmıştır ki bugün onları idare edenlerin içinde hiçbiri İslam’a yakın değildir. Aldatılmıştır. Aldatılmak Müslümana yakışmayan bir şeydir. Aldatma ve aldanma.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi