ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

“Benim evliyalarım Arşımın altındadırlar, onları Benim dışımda kimse bilmez”

Mevlâna Şeyh Adnan Kabbani k.s “Benim evliyalarım Arşımın altındadırlar, onları Benim dışımda kimse bilmez” Allah, evliyaları insanların arasında belli etmez. İsteyen bulur onları. Allah’ın Evliyasını bulmak için elinden geleni yapana, Allah buldurur. Ama bulmak istemeyene evliya "biz evliyayız, bize gelin" demez. Kimse inanmaz. Böylece yaşlı adam Hz Musa'ya "Ya Musa, Allah sana Şeriat ilmini verdi. Sana bu çeşit bir ilim, Kudretullah ilmi vermedi. Sen Sünnetullah altındasın, bu tür ilme karışma, senin için daha iyi olur". "Hayır, hayır, senden bu ledün ilmini öğrenmem lazım" Hz Musa, o kendisine bir kitap getirecek o da ondan okuyup ezberleyecek sanmıştı. Ledün ilmi böyle olacak sanmıştı. Yaşlı adam "Nasıl istersen. Ama benim Ledün ilmine göre yaptığım şeyleri görünce şikayet etme ya Musa" dedi. "Yok etmem" dedi. İlahi ilim, Ledün ilmi, Kudretullah nedir? Kur’an gibi öğrenilecek veya ezberlenecek bir ilim değildir. O Kur’an’ın sırlarıdır, Allahın iradesidir, insanların ve mevcudiyetin içinde yürüyen, devam eden Vahdaniyet hareketidir. Allah’ın muhlis kulları, bu evliyalar, ki Hz Hızır olduğu zikredilmiştir. Ve Hz Hızır, silsilede Yusuf Hamazani Hz'den sonra gelen Büyük Şeyhimiz. Abul Abbas (El Hızır), ondan sonra Gucdevani Hz gelir. Yani o aynı zamanda Nakşibendi yolunun sırlarını ve ilahi ilmini de taşıyan Hızır Ebul Abbas Hz'i.Evliyanın, Sultanul Evliyanın iradesine tahammül gösteremeyenler, şeyhiyle devam edemeyenler, "neden şeyh böyle diyor, neden bunu istiyor, neden buna diğerinden daha iyi davranıyor,Neden bana iyi davranmıyor" diye sürekli şikeyet edene "güle güle, bitti, artık devam etmeye gerek yok" der. Lisan ile söylemezler ama manevi olarak keserler. Maneviyat ve hakikati isteyen soru sormadan, veya şikayet etmeden çobanı izleyen koyunların yaptığı gibi imamını, kendi çobanını, şeyhini, Sultanul Evliyayı, kendisini Allah’a götürecek mürşidi takip etmelidir. Ve bunun için iyi, hakiki bir mürşid seçmelisiniz. Her hangi bir Şeyhi takip etmeyin. Onların çoğu %99.99 taklit, sahte şeyhlerdir, birşey değildirler! Onlarda birşey yoktur. Sizi Allah ve Resulune bağlayamazlar. Yalnız "şeyhiz, evliyayız" diye iddia ederler. Hakiki evliyayı, şeyhi hemen bulamazsınız. Ortaya çıkmaz, oturup konuşmaz. Onlar hep gizlenmiştir. Çünkü Allah "bütün evliyamı Arşımın kubbesi altında saklıyorum. Benden başka kimse bilmez onları". Eğer Allah sizi seçerse o zaman size onlardan birini buldurur ve tabi eder. Allah birini evliyaya tabi etmek üzere seçmezse onu Şeriat yolunda tutar, iyi bir kimse olur. Takva sahibi olur. Tamam. Ama evliya ve hakikat yolunda olmak için insan böyle seçilmez. Herkes evliyaların yoluna girmek için Allah tarafından seçilmez, onaylanmaz. Hz Ali'den bütün evliya ve varislere Kıyamet Gününe kadar gelecek olan sırlar yalnız Ehl-i Beyt yoluyla gelir. Ehl-i Beytten gelmeyen evliya bulamazsınız. Efendimizin (sav) kanından olmayan kimseye bu sır verilmez. Ve Hz Ebubekir'ın varisleri olanlar, Hz Ebubekir de Efendimizin (sav) manevi Ehl-i Beytindendi. Onun ruhu, cismi ve nuru, Efendimizin (sav) cismi ve nurundan yaratılmıştı. Ruhu da, Efendimizin (sav) ruhundan yaratılmıştı. Ve onun tüm varisleri, Nakşibendi, Sıddıki yolundaki tüm müridler de hep manevi Ehl-i Beyttendir. Bu sebeple onlarda bu yüksek sır ve hakikatler vardır. Bu ikisinden birinde değilseniz,fiziksel veya manevi olarak Efendimizin (sav) Ehl-i Beytinden değilseniz, evliyaların yoluna girmek için seçilmezsiniz. Sahibu Zaman Mehdi (as) da Efendimizin Ehl-i Beytindendir. Efendimizin (sav) Hadisinde buyurduğu gibi: "Armageddon savaşından sonra Ehl-i Beytimden biri gelecek ve dünyayı İslam, iman ve adalet ile dolduracak. Ve bütün zulmü ve kötülüğü yok edecek". Efendimizin (sav) Ehl-i Beytinden olmalı. Bunun gibi, evliyaya tabi olanlar şikayet etmemeli, kalbinde şüphe ve kötü düşüncelere düşmemeli. Hayır! Ama her zaman onun ruhu ile, Efendimizin ve Allah ile birlikte olmalı ve inanmalı ki bu evliya sonunda onu Hz Ebubekir’e, Efendimiz’e (sav) ve Allah'a ulaştıracak, bağlayacak. O zaman kazanır, hakiki Şeyhi Efendimiz (sas) ile olur ve Efendimiz de onu Allah'a ulaştırır. Böylece herkes bilmeli ki, manevi yol nefsani halinizden maneviyatınıza hicret etmektir. Allah'ın evi olan kalbinize ulaşmaktır ki, Allah "ne yerler ne gökleri seçtim Kendime Beyt olarak, Ademoğlunun kalbini seçtim Beytim olarak" buyurur. Eğer hidayete ulaşmak isterseniz, mürşidiniz olmalı. Hz Musa bile, Allah'ın kendisine yolladığı o muhlis kul ile Ledün ilmini öğrenmek istedi. Yoksa onda ilahi bir ilim yoktu. Ve ilahi- ledün ilmine ulaşmak isteyen gerçek bir evliya tarafından Allah’ın ve Efendimizin yoluna irşad edilmelidir. Ve o kimse seçilmişlerden olmalıdır. Yoksa hiçbir zaman bu ilahi ilimlerden birşey öğrenemez.Maneviyat, sırlar ve hakikatlerden birşey bilemez bütün hayatı boyunca şaşkın ve kafası karışık olur. Dünyadaki en zengin adam bile olsa, hep ağırlık ,mutsuz ve depresif olur. Halbuki evliyaya tabi olan hep mutlu olur, eziyet ve ağırlık olmaz ona çünkü ondan bütün bunları alıp onun kalbini Allah’ın ve Efendimizin Huzuruna bağlarlar. Allah bizi affeylesin ve, Mehdi ve İsa (as) ın zamanlarına yetiştirsin. Allah Şeyhimize şifa ve uzun ömür versin. Onu ve hepimizi de onunla Mehdi ve İsa (as)'ın zamanına yetiştir ya Rabbi. Allahım bize ilahi nur ve ilminden giydir. Sana karşı ihlaslı kullar kıl. Senin, Resulünün, sahabelerin, aşıklarından olalım. Şeyh Nazım Hz, büyük Şeyhlere ve Hz Ebubekir'e ihlaslı müridler olalım. Sahibu Zaman Mehdi (as)'a yetişip ona da ihlasla tabi olalım. Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi