ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

MANEVİYATIN GÜZELLİĞİ

MANEVİYATIN GÜZELLİĞİ Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki:“La yu'minu ehâdukum…”“Hakiki iman sahibi olmazsınız, ta ki benim sevdiğimi sevesiniz, sevmediğimi sevmeyesiniz.” Şimdi dünyada insanlar moda diyor yahut bizim millette de bazı yerleri gidip görmek isteyen insanlar oluyor. Yalancı bir şöhret yapıyorlar, insanları kandırıp istediklerini beğendiriyorlar, istemediklerini beğendirmiyorlar.Dün Avrupa’dan, İspanya’dan geldik. Bakıyorsun, bu şehir güzel diyorlar,gidiyorsun, dedikleri yer dünya ehli için bile güzel değil. Güzel olan, maneviyatlı yerler var, onlar güzel oluyor. Oralara giden bir şey görüyor, orada iyi insanlar yaşamışlar, oranın ruhaniyeti oluyor. Öteki taraflarda ilk başta bir güzellik görüyoruz ama bu güzellik ancak bir kaç saat oluyor, ondan sonra insana bıkkınlık geliyor. Bir fayda yahut onların dedikleri gibi bir şey olmuyor ama ehli dünya için nasıl oluyor bilmiyoruz.Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in o hadisi çok güzeldir. Zevk almıyor, insanı bir güzellik almıyor. Dünya ne kadar fazla olursa, insanın ruhaniyeti o kadar ondan nefret ediyor. Allah ruh güzelliği vermiş, esas olan ruhaniyet güzelliğidir, hakiki olan odur. Ötekiler hepsi surettir, bir faydası yoktur. Vücutta ruh olmadıktan sonra hiçbir faydası yok. İnsanlar onu orada tutmaz, gidip gömerler. Hem ruh olacak hem vücut olacak ki bir faydası olsun. Yok, öyle olmayınca insanları kandırmaktan başka bir şey değil.Garip insanlar oraya gidelim diye neler çekiyor. Denizlerde ölüyorlar, giden de umduğu gibi bulmuyor. Acayip bir haldir, insanlar hak sözü dinlemiyor, şeytanın sözünü dinliyor, ondan sonra da başlarına belalar geliyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi yapmamız lazım ki O’nun sevdiği şey hakiki sevilecek şeydir, sevmediği şeyi de sevmeye değmez. Allah bize, hepimize hakikati göstersin inşallah, boşu boşuna yorulmayalım, boşu boşuna yaşamayalım inşallah. O’nun yolundan gidelim,Allah yardım etsin, nefsimize uymayalım inşaAllah.Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 01 Nisan 2018 /14 Recep 1439 Tarihli Sohbeti
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi