ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

KÖTÜ HUYLARDAN ALLAH’A SIĞINDIK

KÖTÜ HUYLARDAN ALLAH’A SIĞINDIK Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:"Allahümme innî eûzü bike mineşşıkakî vennifakî ve sûil ahlâk” “Ayrılıktan, münafıklıktan, kötü huylardan Sana sığınırız Allah’ım.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bu kötü sıfatlar Allah’ın sevmediği sıfatlardır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevmediği sıfatlardır, bunları yapanlar kötü insanlardır. Bunları yapan âlim geçinen insansa daha beter olur. Osmanlı yedi yüz sene hükmetti, ondan sonra ayrılık oldu, Müslümanlar arasında ayrılık çıkarttılar. Kötü, edepsiz insanlardı, münafıktır onlar. Şimdi onlara tabi olan bir hayli kötü âlimler var. Kötü huylular, edep yok, kimseye hürmet yok. Ne Peygambere edep var, ne evliyaya, ne sahabeye, hiçbirine edep göstermeyip, hürmet etmedikleri için münafıktır onlar. Ayrılıkçılar, fitne yapıyorlar, burada da çıkıp boy gösteriyorlar, kendi nefislerini tatmin ediyorlar. Onlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den Allah Azze ve Celle’nin kelamıyla lanetlenmiş insanlardır. “Allah muhafaza etsin. Allah’a sığınırız.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Şimdi mantar gibi çıktı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet göstermemek moda oldu. Sahabelere sevgi beslememek, Ehl-i Beyte hürmet etmemek, âlimlere, evliyalara hürmet etmemek moda oldu. Onlar çıkıyorlar, konuşuyorlar ama akılları yok. Az değil de hiç yok. Olsa; “Bu yaptığımız büyük bir hatadır. Üç beş günlük yaşayacağımız dünya hayatı için biraz meşhur olmak istemek hatadır.” diye biraz düşünürler. Nereden para aldıkları belli olmayan bu insanlar hatadadır, akılsızdır. Muhakkak bir şeytana tabidirler. Allah muhafaza etsin, üç beş kişi onlara tabi olsa bile onlar zannediyor ki “Biz değiştireceğiz.” Kendi kafalarına göre daha iyi mi zannediyorlar? Nasıl zannediyorlarsa tam bilmiyorum ama ta eskiden beri, ta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den beri öyle çok kimse çıkmış ama adı sanı kalmamış. Ahiretini kaybetmiş çok insan var ama Allah (c.c.) dinini muhafaza eder. Bizim milletin mayası sağlamdır, istediği kadar konuşsunlar, zararda olan kendileridir. Millet gene aslına döner, onlar da unutulur gider. Unutulur gider, kimse de onları hatırlamaz. Onlar ancak cehenneme giderler. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgisiyle, edebiyle olmadığımız vakit sonumuz kötü olur. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Allah’a sığınırız, nefsimize uymayalım.” diyor. Allah ıslah eylesin, Allah (c.c.) yoldan çıkanları doğru yola getirsin inşallah. Biz de sabitkadem kılalım inşallah. El Fatiha Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 03 Nisan 2018 /16 Recep 1439 Tarihli Sohbeti
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi