MUHARREM AYI HAKİKAT DAMLASI
MEKARİMİ AHLAK: CÖMERT HUYLAR Hadis No : 1918 Ravi: Ebu Musa *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir." Kaynak: Ebu Davud, Buyu 9, (3342) Hadis No : 1919 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, Allah (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa Allah onu telef eder." Kaynak: Buhari, İstikraz 2 Hadis No : 1920 Ravi: İmran İbnu Huzeyfe *Tanım:Meymune (ra) fazlaca borca giriyordu. Ailesi bu meselede müdahale edip ayıpladılar. Şu cevabı verdi: Borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım aleyhissalatu vesselam'ı şöyle söylerken dinledim: "Bir borçla borçlanan bir kimsenin ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince, onun borcunu Allah mutlaka dünyada iken öder." Kaynak: Nesai, Buyu 99, (7, 315); İbnu Mace, Sadakat 10, (2408) Hadis No : 1921 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçiktirmesi zulümdür. Biriniz bir zengine havale olunursa (havaleyi kabul etsin)." Kaynak: Buhari, İstikraz 12, Havalat 1, 2; Müslim, Müsakat 33, (1664); Muvatta, Buyu 84, (2, 674); Ebu DAVUD Hadis No : 1922 Ravi: eş-Şerrid *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar." İbnu'l-Mübarek der ki: "Irzını helal kılar", kendisine kaba davranılır demektir. "Cezalandırılması" da, hapsedilmesidir." Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 29, (3628); Nesai, Buyu 100, (7, 316); İbnu Mace, Sadakat 18, (2427); Buhari, (bab Hadis No : 1923 Ravi: Aişe *Tanım:Resulullah (sav) kapıda yüksek sesle münakaşa edenlerin gürültülerini işitti. Bunlardan biri, diğerinden borç indirmesini taleb ediyor, bir hususta da merhametli olmasını istiyor. Öbürü de: "Vallahi yapmam!" diyordu. Resulullah (sav) yanlarına gitti ve: "Hanginiz, hayır yapmamak üzere Allah adına yemin etti?" dedi. Birisi: "Benim ey Allah'ın Resulü! (Borç indirimi ile, merhametli davranmadan) hangisini dilerse onun olsun (teklifini kabul ettim)" dedi. Kaynak: Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557) Hadis No : 1924 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: "Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız" derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti." Kaynak: Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557); Nesai, Buyu 104, (7, 318) Hadis No : 1925 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir adam hiç hayır amelde bulunmadı. Ancak halka borç verir ve borcunu toplayan elçisine: "Kolay ödeyecekten (zenginden) al, zor ödeyecekten (fakirden) alma, vazgeç. Ola ki Allah da bizim günahlarımızdan vazgeçer" derdi. Allahu Teala hazretleri bunun üzerine: "Haydi senin günahlarından vazgeçtim" buyurdu." Kaynak: Buhari, Buyu 18, Enbiya 50; Müslim, Müsakat 31, (1562); Nesai, Buyu 104, (7, 318) Hadis No : 1926 Ravi: Ebu Katade *Tanım:Anlattığına göre, Ebu Katade, bir boçlusunu (para taleb etmek üzere) aramıştı. O, kendisinden gizlendi. Bilahare adamı buldu.Ancak"Dardayım" dedi. Bunun üzerine: "Allah'a yemin eder misin?" diye sordu. Borçlu: "Vallahi" diye yemin etti. Ebu Katade: "Ben Resulullah (sav)'ın, "Kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışlayıversin" dediğini işittim" dedi. Kaynak: Müslim, Kasame 32, (1563) Hadis No : 1927 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav)'da bir adamın (parası ödenmemiş) bir devesi vardı. Borcunu istemeye geldi. Bu sırada kaba sözler sarfetti, hatta Ashabtan bazıları haddini bildirmek istedi. Ancak Resulullah (sav) buna meydan vermeyip: "Bırakın onu! Hak sahibinin konuşma hakkı vardır" buyurdu, sonra da: "Devesini verin!" diye emretti, (ilgililer) devesini aradılarsa da bulamadılar. Fakat onunkinden daha değerli bir deve buldular. Aleyhissaltu vesselam Efendimiz: "Bunu verin" dedi. Adam: "Bana borcunu tam ödedin, Allah da sana ödesin" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "En hayırlınız, borcunu en iyi ödeyendir!" buyurdu. Kaynak: Buhari, İstikraz, 4, 6, 7, 13, Vekalet 5, 6, Hibe 23, 25; Müslim, Müsakat 118-122, (1600-1601); Hadis No : 1928 Ravi: Ebu Katade *Tanım:Resulullah (sav)'a namazını kıldırıvermesi için bir adamın cenazesi getirildi. Aleyhissalatu vesselam: "Onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın!" buyurdu. Ben: "(Borç) benim üzerime olsun, ey Allah'ın Resulü" dedim. "Sadakatle mi?" dedi. "Sadakatle!" dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı." Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 69, (1069); Nesai, Cenaiz

KÖTÜ HUYLARDAN ALLAH’A SIĞINDIK

KÖTÜ HUYLARDAN ALLAH’A SIĞINDIK Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:"Allahümme innî eûzü bike mineşşıkakî vennifakî ve sûil ahlâk” “Ayrılıktan, münafıklıktan, kötü huylardan Sana sığınırız Allah’ım.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bu kötü sıfatlar Allah’ın sevmediği sıfatlardır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevmediği sıfatlardır, bunları yapanlar kötü insanlardır. Bunları yapan âlim geçinen insansa daha beter olur. Osmanlı yedi yüz sene hükmetti, ondan sonra ayrılık oldu, Müslümanlar arasında ayrılık çıkarttılar. Kötü, edepsiz insanlardı, münafıktır onlar. Şimdi onlara tabi olan bir hayli kötü âlimler var. Kötü huylular, edep yok, kimseye hürmet yok. Ne Peygambere edep var, ne evliyaya, ne sahabeye, hiçbirine edep göstermeyip, hürmet etmedikleri için münafıktır onlar. Ayrılıkçılar, fitne yapıyorlar, burada da çıkıp boy gösteriyorlar, kendi nefislerini tatmin ediyorlar. Onlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den Allah Azze ve Celle’nin kelamıyla lanetlenmiş insanlardır. “Allah muhafaza etsin. Allah’a sığınırız.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Şimdi mantar gibi çıktı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet göstermemek moda oldu. Sahabelere sevgi beslememek, Ehl-i Beyte hürmet etmemek, âlimlere, evliyalara hürmet etmemek moda oldu. Onlar çıkıyorlar, konuşuyorlar ama akılları yok. Az değil de hiç yok. Olsa; “Bu yaptığımız büyük bir hatadır. Üç beş günlük yaşayacağımız dünya hayatı için biraz meşhur olmak istemek hatadır.” diye biraz düşünürler. Nereden para aldıkları belli olmayan bu insanlar hatadadır, akılsızdır. Muhakkak bir şeytana tabidirler. Allah muhafaza etsin, üç beş kişi onlara tabi olsa bile onlar zannediyor ki “Biz değiştireceğiz.” Kendi kafalarına göre daha iyi mi zannediyorlar? Nasıl zannediyorlarsa tam bilmiyorum ama ta eskiden beri, ta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den beri öyle çok kimse çıkmış ama adı sanı kalmamış. Ahiretini kaybetmiş çok insan var ama Allah (c.c.) dinini muhafaza eder. Bizim milletin mayası sağlamdır, istediği kadar konuşsunlar, zararda olan kendileridir. Millet gene aslına döner, onlar da unutulur gider. Unutulur gider, kimse de onları hatırlamaz. Onlar ancak cehenneme giderler. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgisiyle, edebiyle olmadığımız vakit sonumuz kötü olur. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Allah’a sığınırız, nefsimize uymayalım.” diyor. Allah ıslah eylesin, Allah (c.c.) yoldan çıkanları doğru yola getirsin inşallah. Biz de sabitkadem kılalım inşallah. El Fatiha Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 03 Nisan 2018 /16 Recep 1439 Tarihli Sohbeti
DUYURULAR
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi