REBİ-ÜL EVVEL AYI HAKİKAT DAMLASI
Rebi-ül Evvel Ayın Vazifesi ; 1000 Salavat ( Kim 1000 Salavat çekerse,muhafaza altında olur Allahın izniyle ) 70-700 Estağfirullah 100-1000 Tevhid 100-1000 İhlas 40 defa " Ya Munkizel helka - Ey helak olanların kurtarıcısı " 100 defa " La ilahe illa ente Subhaneke,inni küntü minez-zalimin" Mevlâna Şeyh Muhammed Nazım El Hakkani En Nakşibendi k.s SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ Hadis-i şeriflerin dilinden Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirmenin faziletleri… Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem– buyurmuşlardır ki: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَىَّ “Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229) اَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً “Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484) مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَاِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ وَتُكْثِرُ الْاَرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ “İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5) اِنَّ اَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ “Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2156) مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ فَهُوَ شَقِىٌّ “Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 8678) جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ “Bize olan muhabbetinden dolayı Allah Teâlâ Muhammed -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın.” diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (Ali el-Müttakî, II, 234/3900) Yani bundan hâsıl olacak sevabı yetmiş kâtib bin gün müddetle yazmakla zor bitirirler, demektir. Peygamber –aleyhisselâm-’a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır.” (Tirmizî, Vitr, 21) “Allah’ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 6285) “Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar şunlardır: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهَمْ يَسْتَغْفِرُونَ “Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devam ettikleri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir.” (Enfal sûresi, 33) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bıraktım.”(Tirmizî, Tefsir, 8/3082)

SON GÜNLER 1998 Sohbeti,

SON GÜNLER Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1998 Sohbeti, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bir kaç söz söyledik burada şimdi İngilizler için, Almanlar için. Aslında bu sözü bütün dillerde söylemek lüzum eder. Biz ilk insanların bu dünyada bulundukları ilk günden bu yanayaşayan insanların en ziyade tehlikeli ve korkulu günlere yetişmiş olanlarıyız. Bununla beraber gelecek günlerin korkularına göre şimdiki çok hafiftir, hiçbir şeydir. Çünkü gelecekte öyle müthiş vukuat meydana gelir ki o müthiş harplerin içerisinde insanlar ya vurulup ölüp giderler veyahut o günlerdeki hadiselerin ağırlığını taşıyamazlar. Ezilir yani bazen derler ruhen çökmüştür. Ruhen bir kimse çöktü mü bünyesi artık onu çekmez. Ruh diri durduğu müddetçe insanın cismi taze durur, dinç durur. Ruh, kuvvetini kaybetti mi, ruh çöktü mü cisim ne kadar kuvvetli olsa dayanmaz. Şimdi, gerek bu içinde bulunduğumuz günlerin ağırlığını taşıyabilmek için insan gerekse gelecek günlerin ağır hadiselerinin ağır vukuatının yükünü çekebilmesi için ancak çok kuvvetli ruhani bir hayata sahip olması lazımdır. Ruhaniyeti beslenemeyen, takviye almayan kimse bu şimdiki şartlar içerisinde de ezilir, gelecek günlerin ağır yüklerini de hiç çekemez. Çatır çatır mukavva kale gibi derim ben onlara. Mukavvadan kale ne kadar dayanır? Hiçbir şeye dayanmaz, gözetmez de insanı. İnsanları, sığınacakları kuvvetli bir kale muhafaza edecektir. O da inançlarıdır. İnançları taklit olan kimse bu gelecek günlerin büyük fırtınalarına dayanamayacak, savrulacaktır. Bugünkü şartlar da onları ezer, geleceğin büyük hadiseleri büsbütün un ufak eder kendisini. Onun için güçlü iman bugünkü hayat şartlarında da insanları ayakta tutabilecek en birinci unsurdur. Gelecek günlerin müthiş hadiseleri karşısında da insanları yine ayakta tutacak yegane kuvvet güçlü imandadır. Güçlü iman olmadıktan sonra ne bugünün şartlarına tahammül edebilecek ne de gelecek günlerin müthiş hadiselerini taşıyabilecek, ezilip gider onlar. Vurulmasa, çeşit türlü silahlarla vurulmasa, hadiselerin ağırlığı onları ezecektir, çekemeyeceklerdir onlar, taşıyamayacaklardır. Taşıyamadıkları için vurulmadan ölecek insanlar da milyonlarca olacak. Bir de ölmeyenleri olursa muhakkak akıllarını oynatacaklardır. Milyonlarca insan da aklını kaybedecek, delirecek, çıldıracaktır. Gelecek hadiseler o kadar ağır, korkunç günler, hadiseler var karşıda. Yegane insanı taraklayacak güçlü imandır. Başkası yok, hiçbir şey kâr etmez. Dedim ya eğer vurulmasa o insanların üzerine gelen şiddetli hadise ya onları öldürtecek yüreklerine iner, yürekleri kopar, ödleri patlar veyahut çıldırırlar. Hiç başka şey yok şimdi bile bu zamanın hadiseleri çok basittir geleceğe göre. Öyle olsa da çoğu çıldıran adamlar var.Şimdiki hiçbir şeydir. Gelecek, gelecek günlerin getireceğine göre şimdiki ballı börek de ona sen. Ballı börek. Ne bunalması ne usanması. Huuu ya Latif Allah'a sığındık, Allah'a sığındık. Buna dair bir iki söz İngilizcesinde de söyledim. Size de lüzum ediyor bu. Ancak o günde sizi kayırabilecek güçlü imandır dedik. Güçlü imanı nasıl elde edeceksin? Güçlü imanı kitap okuyaraktan elde edemezsin. Belki güçlü imanı, güçlü imanın sahipleri olan evliyalardan alırsın ki kalpten kalbe aktarma yapar onlar. Peygamber alaihi s- salatu wa s-salam sahabesini, ashab efendilerimizi en cahil olan tabakadan en üst tabakaya çekti çıkarttı. Kalp yoluyla aldı onların hepsini. Şimdi bu zamanda Peygamberin varisleri var. Hiçbir zaman Peygamberlerin varisi olan evliyalar eksilmez. Lakin sen bilmezsin. Sen tanıyamazsın da binaenaleyh nasıl bulacağız dersen, onlara çağırmaya izin var şimdi. Tanıdığın bir kimse varsa kalbine geleni çağır. Gelmese, ey Allah dostları, Hak dost bize yetiş de. Ne sıkıntı yerde olursan, hangi korkulu ve sıkıntılı yere düşersen çağır. Peygamber aşkına ey Hak dostu bana yetiş desen, yetişmeye mecburdur. Ben Hristiyanlar için de söyledim İsa Peygamber'e, İsa Peygamber aşkı için desin, Musa kavmi, Musa alaihi s-salam hürmeti için yetiş desin. İbrahim alaihi s-salam hakkı için yetiş desin. Ehli Beyti Rasulullah hürmeti için yetiş desin. İlla Efendimiz'in hürmetine söylemeyi bilmese, bütün Peygamberlerden hangilerinin hürmetine çağırsa da yetişmeye emir var onlara. M: Bugünden o sıkıntı günlere kadar... Her zaman için şimdi bugünden itibaren de çağırabilir, bir şey yok. Yetişmeye mecburdur onlara emir var onlara. Şimdi vakit çok yakın bulduğu için bize bu gibi meseleyi de söyletiyorlar. O harp çok yaklaştı. Şiddetli hadiseler çok yaklaştı. Bunun için o evliyalar kalplere hükmeder. Kalplere hükmedendir evliya. Kalbiyle çağırana yetişmesin olmaz. Diliyle de tenezzül etse de çağırsa yine yetişir. O siz ürkmese, korkmasa o çağırdığı kimse böyle karşısında hazır durur. Ama korktukları için görünmez onlar. Lakin eğer istidadı tamam olan bir kimselerdense hisseder onun geldiğini. Onun geldiğini hisseder karşısında. İşte bu mühim bir meseledir. Ona dikkat ediniz. Güçlü imanın yolu güçlü iman sahibi olan evliyalar ile kavuşmaktadır. Sen bilemesen çağır, tanımasan onlardan bir kimseyi umumi olaraktan çağır. Yetiş de ey Hak dostu, ey Allah dostu. Yetiş Peygamber aşkına yetiş, de alaihi s-salatu wa s-salam. O vakit zor işin kolaylaşır. Korktuğu, korkun kaybolur, imanın kuvvetlenir ve işin rast gider. Bi hurmati l-Habib bi hurmati l-Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi