ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

SON GÜNLER 1998 Sohbeti,

SON GÜNLER Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1998 Sohbeti, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bir kaç söz söyledik burada şimdi İngilizler için, Almanlar için. Aslında bu sözü bütün dillerde söylemek lüzum eder. Biz ilk insanların bu dünyada bulundukları ilk günden bu yanayaşayan insanların en ziyade tehlikeli ve korkulu günlere yetişmiş olanlarıyız. Bununla beraber gelecek günlerin korkularına göre şimdiki çok hafiftir, hiçbir şeydir. Çünkü gelecekte öyle müthiş vukuat meydana gelir ki o müthiş harplerin içerisinde insanlar ya vurulup ölüp giderler veyahut o günlerdeki hadiselerin ağırlığını taşıyamazlar. Ezilir yani bazen derler ruhen çökmüştür. Ruhen bir kimse çöktü mü bünyesi artık onu çekmez. Ruh diri durduğu müddetçe insanın cismi taze durur, dinç durur. Ruh, kuvvetini kaybetti mi, ruh çöktü mü cisim ne kadar kuvvetli olsa dayanmaz. Şimdi, gerek bu içinde bulunduğumuz günlerin ağırlığını taşıyabilmek için insan gerekse gelecek günlerin ağır hadiselerinin ağır vukuatının yükünü çekebilmesi için ancak çok kuvvetli ruhani bir hayata sahip olması lazımdır. Ruhaniyeti beslenemeyen, takviye almayan kimse bu şimdiki şartlar içerisinde de ezilir, gelecek günlerin ağır yüklerini de hiç çekemez. Çatır çatır mukavva kale gibi derim ben onlara. Mukavvadan kale ne kadar dayanır? Hiçbir şeye dayanmaz, gözetmez de insanı. İnsanları, sığınacakları kuvvetli bir kale muhafaza edecektir. O da inançlarıdır. İnançları taklit olan kimse bu gelecek günlerin büyük fırtınalarına dayanamayacak, savrulacaktır. Bugünkü şartlar da onları ezer, geleceğin büyük hadiseleri büsbütün un ufak eder kendisini. Onun için güçlü iman bugünkü hayat şartlarında da insanları ayakta tutabilecek en birinci unsurdur. Gelecek günlerin müthiş hadiseleri karşısında da insanları yine ayakta tutacak yegane kuvvet güçlü imandadır. Güçlü iman olmadıktan sonra ne bugünün şartlarına tahammül edebilecek ne de gelecek günlerin müthiş hadiselerini taşıyabilecek, ezilip gider onlar. Vurulmasa, çeşit türlü silahlarla vurulmasa, hadiselerin ağırlığı onları ezecektir, çekemeyeceklerdir onlar, taşıyamayacaklardır. Taşıyamadıkları için vurulmadan ölecek insanlar da milyonlarca olacak. Bir de ölmeyenleri olursa muhakkak akıllarını oynatacaklardır. Milyonlarca insan da aklını kaybedecek, delirecek, çıldıracaktır. Gelecek hadiseler o kadar ağır, korkunç günler, hadiseler var karşıda. Yegane insanı taraklayacak güçlü imandır. Başkası yok, hiçbir şey kâr etmez. Dedim ya eğer vurulmasa o insanların üzerine gelen şiddetli hadise ya onları öldürtecek yüreklerine iner, yürekleri kopar, ödleri patlar veyahut çıldırırlar. Hiç başka şey yok şimdi bile bu zamanın hadiseleri çok basittir geleceğe göre. Öyle olsa da çoğu çıldıran adamlar var.Şimdiki hiçbir şeydir. Gelecek, gelecek günlerin getireceğine göre şimdiki ballı börek de ona sen. Ballı börek. Ne bunalması ne usanması. Huuu ya Latif Allah'a sığındık, Allah'a sığındık. Buna dair bir iki söz İngilizcesinde de söyledim. Size de lüzum ediyor bu. Ancak o günde sizi kayırabilecek güçlü imandır dedik. Güçlü imanı nasıl elde edeceksin? Güçlü imanı kitap okuyaraktan elde edemezsin. Belki güçlü imanı, güçlü imanın sahipleri olan evliyalardan alırsın ki kalpten kalbe aktarma yapar onlar. Peygamber alaihi s- salatu wa s-salam sahabesini, ashab efendilerimizi en cahil olan tabakadan en üst tabakaya çekti çıkarttı. Kalp yoluyla aldı onların hepsini. Şimdi bu zamanda Peygamberin varisleri var. Hiçbir zaman Peygamberlerin varisi olan evliyalar eksilmez. Lakin sen bilmezsin. Sen tanıyamazsın da binaenaleyh nasıl bulacağız dersen, onlara çağırmaya izin var şimdi. Tanıdığın bir kimse varsa kalbine geleni çağır. Gelmese, ey Allah dostları, Hak dost bize yetiş de. Ne sıkıntı yerde olursan, hangi korkulu ve sıkıntılı yere düşersen çağır. Peygamber aşkına ey Hak dostu bana yetiş desen, yetişmeye mecburdur. Ben Hristiyanlar için de söyledim İsa Peygamber'e, İsa Peygamber aşkı için desin, Musa kavmi, Musa alaihi s-salam hürmeti için yetiş desin. İbrahim alaihi s-salam hakkı için yetiş desin. Ehli Beyti Rasulullah hürmeti için yetiş desin. İlla Efendimiz'in hürmetine söylemeyi bilmese, bütün Peygamberlerden hangilerinin hürmetine çağırsa da yetişmeye emir var onlara. M: Bugünden o sıkıntı günlere kadar... Her zaman için şimdi bugünden itibaren de çağırabilir, bir şey yok. Yetişmeye mecburdur onlara emir var onlara. Şimdi vakit çok yakın bulduğu için bize bu gibi meseleyi de söyletiyorlar. O harp çok yaklaştı. Şiddetli hadiseler çok yaklaştı. Bunun için o evliyalar kalplere hükmeder. Kalplere hükmedendir evliya. Kalbiyle çağırana yetişmesin olmaz. Diliyle de tenezzül etse de çağırsa yine yetişir. O siz ürkmese, korkmasa o çağırdığı kimse böyle karşısında hazır durur. Ama korktukları için görünmez onlar. Lakin eğer istidadı tamam olan bir kimselerdense hisseder onun geldiğini. Onun geldiğini hisseder karşısında. İşte bu mühim bir meseledir. Ona dikkat ediniz. Güçlü imanın yolu güçlü iman sahibi olan evliyalar ile kavuşmaktadır. Sen bilemesen çağır, tanımasan onlardan bir kimseyi umumi olaraktan çağır. Yetiş de ey Hak dostu, ey Allah dostu. Yetiş Peygamber aşkına yetiş, de alaihi s-salatu wa s-salam. O vakit zor işin kolaylaşır. Korktuğu, korkun kaybolur, imanın kuvvetlenir ve işin rast gider. Bi hurmati l-Habib bi hurmati l-Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi