ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

HERKES ÖLECEK 01 Ekim 2018 /21 Muharrem 1440

 HERKES ÖLECEK Dünyada yaşıyoruz ama Allah’ın takdir ettiği yaş, ömür var, herkesin gideceği ahiret var. Bazen insan hasta olur, zanneder ki ölecek. Hâlbuki bazen o yaşamaya devam eder, sağlam insan gider. Allah’ın takdir ettiği ecel var, ölümle kimseye oh denmez çünkü herkesin başına gelecek şeydir. Cenab-ı Allah insanlara imanla ahirete intikal etmeyi nasip etsin ki başka kaçacak yer yok. Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor ki: Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim “e fe in mitte fe humul hâlidûn” (Enbiya Suresi-34) “Sen ölürsen onlar kalacak mı?” Herkes ölecek, onun için başkasına şey yapmamak lazım. Yani kimse kendini garantiye alıp da ben kalacağım diye düşünmesin. Herkes ölecek, herkes ahirete gidecek, ahirete gitmeden önce dünyada ahiretini mamur etsin, kazanç odur. Yok, ben fazla yaşadım, o az yaşadı diye bir fayda yok. Az yaşar, senden daha iyi yapmış olur, ahiretini kazanmış olur.Kâfir yüz sene yaşar, yüz yirmi sene yaşar, birisi iki yüz sene yaşamaya uğraşmış,yaşayamadan, ne kadar uğraşsa da vakti geldiğinde geberip gitmiş. Onun için ahiretimizi mamur edelim. Başkasının ne kadar yaşayacağıyla meşgul olmamak lazım. İnsan kendi haline baksın. Bu fırsattır, en kıymetli fırsat hayatta yaşamanız. Hayatta olduğunuz müddetçe ahireti düşünmek lazım. Dünya geçicidir, herkesin elinden kayıp gider. Allah hakiki iman versin. Bize, bunu düşünerek yaşamamızı, bütün vakit onu gözümüzün önüne alıp, devamlı Allah’ı düşünmemizi nasip etsin.Çünkü başka gideceğimiz şey yok. Ne düşünürsen düşün, ne yaparsan yap, nerede olursan ol, kalbinizde Allah muhabbeti, Peygamber muhabbeti olsun. Onlar kurtarır bizi inşaAllah.Ve Min Allahu TevfikEl Fatiha Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri 01 Ekim 2018 /21 Muharrem 1440
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi