RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

HERKES ÖLECEK 01 Ekim 2018 /21 Muharrem 1440

 HERKES ÖLECEK Dünyada yaşıyoruz ama Allah’ın takdir ettiği yaş, ömür var, herkesin gideceği ahiret var. Bazen insan hasta olur, zanneder ki ölecek. Hâlbuki bazen o yaşamaya devam eder, sağlam insan gider. Allah’ın takdir ettiği ecel var, ölümle kimseye oh denmez çünkü herkesin başına gelecek şeydir. Cenab-ı Allah insanlara imanla ahirete intikal etmeyi nasip etsin ki başka kaçacak yer yok. Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor ki: Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim “e fe in mitte fe humul hâlidûn” (Enbiya Suresi-34) “Sen ölürsen onlar kalacak mı?” Herkes ölecek, onun için başkasına şey yapmamak lazım. Yani kimse kendini garantiye alıp da ben kalacağım diye düşünmesin. Herkes ölecek, herkes ahirete gidecek, ahirete gitmeden önce dünyada ahiretini mamur etsin, kazanç odur. Yok, ben fazla yaşadım, o az yaşadı diye bir fayda yok. Az yaşar, senden daha iyi yapmış olur, ahiretini kazanmış olur.Kâfir yüz sene yaşar, yüz yirmi sene yaşar, birisi iki yüz sene yaşamaya uğraşmış,yaşayamadan, ne kadar uğraşsa da vakti geldiğinde geberip gitmiş. Onun için ahiretimizi mamur edelim. Başkasının ne kadar yaşayacağıyla meşgul olmamak lazım. İnsan kendi haline baksın. Bu fırsattır, en kıymetli fırsat hayatta yaşamanız. Hayatta olduğunuz müddetçe ahireti düşünmek lazım. Dünya geçicidir, herkesin elinden kayıp gider. Allah hakiki iman versin. Bize, bunu düşünerek yaşamamızı, bütün vakit onu gözümüzün önüne alıp, devamlı Allah’ı düşünmemizi nasip etsin.Çünkü başka gideceğimiz şey yok. Ne düşünürsen düşün, ne yaparsan yap, nerede olursan ol, kalbinizde Allah muhabbeti, Peygamber muhabbeti olsun. Onlar kurtarır bizi inşaAllah.Ve Min Allahu TevfikEl Fatiha Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri 01 Ekim 2018 /21 Muharrem 1440
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi