SEFER AYI HAKİKAT DAMLASI
ÇOCUK YETİŞTİRMEK... Hadis-i Şerif’de Allah Rasulü (SAV.) şöyle buyuruyorlar: “Her doğan İslam fıtratı üzere doğar, daha sonra ana ve babası tarafından çeşitli dinlere mensup olarak yetiştirilir.” Allah (CC.) Kur’an-ı Kerim’de : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ “Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun; onun yakıtı, insanlar ve taşlardır; görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir.”[1] Hayırlı evlat sahibi olabilmek için de ona İslam terbiyesi verilmesi lazımdır. Peygamber Efendimiz (SAV.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: «İnsan öldüğü vakit bütün amelleri ondan kesilir. Yalnız üç şeyden : sadaka-i cariyeden, faydalanılan ilimden ve kendisine duâ eden sâlih evlâttan kesilmez buyurmuşlar. Hadis-i Şerif’de Peygamber Ef. (S.A.V) Şöyle buyuruyor: « كُلُّكُمْ راعٍ ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ ، والأِمَامُ رَاعٍ ، ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والمرْأَةُ راعِيةٌ في بيْتِ زَوْجِهَا ومسئولة عنْ رعِيَّتِهَا ، والخَادِمُ رَاعٍ في مالِ سيِّدِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فكُلُّكُمْ راعٍ ومسئولٌ عنْ رعِيتِهِ». “Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlunuz.”

HER GEMİNİN BİR KAPTANI VAR

 Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi. Destur ya Sultan ul Evliya Ey insanlar! Yerlerin ve göklerin Sahibinden ve Onun halifesinden, bu dünyadan sorumlu Kutuptan manevi kuvvetten konuşmak için izin istiyoruz. O izin vermeden biz bir şey söyleyemeyiz. Ben ne söyleyeciğimi bilmiyorum ne kadar hazırlansam sizlerin karşısına geçince unutuyorum. Onun için kendimi maneviyatimızdan sorumlu kuvvete teslim ediyorum ve „ ey Rabbim beni Sen söylet çünkü ben Allahın bu kullarına söylenecek ne lazımdır bilmiyorum Sen söylet“ diyorum. Allahtan ve Evliyalardan İlahi destek istiyorum.. Siz de isteyin, çünkü ruhaniyetleriniz ve cismaniyetiniz için manevi destek mühimdir manevi destek olmasa madde yerinden kımıldamaz. Bu toplantı ne için var? Ruhaniyetimize bir fayda vermeyecekse bu toplantı cismani zevklerimiz ve vakit geçirmek için yapılmış toplantılardan öteye geçmez. Hayır! Bu toplantı manevi bir toplantıdır ve Allah için olan manevi bir toplantıdır ve ruhaniyetlerimizin bu toplantılara ihtiyacı vardır. Bu tür toplantılar ruhlarımıza manevi kuvvet aşılar ve dünyanın zorluklarını bize kolay kılar. Yes! Varlığımızı şeffaflaştırmak ve dünyanın ağırlığından kurtulmak istiyorsak, Yerleri, gökleri ve sizleri hiç yoktan yaratan Allahtan daha fazla manevi destek isteyeceğiz. Çünkü Ruhaniyetimizin manevi desteğe ihtiyacı vardır yoksa ruh hasta olur. Şüphesiz cennette yasamıyoruz ve dünyamız en zor asrını yaşıyor. En zor günlerdeyiz çünkü materyalizm insanların ruhlarını hasta etmiştir çünkü materyalizm maneviyata ve manevi kuvvete inanmaz. Manevi desteği eksik olan ĺnsan ruhu hastadır ve insandaki ruhi dengesizlik şimdi dış dünyasına vurmuştur. Dünya sallanmaktadır. El Hak! ĺnsan ruhu etrafını etkiler. Nitekim bugün maddi manevi krizler her tarafı tutmuştur sallıyor ĺnsanların içinde bulunduğu Ruhi kriz, dış dünyasınada vuruyor ve Ekonomik kriz Her geminin kaptanı var Mevlana Şeyh Nazım el Hakkani KS ekolojik kriz demiyor yerleri ve üzerinde ne varsa hepsini sallıyor. Manevi desteği olmayan bu krizde tutunamaz ayakta kalamaz. Onun için İlahi destek isteyin. İlahi destek bir kimseyi bırakırsa düşer ve bitir, pili biter. 2- Ey insanlar, Müjde ve umud olsun ki, bu dünyayı gözetmekle vazifeli manevi kuvvet sahibi evliyalar vardır. Bu dünyayı sadece Obama Putin Merkel & CO idare etmez. Yok! Onlar bu dünyanın görünen resmi idarecileridir onlarda belki maddi imkanlar vardır amma manevi kuvvet ve selahiyet yoktur. Resmilerin firasetleri görüş nurları ancak duvara kadardır daha ötesi onlara kapalıdır. Nitekim „körün ardına takılan uçuruma onunla beraber düşer“ dedi ĺsa as ve insanları umudlarını körlere bağlamaya karşı ikaz etti. Lakin bu dünyanın bir de görünmeyen manevi idarecileri vardır ki işte bu dünyanın gerçek kontrolü asıl onların elinddir.Sıradan insanlar bunu bilemezler. Evliyalar manevi kuvvetleriyle bu dünyaya sahip çıkmasa ve yörüngesinde tutmasa bu dünya o anda fezanın karadeliklerinde kaybolur gider. Hayır! Dünya başıboş ve sahipsiz değildir. Allah Adına bu dünyayı gözeten bir manevi Kutup vardır ki biz ona zamanın sahibi deriz. O bu gezegendeki bütün canlıların ve hadiselerin sorumlusudur. O Kutup, manevi kuvvetiyle bu dünyayı destekler ve rotasında tutar. Bu dünyanın gökyüzünün derinlik ve genişliğinde rotasından çıkıp herhangi bir karadelikte kaybolmasına izin vermez. O bütün evliyalarin başıdır. Evliyalar içlerindeki vahşi hayvani tabiatı kontrolleri altına almış ve hakiki insanlık seviyesine yükselmiş kimselerdir. ĺlahi Selahiyetlen onlar bu dünyayı Allah Adına gözetirler ve idare ederler. Onun için bu dünyadan sorumlu Kutbun, ve emrindeki evliyaların gözetimi ve izni olmadan bu dünyada hiç bir hadise zuhur edemez varlığa giremez ve varlıktan çıkamaz. Çünkü zamanın Kutbunda ĺlahi Vekalet vardır. Dünyanın bütün ipleri Obama Omama Merkel Putin değil onun manevi elindedir. Lakin o şimdi seyreder. Dünyanın başıboş gibi görünmesine aldanmayınız ey insanlar! Bu Evliyalarin dünyanın, ĺplerini gevşek bırakmasındandır ki, materyalist insanlar kendilerini hür sansınlar. O bakıyor, Allahın ĺradesine göre değil kendi iradelerine göre yaşamak isteyen insanlar nereye doğru koşuyorlar bakıyor şimdi o. Evet, ve O tek değildir, onun yardımcısı başka Evliyalar vardır, onlar her biri ayri vazifededirler. İnsanlar alemi, hayvanlar alemi, bitkiler alemi, okyanuslar, rüzgârlar, yağmurlar, karlar alemi ve gezegenimize yakın göklerde olan herşey bu evliyaların sorumlulukları ve vazife alanlari içindedir. Bunlar hepsi 7 toplamı 40 Evliyadır. Bu dünyada olan bütün hadiseler giriş çıkışlar oluş bitişler hepsi zamanın sahibi olan Kutup ve yardımcıları tarafından manevi kuvvet ilen kontrol edilir. Ve onlar bu işleri yaparken zaman ve mekanı kullanarak yaparlar. Çünkü onlarda zaman ve mekana hükmetme kuvvet ve selahiyeti vardır. 3-Ey insanlar! Dinleyin ve bilinmeyen görünmeyen hakikatlar üzerine ilim almaya çalışın. İlim size kuvvet ve şeref verir. Bilin ki bu dünya kainatın boşluk ve karanlığında kendi kendine yürüyen bir futbol topu değildir. Asla! Bu gezegenin idaresi çok hassas ayarlarla yapılır. Onun için bu dünyanın yürümesinden sorumlu bilinmeyen sayısız manevi kimseler vardır. Ne düşünüyorsunuz! Pasifikte, atlantikte, hint denizi çin denizi hasılı 7 denizde de bir gemi kaptansız yürümezse, kainatın karanlık derinliklerinde bir gemi gibi süzülen gezegenimizden ne haber? Zamanın sahibi olan Kutup bu gezegenin kaptanıdır ve onun yardımcıları vardır. Gemi kaptansız olamaz. Manevi kuvvete inanmayan ve olamaz diyen insanlara saşırıyorum. Yahu diyorum, Akli kuvveti ile küçücük bir insan, tonajlarca ağırlıkta, km büyüklüğünde uçak gemilerini bir dügmeye basmakla hareket ve sevk ettirebiliyorsa manevi kuvvet ve Otorite sahibleri hakkında ne düşünüyorsunuz ey insanlar? Evet, Evliyalarda dünyayı ve bütün içindekileri kontrol edecek manevi kuvvet ve selahiyet vardır. Çünkü varlık içinde Allaha en yakın olan insandır onlar. Onlar insan olmanın sır ve şerefine vakıf olmuşlardır. Bütün dağlara taşlara, hayvanata, cinlera ve melekuta hükmedebilirler bu onlara kolaydır. 4- Lakin kendinden habersiz insanlar yeryüzüne gökyüzüne bakar ve içinde yasadığı bu dünya ve gökyüzünde seyreden yıldızları alemleri varlıkta tesadüfen seyreden cisimler sanırlar. ĺnsanlar yerleri ve gökleri sahipsiz sanırlar gökleri ve güneş sistemlerinin nerede başlayıp nerede bittiğini kimse bilemez. çünkü insanın bildiği pek azdır alem hakkında çünkü Allah varliğın çoğunu ehli olmayan insanlara örtmüştür. Allah demeyene Allah sır örtülerini açmaz.allah de bütün sırlar ardi ardına sanada acılsın ey insan. Allah deyin Size nur verilsin. Zikir: Hu Allah Allah Hu, Hu Allah…. Allah deyin ve birazda Gökyüzünden dinleyin. Kulak verin ve içinde yasadığınız hakikatları Gökyüzüne bağlı kaynaklardan dinleyin. Hayal mahsulü uydurmaların peşine hakikat diye düşmeyin. Bilin ki her şeyin hakikatı gökyüzündedir. Ne yazık ki, İnsanlar bugün hemen hepsi maymundan geldiğine inanır. ĺnanır, hem de bu teorinin elle tutulur gözle görülür mantıkla anlaşılır hiç bir yanı olmadığı halde. “Bir şeyin hakikatıni araştırmak istiyorsan önce kaynağını sor” buyurdu son Peygamber Muhammed ASV Efendimiz. Soruyorum; Darwin maymundan geldiğimizin haberini ve ilmini kimden aldı? Çünkü her cahile bir ilim kendisinden daha Alim biri tarafından ihsan edilir, onun için darwine verilen haberin ve ilmin kaynağını soruyorum: „kimden aldı Darwin bu haberi ve ilmi?“ Maymundan aldı! Evet, Darwin Galapagos adalarında yıllarca Maymunlara baka baka onlarla aralarında nihayet telepatik bir bağ kurdu ve bu bağ ona konuştu. Aus der sympatie entstand telepatie. Bu telepaik bağ ona dedi ki: „hey darwin! Bizi izleye izleye ömrünü ve aklını burada yiyeceksin, yıllarca bize bakacağına git bir aynaya bak. Göreceksin ki, sen ve biz birbirimize acaip benziyoruz demek ki akrabayız! ĺşte bu! Ey insanlar anlayışımız üzerinde daha fazla çalışmamız lazım. Darwinin bize getirdiği haber mantıksız ve ispatsız bir haberdir ve bu haberin kaynağı bir maymundur. Halbuki Adem as`dan Seyyidina Muhammed ASV efendimize kadar 124 bin Peygamber geldi ve hepsi de getirdikleri haber ve ilmin kaynağı olarak yerlerin ve göklerin sahibi olan Allahı gösterdiler. 5-Lakin insanoğlu hayalperesttir hakikatlardan duymak istemiyor ve hakikatları kendi zan ve hayaline uydurmak istiyor. Olamaz! Çünkü hayalle hakikat hiç bir zaman uyuşamaz. Bazen gökyüzüne bakiyorum ve gözüme bazi gezegenler takılıyor soruyorum: „acaba bunların isimleri nedir?“ .Çok bilmiş insanlar hemen cevap veriyorlar:.“Ay, Venüs, Merkür, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn, Alfa 4, alfa 40, beta…“ „anliyorum…bunların isimlerinin böyle olduğunu size kim söyledi?“ „kim söyleyecek Şeyh! Hepsi isimsiz yıldızlardı biz kendimiz uydurduk.” Aha! Lakin bunlar hepsi kendi uydurdukları isimlerdir hatta isim bile değil Yunan dilinin harfleri alfabeleridir amma bu yıldızların hakiki isimler değildir. Çünkü varlıkta İsimsiz birşey olamaz çünkü herşey yaratılmıştır ve yaratılmadan evvel de onun ismi konmuştur. Bunu ancak o şeyleri Yaratan bilir. Dilediğine bildirir bildirmediği de uydurur….Alfa beta gama… O ihr leute! Spielt nicht! Spielt nicht, denn nur Kinder leben in einer Welt der Vorstellungen. Wer jedoch Erwachsen ist, der macht sich auf die Jagd nach Wahrheit. Aklını kullan, aklını kullan ve aradığın Hakikatları, kaynağı bir maymun olan adama sorma ey insan! Werde nicht zum Werkzeug eines Affentheaters! Ey insanlar! Dünyada ve ahirette yüksek seviyelere ve yüksek şereflere ulaşmak için kendiniz ve hayvanların arasında bir ayırım yapın. Karar verin siz hangi tarafa aitsiniz. 6-.Bilin ki egoism, fanatizm ve kann dökücülük ancak hayvanlara ait vasıflardır. Esefle görüyorum ki, 20.ci ve 21.asır insanı hayvanlar alemine ait olmak için büyük çaba sarfediyor netice ne? Netice; dünya maddi manevi krizlerle çalkalanmaktadır bu. O ihr Leute wacht auf! Seitdem es in der Islamischen Welt keinen Kalifen mehr gibt und seit dem der Papst ein Papstmobil fährt und nicht sein Esel besteigt, gibt es keine Religionskriege und Kreuzzüge mehr. Wahrlich, es gab und es gibt niemals einen Religionskrieg. Alle Kriege dieser Welt basieren entweder auf Herrschsucht der Menschen oder auf Verteidigung des eigenen Lebensraumes oder Lebensrechtes. Und egal, ob christ, jude, muslim oder ateist, solange der Mensch seine Egoimus und Fanatismus nicht in Zügeln halten kann, werden seine wilden tierischen Eigenschaften immer wieder im Vordergrund treten und ihm seine Menschlichkeit vergessen lassen. Das Resultat dessen ist: ein großes Beben! Alles in und um den Menschen herum, wird beben. Herrsche über dein Ego o Mensch und dieser Welt wird wieder zu Paradies werden, wenn nicht… dann ist die Hölle los! Entscheide dich! Denn nicht Allah, du entscheidest was du aus deiner Welt machst. Ey insanlar!„Müminin silahı duasıdır“ buyurdu şanlı Peygamber Muhammed ASV ve bize zor günlerde nasıl olmamız gerektiğine dair yol gösterdi. Ey insanlar ellerinizi ihlasla Allaha doğru açın veAllahtan imdad isteyin..Duadaki etki ve yetkiyi kuvveti bilse elini Allaha yönelipte açmayacak adam kalmazdı dünyada öyle kuvvetli silahtır dua. Amma haberimiz yok yahut küçümsüyoruz. Ellerini Allaha doğru aç ve: „Ya Rabbi“ de! „bize ve içinde yaşadığımız karanlık dünyaya bir Kurtarıcıbir ışık gönder“ de korkma! Kurtarıcı ışığa benzer ve ancak zifiri karanlıkta meydana çıkar. Biz böyle niyaz etmedikçe Allah bizi işitmez ve bize kulak vermez. Nitekim hangi devirde insanlar karanlıkta kalsalar ve Allahtan imdad isteseler, Allah onlara gökyüzünden bir kurtarıcı ışık göndermiştir. Wahrlich! In der Dunkelheit seines Zeitalters schickte Allah Jesus, friede auf Ihm, und er sagte: „ o Ihr Leute! Wisset, Ich bin Sohne Marias und Diener meines Herrn! Und ich bin vom Himmel gesandt um euch ein Licht in eurer Dunklen Welt zu sein. Jes! Menschen mit spirituellen Kräften sind in jeder Zeitalter zu finden du musst nur nach ihnen verlangen. Bu dünyanın rsmi otoriteleri umudlarinızı caldıysa bu dünyanın manevi otoriteleri size yeni umudlar aşılamaya muktedirdirler siz yeter ki umudsuz olmayın ve Allah deyin! Allah deyin, Allah size evliyalarıyla yetişsin. Bilin ki bu dünyayı materyalistler fanatikler egoistler asla kurtaramaz. Bu dünyayı ancak ĺsa as gibi diyen kimse kurtarabilir. Was sagte heilige Jesus, Friede auf Ihm,: Ich bin Sohne Marias und Diener meines Herrn!” ende aus! O ihr leute wenn ihr nach mehr Licht in eurer dunklen Welt verlangt so sagt wie Jesus auch gesagt hatte: „ ich bin Sohne marias diener meines Herrn ich bin Sohne martas diener meines Herrn, ich bin Sohne Margarets diener meines Herrn, Ich bin Sohne Hildegards Diener meines Herrn ich bin Sohne Gottfriede Diener meines Herrn.. sagt und habt keine Angst! Ich liebe diese alten deutschen namen… Ey insanlar! Korkmayın ve umudsuz olmayın. Dünya bugün karanlık görünsede bu ebedi değildir her karanlığın sonunda muhakkak bir aydınlık vardır gelecektir. İtfaiye ne zaman yetişir? Ya çağrırsan yetisir ya da ateş gökyüzüne kadar çıktığı zaman. Bugün bize gelen hitap çok kuvvetlidir ve gökyüzü menşelidir. Gökyüzünden bize müjde veriyorlar. Pek yakında materyalist ve fanatik zihniyete verilen irade ve otorite yetkileri hepsi onlardan alınacaktır elektrikleri kesilecektir. Umudunuzu kaybetmeyin ve umudsuz olmayınız bilin ki, karanlık tam çökmeden gün ağarmaz. Dünya şimdi gecenin ortasındadır. Belki günün en karanlık olduğu noktadadır, amma devran dönmektedir ve her karanlık bir müddet sonra yerine bir aydinlığa bırakacaktır korkmayın! Korkmayın! Dünyayı kim yoktan var ettiyse yine O kurtaracaktır. Kurtarcaktır ve u dünyada yeni bir hayat cennetten bir hayat başlayacaktır..Umudsuz olma!Allaha yönel ve korkma........
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi