REBİ-ÜL EVVEL AYI HAKİKAT DAMLASI
Rebi-ül Evvel Ayın Vazifesi ; 1000 Salavat ( Kim 1000 Salavat çekerse,muhafaza altında olur Allahın izniyle ) 70-700 Estağfirullah 100-1000 Tevhid 100-1000 İhlas 40 defa " Ya Munkizel helka - Ey helak olanların kurtarıcısı " 100 defa " La ilahe illa ente Subhaneke,inni küntü minez-zalimin" Mevlâna Şeyh Muhammed Nazım El Hakkani En Nakşibendi k.s SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ Hadis-i şeriflerin dilinden Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirmenin faziletleri… Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem– buyurmuşlardır ki: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَىَّ “Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229) اَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً “Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484) مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَاِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ وَتُكْثِرُ الْاَرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ “İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5) اِنَّ اَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ “Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2156) مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ فَهُوَ شَقِىٌّ “Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 8678) جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ “Bize olan muhabbetinden dolayı Allah Teâlâ Muhammed -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın.” diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (Ali el-Müttakî, II, 234/3900) Yani bundan hâsıl olacak sevabı yetmiş kâtib bin gün müddetle yazmakla zor bitirirler, demektir. Peygamber –aleyhisselâm-’a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır.” (Tirmizî, Vitr, 21) “Allah’ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 6285) “Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar şunlardır: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهَمْ يَسْتَغْفِرُونَ “Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devam ettikleri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir.” (Enfal sûresi, 33) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bıraktım.”(Tirmizî, Tefsir, 8/3082)

DÜNYAYI KİM KURTARACAK

 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi ya Mevlana ya Ricalallah! Bu Allah için olan bir toplantıdır ve Allah için olan her şey iyidir ve iyi netice verir. Kim hangi niyetle geldiyse ona göre alır ve gider. İyi niyetlen ve fayda görmek için gelen hoş gelir hoş gider. Onların üzerinde İlahi Garanti olur ve onları Allah gözetir hem burda hem ahirette. Onun için niyetin Allah için olsun korkma, sana ne burada ne burdan sonra korku yok. Bütün dünya tsunami olsa sana zarar yok. İlahi Sigorta var o seni korur. Ey insanlar şimdi dünya kilitlenmiştir ve insanlar şimdi anahtarı bulamıyorlar. Bütün kilidleri açacak anahtarı Elinde tutanı ise kabul etmiyorlar. Kendilerine göre bir anahtar arıyorlar hoşlarına gidecek nefislerinin beğeneceği bir anahtar. Bulamıyorlar, bulamazlar. Gardiyanlar vardır ve onlar bellerinde acaip büyüklükte ve ağırlıkta anahtarlar taşırlar. Bu anahtarlar belki zahmetlidir taşıması amma elzemdir. O anahtarlar olmasa dünyada nizam kalmaz anarşi ve kötülük dolar dünya. Evet dünyanın ve insanların içine düstüğü çıkmaz için Allah anahtar gösteriyor lakin insanlar 2 Sufi-Zentrum Rabbaniyya beğenmiyor çünkü insan nefsi nizam ve disiplin kabul etmez. Mütevazi ve basit hayatı sevmez. Nefs her zaman VIP olmak ister. Hep önde hep birinci hep yukarda. 21. Asrın insanı istiyor ki, en büysük zevkleri yasaksız hududsuz en kısa zamanda yaşasın. En iyi en rahat en kolay en birinci en üstte yaşasın. Ve bunun için imkan dahilinde olan her seyi yapıyor ve ona engel olacak her bir şeyi düşüncesiz yok ediyor bütün manevi değerleri güzel ahlakı, iman müessesesini imha ediyor ve keyfi bir hayat tarzı için kendisini yoktan var eden Allahı inkar ediyor. Ve dünya iyiye gitmiyor insanlar ne kadar istesede dünyada işler iyiye gitmiyor. Evet, Allahı, yerleri ve gökleri ve bu dünyayı yoktan var eden Allahı yanına almayan toplantılarına davet etmeyen tavsiyelerinden dinlemeyen insanlık şimdi hayli zor bir durumda ve durum vahim. Nato zor durumda, Uno zor durumda, BM zor durumda, EU zor durumda. Amerika zor durumda, Japonya zor durumda, almanya zor durumda, ve başta Afrika, arap yarımadası olmak üzere bütün dünya milletleri zor durumda. Kimse bugünü nasıl kurtaracağıni yarına ne olacağını bilemiyor. Ve bütün dünya milletlerinde aynı sual: „Işleri nasıl düzeltirim?“ Sen düzeltemezsin. Çünkü bu dünyayı sen yaratmadın. Bu dünyada işlerin nasıl işleyeceğine dair Kanunları da sen koyamazsın. Bu dünyayı sen halkeylediysen sen düzelt değilse bırak kim yarattıysa bu dünyayı O düzeltsin: „Söyle:“Senin iraden olsun YaRabbi benim iradem dursun“ de! Kurtul! Nitekim Adem as cennetlerde iken ne vakit kendi iradesini kullandı ve yasak olan bir şeye yanaşti o vakit o parlak cennetlerden karanlık bir dunyaya zindana düstü. Evet Adem as dunyaya düştüğünde yeryüzü zifir karanlıktı. Aydınlık ışıl ışıl nurlu bir alemden karanlık bir aleme düştüğünü anladı ve nedamet gözyaşları döktü. Cenabı Hak onun bu samimi gözyaşlarını her tanesini çeşıt cevahire dönüştürdü. Zeberced, zümrüt, elmas, yakut vs... Allahin Adem babamızın nedamet gözyașlarına biçtiği fiyata bak sen. Bu dünyada böyle ya ahiret pazarında kaç para eder? Kimse ödeyemez dünya kurlariyla. Allah için bir kulunun döktüğü samimi pișmanlık gözyașlarinın değerini Allahtan bașka kimse biçemez. Bu bize bir ilim ve hikmettir tevbenin ve nedamet gözyașlarının kıymeti üzerineki bir hatamız varsa tövbe edelim. Tövbemiz bize ödül olarak kıymet olarak geri dönsün. Allahın kuluna olan rahmet ve merhametine bak sen. Subhanallah! Dünyada hazine çok yerin altında gizli saklı olanı üstünde olanından daha çok. Evet ceviz fındık olani var portakal kadar olanı var hindistan cevizi kadar olanı var amma onlar hepsi gizlidir ellerine geçmiyor. 3 Sufi-Zentrum Rabbaniyya İnsanlarin șimdi buldugu sadece hakiki cevahirin kırıntılarıdır çünkü insanlara daha izin yok onlari bulmaya. Cevahirin kendisi Mehdi Aleyhisselatu Vesselam yani vaktin sahibi gelince emreder Cin taifesi getirir onları. Öyle büyüktür ki onların o gizli hazineler gece onları boș bir arazinin ortasına koysan ay gibi ıșık sacar gecenin karanlığında. Lakin onlar daha gizlidir. İlahi Saltanat yeryüzüne hakim olmadan ortaya çıkmaz. Mehdi as ve İs aas gelince yeryüzünde gizli ne kadar hazine varsa meydana çıkaracaktır Mehdi as. Mehdi as kimdir? O dünya dara girdiği vakitda hiç bir çıkış yolu kalmadığında insanlar eyvah yandık bittik“ dediği vakitda Allah tarafından kurtarıcı olarak gönderilecek olan inanılmaz kuvvetler ve yetkilerle donatılmış kimsedir. Mehdi as. Dunyayı kurtaracak adam olarak bütün Peygamberler tarafından haberi bildirilmiştir. Mehdi as dünyayı ve insanlığı kurtarmak için en zor dönemde gelecektir. İsa as ise o da gelecektir lakin o kurtarıcı olarak gelmez Manevi kuvvet sahibi kimselerin sonuncusu ve yeryüzünde İlahi Saltanatı idame edecek kimse olarak gelir. Hasılı kelam Mehdi as gelince maddeye değil Allaha tapanlara yeryüzünün bütün cevahiri kendini açacaktır Allahın bir mükafatı olarak. Lakin bu pislik gitmeden küfür ve materyalist zihniyet bu dünyayı terketmeden bu olmaz. Bu da yakındır saate bakıyoruz artık. Önümüz elhamdulillah aydinliktır. İnananlari ve Allahtan umudunu kesmeyenleri tertemiz ıșıl ıșıl bir dünya bekliyor. Dünya hırsından kendini arindırmıș insanlara müjde var. O vakit geldiğinde önüne kovayla altın döküp al desen kimse almaz. Niye alsın? Cenabı Hak bu dünyaya ahiret pazarı kuracak o vakitde. O pazarda yok yok. Bir șeye Ol dedinmi orada hazır o șey. Ne yapacan sen dünyanın çörünü çöpünü. Altın cevahir dünyalıklar içindir. Onlar bu dünyadan gidince kimse dönüpte bu cevahirin yüzüne bakmayacak. Tepe gibi yığacak dedi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Mehdi as geldiğinde yerin altındaki bütün hazineyi tepe gibi yığacakda kimse dönüpte yüzüne bakmayacak. Çünkü dünyada sadece Allahlık olanlar kalacak dünyalıklar hepsi gidecek. Hikaye: Musa Peygamber Tur dağına giderken bir kayanın üstünde bir çıplak adam otururmuș.Yalnız bir peștemal var üzerinde örtülü. O adam Musa Peygamberi görünce demiș ki: “ Ya Musa Rabbine söyle bir parça bana da nazar etsin. 4 Sufi-Zentrum Rabbaniyya Benim bu dünyadan nasibim iște bu avret yerlerimi içinde gizlediğim bu bir parça bez var” demiș ” bașka bir șey yok.” Oturuyor o kayanın üstünde. Bunun üzerine Musa Peygamber Cenabı Hak ilen kelam söyleștikten sonra o kimse aklina gelmiș: “ Ya Rabbi her seyi bilen Sensin. Lakin o kulun bana bunu ısmarladi bir parça dünyalık istiyor. _“Ya Musa! O kuluma söyle o üstünde oturduğu kayadan insin altını kazsın orada define var” demiș Cenabi Hak Musa Peygambere. Musa as gelip bunu o adama söylediğinde o adam o çıplak kayanin üzerinde cıplak oturuyor, sevinmiș. Hemen oradan inip sivri bir șeylerle orayı bir parça eșince bakmıș az bir derinlikte koca bir define çıkmıș. Hasılı kelam Șimdi hz Mehdi as zamanında yerin altında ne kadar gizli saklı hazine varsa onları gözeten Çinniler getirip tepe gibi yığacaklar hepsini isteyen istediği kadar alsın. Bir kimse çıkar diyor Peygamber as. Her mahalleden bir Tellal çıkar ve bağırır: “ kim ne kadar altin istiyorsa gelsin alsın“ diyrekten her mahalleden bir Tellal çıkar ve ilan eder. Bir tek adam gelir. Bir tek adam çıkar ve “gideyim bakayım. Bu kadar çağırdıklarına göre kısmette ne var gidip alayım“ diye bir tek adam çikarmıș meydana. Peygamber hadisi bu. Efendimiz Aleyhiselatu Vesselam anlatıyor. Yolda giderken, șimdi bu hükümet para dağıtıyorum dese gece uyumayacak kimse yolda inci gibi dizilecek. Altın değil bu kağıt paraya dizilir insanlar yollara. Șimdi o kimsede bakmıș Tellarlar çağırıyor „gelsin herkes alsın istediği kadar alsın“ düșmüș yola. Neticede yolda giderken bakacak o kimse yollar tenha kendinden bașka kimsecikler yok. Diyecek ki: „herhalde ben erken davrandım da onun için yollarda kimseler yok.“ Gider oraya orda bir kimse vardır orda duruyor. „ben altın almaya geldim“ dediğinde o kimse diyecekki „iște altın orda. İstediğin kadar al.“ _ sana adımı söyleyeyimde ismimi yazasın -yok gerekmez. _ belki alacağım miktarı not edersin _ hiç gerekmez, al ne kadar istersen Bize șimdi burada hükümet 5 kuruș verecek olsa karșılığında anamızın nikahını ister. O vakitde yok. 5 Sufi-Zentrum Rabbaniyya O kimse bunun üzerine eșeğini çeker o altın tepesinin önüne ne kadar heybesi varsa yığma doldurur. Lakin eșek yerinden kalkamaz ağırlıktan bunun üzerine heybeden boșaltmaya bașlar ki eșek yürüsün. Tellal: „aldınmı“ der. „aldım“ „hadi öyleyse yürü git“. Yolda giderken diyor Efendimiz as. o kimsenin kalbine bir pișmanlık gelir. „yaHu. Benden arsızı yok. Bak kimse gelipte o altından isteyen oldumu. Ne arsız adammıșsın sen. Kimse almadı sen niye aldın git çabuk gerisin yerine ver“ diye o adamın kalbine verir Allah. O kimse geri döner der ki: „ben geldim.“ „Ne için geldin“ der bekçi. „Bunları tekrar oraya iade etmek için geldim.“ „yoook. Burdan verilen geri alınmaz.“ Gönderir geri diyor. İște böyle altın yığacak altın yığacak gözüde doyacak aklıda doyacak hırsı sıfıra inecek. Șimdiki insanların dünya hırsı rekor kırıyor. Birbiriyle yarıștadır insanlar dünya hırsında köșe dönmece oynuyorlar birbirlerine çelme takıp kim daha çabuk köșeyi dönecek ona bakıyorlar. Dünya hısi batırdı milleti berbat etti. Onun için Hz Mehdi as geldiğinde dünya hırsı sıfıra iner. Dünya hırsı sıfırlandımı kavga mavga kalmaz insanlar arasında biter. Dünya huzur ve sulh devresine girer. Bana soruyorlar dünya nasıl huzur bulur? İnsanlarin ne zaman hırsı sıfıra inerse insanlarda dünyada huzur görür yoksa göreceği ateștir. Çok soğuk bir kıș gününde Nasreddin hocanın kapısinin önünde bir patırtı gürültü kopmuș. Hoca soğuktan yorganı üzerine attığı gibi așağıya koșmuș ne var diyrekten. Kapınin önüne gelince sırtından yorganı kaptikları gibi kaçmıșlar. Hoca kalmıș öyle soğukta. Hemen eve girip çıkmıș yukarıya. Hatunu sormuș: „ne oldu öyle birden ses seda kesildi kavga ne içindi“ demiș. „kavga bizim yorgan içindi“ demiș Hoca. „yorgan gidince kavgada bitti.“ 6 Sufi-Zentrum Rabbaniyya Dünyaya barıș ne vakit gelir? İnsanlardan dünya hırsı ne vakit gider o vakit barıș gelir kavgada gürültüde biter. Altını tepeleme yığsan kimse dönüpte bakmaz. _„ yaHu. Al! _Almam. _Al yaHu. Ne güzel çil çil altın. _Almıyorum lan zorlamı! İște bu! Yetișir bu kadar!
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi