ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

İSA AS. GELİYOR

 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi ya Mevlana ya Ricalallah! BismillahirRahmanirRahim. Allah, Ekber! Ve sen de en küçük. Evet, Allah en büyük. O›nun Azametinin, Kibriyasının hududu yok. Kullarının da küçüklüğünün hududu yok. Shakespeare İngilizcesi, evet. Onun Azametinin hududu yok, Allah Ekber! Allah Ekber, söyle. Ekber! Ekber, mutlak Azamet ve Büyüklük. Azametinin hududu yok, biz ise en küçük. Bizim de küçüklüğümüzün hududu yok. 1 bölü sonsuz, neye eşittir? Sıfır. Bizim küçüklüğümüz sıfır, başka birşey değil. La Havle ve la Kuvvete illa Billahil Aliyyil Azim. Cenab-ı Allah sizlere açıyor, ey insanoğlu. Nurunu açıyor ve varlığa geliyoruz. Nur noktalara geliyor ve böylece varlığa geliyorlar. Karanlığın içinden Nur yıldızlara geliyor ve yıldızlar var oluyor. O Nuru alırsanız, yıldız yok artık. O noktalardaki Nurlar onları yıldız olarak gösteriyor o karanlık karanlığın içinde ve sizse, çok küçüksünüz. Sıfır küçük! Nur sizi gösteriyor ve varlıkta görünüyorsunuz. O Nur sizden alındığında bitiyor, kayboluyorsunuz. Huuu Rabbi La Yezal, Habib Resulullah (sav). Salatu selam üzerine olsun Habibi Muhammed (sav). 2 Sufi-Zentrum Rabbaniyya O Ekber Olanın temsilcisi, küçük olamaz. Vahabiler patlasın. Hak›kı temsil eden küçük olamaz! İmkansız, büyük olmalı. O büyük değilse, Efendimizi (sav) kastediyorum, o büyük değilse asla ismi Rabbi Allah›la birlikte anılmazdı: La ilahe ill›Allah Muhammedun Resulullah. Vahabiler kinlerinden ölsün! Evet, onun için Hz Muhammed (sav) Efendimiz en büyüktür. Allah Ekber Olandır, ve Hz Muhammed Efendimiz de en büyüktür. Evet, doğru mu İngilizcesi? İngilizcem doğru. Ve bu şereftir, bu yüzden o Fahrul Kainat›tır. Onun için Efendimiz Hz Muhammed (sav) bütün kainatın iftiharıdır. Yalnız bir evrenin değil, ezelden ebede var olan bütün evrenlerin iftiharıdır. Cenab-ı Allah›ın yalnız bir evren yarattığını sanmayın, hayır evrenler yaratıyor- Her an, her saniye, ezelden ebede... Evet. Hz Muhammed (sav) en büyüktür. O ezelden ebede varolan bütün evrenlerin iftiharıdır. Ne evrenler geldi, mahlukatla dolu, meleklerle dolu, insanoğlu ile dolu. Ve Efendimiz Hz Muhammed de bütün evrenlerin iftiharıdır. Hazir Resulullah (sav). Onun için Efendimiz (sav) en büyüktür. Onun (sav) büyüklüğünün de ölçüsü yoktur. Kimse bilmez, yalnız Allah bilir. Allah Ekber ve Habibi en büyük. En büyük, Cenab-ı Allah›tan sonra mahlukatın, kainatın içinde en büyüktür.Onun için İsa (as) onun ümmetinden olmak istedi. O şerefe ulaşmak, Efendimizin (sav) ümmetinden olma şerefine ulaşmak için. Ve Cenab-ı Allah da ona nasib etti. Onun için yakında gelecek, Sema›dan yeryüzüne inecek. Bilmiyorum belki savaş geliyor. En büyük savaş, Armageddon geliyor. Ve ondan sonra Mehdi (as) gelecek ve ondan sonra Deccal gelecek ve ondan sonra da Hz İsa dünyaya inecek. Yeniden insanlarla olmak için dünyaya geliyor, şereflenmek için geliyor Efendimizin (sav) ümmetinden biri olmak için. Bizler çok şanslıyız, sonsuz şükürler Hamdu senalar etmemiz lazım Cenab-ı Allah›a ki bizleri Habibinin ümmetinden olarak seçti. Diyelim ki gelip benden dua istiyor piyango için, piyangodan en büyük ikramiyeyi kazanmak için. Piyangodan en büyük ikramiyeyi kazanmak bir şanstır, ama hayal edemiyoruz, veya şu noktayı hiç düşünmüyoruz ki en büyük şans bize verildi, Allah tarafından bize lütfedildi Efendimizin (sav) ümmetinden olmakla. Bu en büyük şanstır bizim için. İnsanlar piyango ikramiyesini ister. Bize ise istemeden lütfedildiAllah bizleri Habibinin ümmetine seçti, sevgili kulu Hz Muhammed (sav). Bizler Allah›tan bizlere olan bu lütfun gerçekten kıymetini bilemiyoruz. Bütün maddi şeyler verilse size bu seçilmiş pozisyonun yanında, Allah›ın bize lütfettiği Habibinin ümmeti olma pozisyonunun yanında hiçbir şey değildir. Hiçbir şey Efendimizin (sav) ümmetinden olarak seçilmenin kıymetine eşit olamaz. Buna rağmen hala milyarlarca insan bu nokta üzerinde düşünmüyorlar. Hala »Biz İsa (as)›ın ümmetindeniz, veya 3 Sufi-Zentrum Rabbaniyya Musa (as)›ın ümmetiyiz« diye diye iddia ediyorlar. Halbuki onların değerleri bitti, geçti. Asıl kıymet, bitmez tükenmez kıymet Efendimizin (sav) ümmetinden olanlar içindir. Buna rağmen hala milyarlar, Efendimizin (sav) ümmetinden olmanın kıymetini beyan etmiyorlar. Ve bu da dünyadaki sıkıntıların, belaların asıl kaynağıdır. Bunun kıymetini beyan edene kadar birbirleriyle savaşacaklar. Asla huzura, barışa ulaşamayacaklar. Hz Muhammed (sav) en büyüktür ve onun ümmeti de en şerefli ümmettir deyip bunu beyan ettiklerinde o zaman barış gelir, bitti. Bunu altın harflerle yazıp Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye, heryere koyun. Bu asla değişmeyecek. Ben midesinden veya kendi aklıyla konuşan bir kimse değilim. Kalbiyle konuşan bir kimseyim. Ve min Allahu tevfik, bi hürmetil Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi