RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

İSA AS. GELİYOR

 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi ya Mevlana ya Ricalallah! BismillahirRahmanirRahim. Allah, Ekber! Ve sen de en küçük. Evet, Allah en büyük. O›nun Azametinin, Kibriyasının hududu yok. Kullarının da küçüklüğünün hududu yok. Shakespeare İngilizcesi, evet. Onun Azametinin hududu yok, Allah Ekber! Allah Ekber, söyle. Ekber! Ekber, mutlak Azamet ve Büyüklük. Azametinin hududu yok, biz ise en küçük. Bizim de küçüklüğümüzün hududu yok. 1 bölü sonsuz, neye eşittir? Sıfır. Bizim küçüklüğümüz sıfır, başka birşey değil. La Havle ve la Kuvvete illa Billahil Aliyyil Azim. Cenab-ı Allah sizlere açıyor, ey insanoğlu. Nurunu açıyor ve varlığa geliyoruz. Nur noktalara geliyor ve böylece varlığa geliyorlar. Karanlığın içinden Nur yıldızlara geliyor ve yıldızlar var oluyor. O Nuru alırsanız, yıldız yok artık. O noktalardaki Nurlar onları yıldız olarak gösteriyor o karanlık karanlığın içinde ve sizse, çok küçüksünüz. Sıfır küçük! Nur sizi gösteriyor ve varlıkta görünüyorsunuz. O Nur sizden alındığında bitiyor, kayboluyorsunuz. Huuu Rabbi La Yezal, Habib Resulullah (sav). Salatu selam üzerine olsun Habibi Muhammed (sav). 2 Sufi-Zentrum Rabbaniyya O Ekber Olanın temsilcisi, küçük olamaz. Vahabiler patlasın. Hak›kı temsil eden küçük olamaz! İmkansız, büyük olmalı. O büyük değilse, Efendimizi (sav) kastediyorum, o büyük değilse asla ismi Rabbi Allah›la birlikte anılmazdı: La ilahe ill›Allah Muhammedun Resulullah. Vahabiler kinlerinden ölsün! Evet, onun için Hz Muhammed (sav) Efendimiz en büyüktür. Allah Ekber Olandır, ve Hz Muhammed Efendimiz de en büyüktür. Evet, doğru mu İngilizcesi? İngilizcem doğru. Ve bu şereftir, bu yüzden o Fahrul Kainat›tır. Onun için Efendimiz Hz Muhammed (sav) bütün kainatın iftiharıdır. Yalnız bir evrenin değil, ezelden ebede var olan bütün evrenlerin iftiharıdır. Cenab-ı Allah›ın yalnız bir evren yarattığını sanmayın, hayır evrenler yaratıyor- Her an, her saniye, ezelden ebede... Evet. Hz Muhammed (sav) en büyüktür. O ezelden ebede varolan bütün evrenlerin iftiharıdır. Ne evrenler geldi, mahlukatla dolu, meleklerle dolu, insanoğlu ile dolu. Ve Efendimiz Hz Muhammed de bütün evrenlerin iftiharıdır. Hazir Resulullah (sav). Onun için Efendimiz (sav) en büyüktür. Onun (sav) büyüklüğünün de ölçüsü yoktur. Kimse bilmez, yalnız Allah bilir. Allah Ekber ve Habibi en büyük. En büyük, Cenab-ı Allah›tan sonra mahlukatın, kainatın içinde en büyüktür.Onun için İsa (as) onun ümmetinden olmak istedi. O şerefe ulaşmak, Efendimizin (sav) ümmetinden olma şerefine ulaşmak için. Ve Cenab-ı Allah da ona nasib etti. Onun için yakında gelecek, Sema›dan yeryüzüne inecek. Bilmiyorum belki savaş geliyor. En büyük savaş, Armageddon geliyor. Ve ondan sonra Mehdi (as) gelecek ve ondan sonra Deccal gelecek ve ondan sonra da Hz İsa dünyaya inecek. Yeniden insanlarla olmak için dünyaya geliyor, şereflenmek için geliyor Efendimizin (sav) ümmetinden biri olmak için. Bizler çok şanslıyız, sonsuz şükürler Hamdu senalar etmemiz lazım Cenab-ı Allah›a ki bizleri Habibinin ümmetinden olarak seçti. Diyelim ki gelip benden dua istiyor piyango için, piyangodan en büyük ikramiyeyi kazanmak için. Piyangodan en büyük ikramiyeyi kazanmak bir şanstır, ama hayal edemiyoruz, veya şu noktayı hiç düşünmüyoruz ki en büyük şans bize verildi, Allah tarafından bize lütfedildi Efendimizin (sav) ümmetinden olmakla. Bu en büyük şanstır bizim için. İnsanlar piyango ikramiyesini ister. Bize ise istemeden lütfedildiAllah bizleri Habibinin ümmetine seçti, sevgili kulu Hz Muhammed (sav). Bizler Allah›tan bizlere olan bu lütfun gerçekten kıymetini bilemiyoruz. Bütün maddi şeyler verilse size bu seçilmiş pozisyonun yanında, Allah›ın bize lütfettiği Habibinin ümmeti olma pozisyonunun yanında hiçbir şey değildir. Hiçbir şey Efendimizin (sav) ümmetinden olarak seçilmenin kıymetine eşit olamaz. Buna rağmen hala milyarlarca insan bu nokta üzerinde düşünmüyorlar. Hala »Biz İsa (as)›ın ümmetindeniz, veya 3 Sufi-Zentrum Rabbaniyya Musa (as)›ın ümmetiyiz« diye diye iddia ediyorlar. Halbuki onların değerleri bitti, geçti. Asıl kıymet, bitmez tükenmez kıymet Efendimizin (sav) ümmetinden olanlar içindir. Buna rağmen hala milyarlar, Efendimizin (sav) ümmetinden olmanın kıymetini beyan etmiyorlar. Ve bu da dünyadaki sıkıntıların, belaların asıl kaynağıdır. Bunun kıymetini beyan edene kadar birbirleriyle savaşacaklar. Asla huzura, barışa ulaşamayacaklar. Hz Muhammed (sav) en büyüktür ve onun ümmeti de en şerefli ümmettir deyip bunu beyan ettiklerinde o zaman barış gelir, bitti. Bunu altın harflerle yazıp Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye, heryere koyun. Bu asla değişmeyecek. Ben midesinden veya kendi aklıyla konuşan bir kimse değilim. Kalbiyle konuşan bir kimseyim. Ve min Allahu tevfik, bi hürmetil Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi