ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

SAVAŞ ...Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin Ocak 1991 Sohbeti

  Yüce merhametli en hayırlı Allahım lütuflarını bahşeder kullarına, O'nun bu mübarek ayında, Recep ayı! Mübarek ay. Üç ay mübarektir- İlki Recep, ikincisi Şaban, üçüncüsü Ramazan. İlk mübarek ay Recep,Allah'a aittir. Şaban, ikinci mübarek ay, Peygamber Efendimiz (sas)'e aittir. Ve üçüncü mübarek ay,Ramazan da Peygamber Efendimiz (sas)'in ümmetine aittir. Yüce Allah her zaman nimetlerini ve merhametini kullarına vermek ister. Fakat gafletteki insanlar,istemez. Ve bakar, kullarım nimetlerimi ister mi diye. Bakıyor eğer birisi diyorsa, '' Ey Allah'ım bereketini ver ''. Eğer tüm insanlık, tümü birden, ''Ey Allah'ım, bereketini ver'' derse bütün problemler biter, çözülür. Her zorluk biter ve başka kan akmaz, savaşlar, bombalar, patlamalar biter. Eğer bir kez deseler,''Ey Allahım, bereketini ver''. Bütün insanlık birkaç saniyede bu 3 kelimeyi söyleyebilir. Dünyada daha fazla dert kalmaz. Bakıyor Yüce Allah eğer kullarım Beni hatırlıyor mu yoksa hatırlamıyor mu! Zannediyormusunuz ki bir volkan patlasa, volkandan ateş gelse, zanneder misiniz ki yangıncı alayı yangını söndürebilir mi? Bu münkün mü? Bütün yangın tugayı gelse, pışşşşşşşş diye hepsini... Ya da Japonya'da Fuji yanardağı Fujiyama & Aso, tüm yangıncı tugayları gelse hepsini pışşşşşş diye ...! Volkana herhangi birşey yapılabilir mi? Şimdi, volkan gibi bir ateş dünyaya geliyor. Eğer Yüce Allah o volkanı söndürürse, söner. Fakat insan için bir volkanı söndürmek imkansızdır. Ve şimdi de aynı durumdur bu savaş büyüyüp bir volkana dönüyor. Ve bunu durdurmak insanlığın kontrolu dışında bir şeydir. Bu henüz başlamış olan ateş 15 gün önce, kontrol dışındadır. Ve günden güne daha fazla kontrol dışına çıkıyor. Eğer tüm insanlık Allah'a dua ederse '' Ey Allahım, lütuflarını, bağışlamalarını, merhametini gönder; o zaman bu ateşi söndürebilirsiniz'' Eğer dua ederlerse, o zaman dünya savaşının Allah için ateşini söndürmek, Allah için çok kolay. Bunun için lütufa muhtacız ve tövbe etmeden, lütuf gelmez. Tövbe etmeliyiz. Diyebiliriz ''Ey Allahım, lütfen bizleri bağışla'' kimse tövbe edip bağışlanmak için dua etmiyor ve ve bağışlanmıyorlar. Bağışlanmayı isteyen herkes, bağışlanacaktır. Lütuf isteyen herkes de lütuflatra sahip olmalıdır. Bir kulun Allah'ın Huzuruna gelip bağışlanmayı isteyerek bağışlanmadan dönmesi imkansızdır. Kulun Allah'ın huzuruna gelip duada buluması ve dualarının kabul olunmaması imkansızdır. Kulun Allahı'nın huzuruna gelip korunup saklanmak için dua etmesi ve korunmayıp saklanmaması imkansızdır. Şimdi bizim bu inanaca ihtiyacımız vardır. İnanmalısın! Sadece inanç insanı kurtarabilir, başka birşey değil.Yüce Allah'tan başka her şey zibildir. Yüce Allah ve ona ait olan kişiler- değerlidirler. Onlar değişmeyen varlıklardır, ve diğerleri zibildir, çöp tenekesi. Kıymetli olmaya çalışın, zibil değil. Şimdi insanlar iki sınıfta olacaklar. Birinci sınıf kıymetli olanlar ve ikinci sınıf zibil olanlar. Nasıl isterseniz. Zibil tarafta olmak isterseniz, serbestsiniz. Kıymetli tarafta olmak isterseniz, durumunuzu netleştiriniz. Şimdi hepsi karıştı, mücevherle zibiller. Bu savaş ayırmak için geliyor, ayırmak için mücevher ve zibilleri - mücevher bu tarafta zibiller bu tarafta. Bu İlahi Emirdir, çünkü tam olarak sona yanaştık. Ve ne diyorsak olması gerekir, büyük bir işaretine göre Kıyametin, çok büyük ve acaip bir yaratığın gelmesi gerek. Elinde taşıyacak, bir elinde Musa Aleyhisselam'ın Asası diğer elinde Hazreti Süleyman'ınki. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Müminlerin alınlarına mührünü koyacak, ay ışığı gibi parlayacaklar ve inançsızlara ve kötülere Musa Aleyhisselam'ın Asası ile dokunacak. Yüzleri değişecek, kararacak. Ona ulaşmak isteyen ulaşamayacak. Ondan kaçmak isteyen de ondan kaçamayacak. Arkasından koşarsanız yakalayamayacaksınız. O sizin arkanızdan koşarsa da ondan kaçamayacaksınız. Muminler ona erişmek isteyecek ki mührü koyup ay gibi parlasınlar. Fakat kafirler ondan kaçmaya çalışacak! Kaçamayacak o yaratık onu yakalayacak, ve mumin arkasından koşacak fakat yakalayamayacak. Sadece kendi gelip muminin alnına mührü koyacak. Ay gibi parlayacak. Şimdi bugüne kadar olan. O özel yaratığın mücevher ve zibilleri ayırıyor olmasıdır, imanlılar ve imansızlar. Size bağlı mücevher ya da zibil olmak Aklını kullanacak olanlar, hiçbir zaman zibil olmayı istemez. Aklınızı kullanın ve inşaAllah Mehdi (as)'a kavuşacaksınız. Aklını kullananlar ve inanç sahipleri, emniyette olacaklardır ve korunacaklardır ve saklanacaklardır. Yoksa, kimse hiçbir garanti veremez. Allah bizleri bağışlasın.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi