ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

RÛYA İMANI ARTIRMALI...18 Ekim 2016

 Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin/17 Muharrem 1438 Tarihli SohbetiAkbaba Dergâhı Sabah Namazı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. Allah Azze ve Celle yaratıcıdır. O’nun yarattıkları şeyler O’nun azametini, büyüklüğünü gösterir. O’nun yarattığı şeylerin hikmetine akıl ermez. Her insan geceleri yattığı vakit, Allah onu başka alemlere götürüyor, ondan sonra kalktı mı gene aynı yerde buluyor kendini. İnsan her şeyi yaşıyor gibi oluyor. Bunları Allah yaşatıyor, dünyada yaşamış gibi oluyor. İnsan bir dünya değil, bin tane dünya, yüz bin tane dünya geçmiş oluyor. Bu rüya alemi Allah’ın gösterdiği bir alemdir. Bunlar Allah’ın azametini gösterir. Tabi normal insan için çeşitli rüyalar oluyor ama ben rüya gördüm de bunu yapacağım, edeceğim diye insanın amel etmesi caiz değildir. Ancak o rüyalar peygamberlere gelen rüyalardır çünkü bazı peygamberlere vahiy gelmezdi, ne yapacakları kendilerine rüyada bildirilirdi. Şimdiki insanlar bazen rüya görüyorlar; “Ben böyle yapacağım, edeceğim…” diye boşu boşuna kendilerine yük koyuyorlar yahut zarar verecek şeyler yapıyorlar. Onun için, bu dini bir kaidedir, rüyayla amel olmaz derler. Rüyayı tefsir eden, açıklayan bazı insanlar var, onlar hayra yorarlar. Şimdi koca koca kitaplar alıyorlar, kitapta üç beş şey gösteriyor; bazen iyi gösteriyor, bazen kötüsünü gösteriyor. Rüyada tevil edildiğinden daha fazla olabiliyor, her zaman da olmuyor tabi. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Rüyaları hayra tevil olarak açıklayın, insanlara söyleyin.” diyor. Bir rüya gelirse; “Şöyle olacak, başına şu gelecek, bu gelecek…” diye söylemesi münasip değildir. Rüyaları herkese anlatmak da iyi değil. Bazı rüyalar var, onları hiç anlatmasanız daha iyidir. Hiçbir tesiri olmaz Allah’ın izniyle. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Merhameten ümmete” demiştir. Yoksa insan her rüyanın tesirinde kalırsa, ondan sonra işe gitmez, dünyaya küser.Onun için, rüyalar aslında insanların imanlarını kuvvetlendirmek içindir, gayba inanmak içindir. İşte gayb! Sen gidiyorsun, her şeyi görüp geliyorsun, kalkınca yok. İşte gayb odur. Hikmetleri çoktur ama bir hikmeti de budur, imanımızı kuvvetlendirmek içindir. Onun tesiri altında kalıp da üzülmek için değil de ferah etmek içindir. İnsan kötü rüya görüp de uyanınca, “Oh rüyaymış” deyip kalkıyor. O da bir faydadır, o da Allah’tan insanlara bir uyarıdır. Böyle de olabilirdin, Allah’ın fazlı keremiyle sabahleyin sapasağlam kalktın. Rüyanda seni dövüyorlar, kötü bir şeyler yapıyorlar, sabah kalkıyorsun hiçbir şeyin yok, “Oh, Allah’a şükür rüyadır.” diyorsun. Onun için, rüya alemi de bir alemdir, dünyadır ve rüyalar Allah’ın büyüklüğünü gösterir. Subhanallah, Allahuekber. Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi