RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

RÛYA İMANI ARTIRMALI...18 Ekim 2016

 Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin/17 Muharrem 1438 Tarihli SohbetiAkbaba Dergâhı Sabah Namazı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. Allah Azze ve Celle yaratıcıdır. O’nun yarattıkları şeyler O’nun azametini, büyüklüğünü gösterir. O’nun yarattığı şeylerin hikmetine akıl ermez. Her insan geceleri yattığı vakit, Allah onu başka alemlere götürüyor, ondan sonra kalktı mı gene aynı yerde buluyor kendini. İnsan her şeyi yaşıyor gibi oluyor. Bunları Allah yaşatıyor, dünyada yaşamış gibi oluyor. İnsan bir dünya değil, bin tane dünya, yüz bin tane dünya geçmiş oluyor. Bu rüya alemi Allah’ın gösterdiği bir alemdir. Bunlar Allah’ın azametini gösterir. Tabi normal insan için çeşitli rüyalar oluyor ama ben rüya gördüm de bunu yapacağım, edeceğim diye insanın amel etmesi caiz değildir. Ancak o rüyalar peygamberlere gelen rüyalardır çünkü bazı peygamberlere vahiy gelmezdi, ne yapacakları kendilerine rüyada bildirilirdi. Şimdiki insanlar bazen rüya görüyorlar; “Ben böyle yapacağım, edeceğim…” diye boşu boşuna kendilerine yük koyuyorlar yahut zarar verecek şeyler yapıyorlar. Onun için, bu dini bir kaidedir, rüyayla amel olmaz derler. Rüyayı tefsir eden, açıklayan bazı insanlar var, onlar hayra yorarlar. Şimdi koca koca kitaplar alıyorlar, kitapta üç beş şey gösteriyor; bazen iyi gösteriyor, bazen kötüsünü gösteriyor. Rüyada tevil edildiğinden daha fazla olabiliyor, her zaman da olmuyor tabi. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Rüyaları hayra tevil olarak açıklayın, insanlara söyleyin.” diyor. Bir rüya gelirse; “Şöyle olacak, başına şu gelecek, bu gelecek…” diye söylemesi münasip değildir. Rüyaları herkese anlatmak da iyi değil. Bazı rüyalar var, onları hiç anlatmasanız daha iyidir. Hiçbir tesiri olmaz Allah’ın izniyle. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Merhameten ümmete” demiştir. Yoksa insan her rüyanın tesirinde kalırsa, ondan sonra işe gitmez, dünyaya küser.Onun için, rüyalar aslında insanların imanlarını kuvvetlendirmek içindir, gayba inanmak içindir. İşte gayb! Sen gidiyorsun, her şeyi görüp geliyorsun, kalkınca yok. İşte gayb odur. Hikmetleri çoktur ama bir hikmeti de budur, imanımızı kuvvetlendirmek içindir. Onun tesiri altında kalıp da üzülmek için değil de ferah etmek içindir. İnsan kötü rüya görüp de uyanınca, “Oh rüyaymış” deyip kalkıyor. O da bir faydadır, o da Allah’tan insanlara bir uyarıdır. Böyle de olabilirdin, Allah’ın fazlı keremiyle sabahleyin sapasağlam kalktın. Rüyanda seni dövüyorlar, kötü bir şeyler yapıyorlar, sabah kalkıyorsun hiçbir şeyin yok, “Oh, Allah’a şükür rüyadır.” diyorsun. Onun için, rüya alemi de bir alemdir, dünyadır ve rüyalar Allah’ın büyüklüğünü gösterir. Subhanallah, Allahuekber. Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi