REBİ-ÜL EVVEL AYI HAKİKAT DAMLASI
Rebi-ül Evvel Ayın Vazifesi ; 1000 Salavat ( Kim 1000 Salavat çekerse,muhafaza altında olur Allahın izniyle ) 70-700 Estağfirullah 100-1000 Tevhid 100-1000 İhlas 40 defa " Ya Munkizel helka - Ey helak olanların kurtarıcısı " 100 defa " La ilahe illa ente Subhaneke,inni küntü minez-zalimin" Mevlâna Şeyh Muhammed Nazım El Hakkani En Nakşibendi k.s SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ Hadis-i şeriflerin dilinden Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirmenin faziletleri… Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem– buyurmuşlardır ki: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَىَّ “Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229) اَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً “Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484) مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَاِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ وَتُكْثِرُ الْاَرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ “İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5) اِنَّ اَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ “Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2156) مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ فَهُوَ شَقِىٌّ “Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 8678) جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ “Bize olan muhabbetinden dolayı Allah Teâlâ Muhammed -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın.” diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (Ali el-Müttakî, II, 234/3900) Yani bundan hâsıl olacak sevabı yetmiş kâtib bin gün müddetle yazmakla zor bitirirler, demektir. Peygamber –aleyhisselâm-’a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır.” (Tirmizî, Vitr, 21) “Allah’ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 6285) “Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar şunlardır: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهَمْ يَسْتَغْفِرُونَ “Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devam ettikleri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir.” (Enfal sûresi, 33) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bıraktım.”(Tirmizî, Tefsir, 8/3082)

RÛYA İMANI ARTIRMALI...18 Ekim 2016

 Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin/17 Muharrem 1438 Tarihli SohbetiAkbaba Dergâhı Sabah Namazı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. Allah Azze ve Celle yaratıcıdır. O’nun yarattıkları şeyler O’nun azametini, büyüklüğünü gösterir. O’nun yarattığı şeylerin hikmetine akıl ermez. Her insan geceleri yattığı vakit, Allah onu başka alemlere götürüyor, ondan sonra kalktı mı gene aynı yerde buluyor kendini. İnsan her şeyi yaşıyor gibi oluyor. Bunları Allah yaşatıyor, dünyada yaşamış gibi oluyor. İnsan bir dünya değil, bin tane dünya, yüz bin tane dünya geçmiş oluyor. Bu rüya alemi Allah’ın gösterdiği bir alemdir. Bunlar Allah’ın azametini gösterir. Tabi normal insan için çeşitli rüyalar oluyor ama ben rüya gördüm de bunu yapacağım, edeceğim diye insanın amel etmesi caiz değildir. Ancak o rüyalar peygamberlere gelen rüyalardır çünkü bazı peygamberlere vahiy gelmezdi, ne yapacakları kendilerine rüyada bildirilirdi. Şimdiki insanlar bazen rüya görüyorlar; “Ben böyle yapacağım, edeceğim…” diye boşu boşuna kendilerine yük koyuyorlar yahut zarar verecek şeyler yapıyorlar. Onun için, bu dini bir kaidedir, rüyayla amel olmaz derler. Rüyayı tefsir eden, açıklayan bazı insanlar var, onlar hayra yorarlar. Şimdi koca koca kitaplar alıyorlar, kitapta üç beş şey gösteriyor; bazen iyi gösteriyor, bazen kötüsünü gösteriyor. Rüyada tevil edildiğinden daha fazla olabiliyor, her zaman da olmuyor tabi. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Rüyaları hayra tevil olarak açıklayın, insanlara söyleyin.” diyor. Bir rüya gelirse; “Şöyle olacak, başına şu gelecek, bu gelecek…” diye söylemesi münasip değildir. Rüyaları herkese anlatmak da iyi değil. Bazı rüyalar var, onları hiç anlatmasanız daha iyidir. Hiçbir tesiri olmaz Allah’ın izniyle. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Merhameten ümmete” demiştir. Yoksa insan her rüyanın tesirinde kalırsa, ondan sonra işe gitmez, dünyaya küser.Onun için, rüyalar aslında insanların imanlarını kuvvetlendirmek içindir, gayba inanmak içindir. İşte gayb! Sen gidiyorsun, her şeyi görüp geliyorsun, kalkınca yok. İşte gayb odur. Hikmetleri çoktur ama bir hikmeti de budur, imanımızı kuvvetlendirmek içindir. Onun tesiri altında kalıp da üzülmek için değil de ferah etmek içindir. İnsan kötü rüya görüp de uyanınca, “Oh rüyaymış” deyip kalkıyor. O da bir faydadır, o da Allah’tan insanlara bir uyarıdır. Böyle de olabilirdin, Allah’ın fazlı keremiyle sabahleyin sapasağlam kalktın. Rüyanda seni dövüyorlar, kötü bir şeyler yapıyorlar, sabah kalkıyorsun hiçbir şeyin yok, “Oh, Allah’a şükür rüyadır.” diyorsun. Onun için, rüya alemi de bir alemdir, dünyadır ve rüyalar Allah’ın büyüklüğünü gösterir. Subhanallah, Allahuekber. Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi