ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

NASIL MANEVİ DESTEK BULURUZ?

 Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 31 Ocak 1991 Sohbeti, Allah'ın adı ile başlayalım, her şeye Kadir, Merhametli, Rahman ve Rahim olan. Dinle! Biz İlahi yardıma muhtacız, toplumsal ve de kişisel olarak. Yüce Allah diyor ki, Ben insanı zayıf yarattım. Peygamber olabilir, Şeyh olabilir, inançlı olabilir, imansız olabilir. Bütün insanlık zayıf yaratıldı.Her biri, İlahi Desteğe muhtaçtır. Peygamberler hiçbir şey yapamaz çünkü onlar da zayıftı. Onların mucizevi güçlere ihtiyacı vardır. Eğer o İlahi mucizevi güçler Peygamberlere destek olması için ulaşmasa, hatta bir kişi ile bile yüzleşmeleri mümkün olamaz. Ve Evliyalar, onlar da zayıftır, onların da İlahi Desteğe ihtiyaçları vardır, mucizevi, İlahi güçlere. Eğer bu güç Evliyalara gelmese onlar da insanlar ile yüzleşemezler. İmanlı insanlar da zayıftırlar, ve eğer İlahi ve Cennetlerden gelen destek olmasa, imanlılar da şeytan ve imansızlar ile yüzleşemez. Zayıftırlar. Bu yüzden bir sürü silah hazırlarlar, her türlü silah, ve bakıyorsun, altı ay belki de daha fazla süper devlet hazırlıyor, çok daha fazla güç, ve halen, kendini güçsüz hissediyor. 'Çok daha fazla güçlenmeliyim' halen güvende değil savaşmak için, o süper gücü ile. Halen daha tereddütte. Bu demektir ki, o silahlar olmadan kendilerinde güçsüzlük hissediyorlar. Silahsız olarak, insanoğlu kendini güçsüz hisseder, hatta bir kedi ya da köpeğin bile önünde. Eğer elinde değnek varsa, köpeğin önünde kahraman kesilir. Değneksiz ise kendinde güçsüzlük hisseder. Yüce Allah gerçeği söyler ve der ki: wa khaliqu'l insanu da'ifa (4:28). İnsanoğlu zayıf yaratıldı. Hiç şüphe yok ki İlahi destek her zaman silahların desteğinin üzerindedir. Müminler ve imansızlar arasındaki ilk savaş, Sevgili Peygamberimiz zamanındaki, Bedr, Bedr savaşı. Peygamber Efendimizin (sas) yoldaşları 313 kişi idi. Sadece 2 kılıçları vardı, diğerleri küçük bıçaklar. İki at, iki deve ve diğerlerinde sadece değnekler, ya da deve kemiklerinden silahlar, ve yanlarında fırlatmak için taşlar vardı. Bunlardı hazırlıkları sahabesinin Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallamin. Ve Mekke'den binden fazla adam gelmişti develer ve atlar üzerinde zırhlar giyinmiş. Sahabeler zayıftılar, hiçbir silahları yoktu. Ve diğer ordu tam teçhizatlı tam zırhlı gelmişti. Onlar silahlarına güveniyorlardı, biz güçlüyüz diye düşünüyorlardı, ve silahlarımız bize destek olacak. Öyle düşünüyorlardı, İnananlar, diyorlardı 'Ey Allahım, biz aciz kullarız' lütfen bize İlahi Desteğini gönder'. Ve İlahi destek onlara ulaştı. Kazanmışlardı. Zafer onların olmuştu. Koca orduyu bitirmişlerdi.Böylece tüm İslam Tarihinde, bunun gibi yüzlerce, binlerce örnek bulabilirsiniz, ki, ne zaman Yüce Allah destekler, O'nun zayıf kulları çok daha fazla güçlü olurlar güçlü ordulara sahip olanlardan ve güçlü silahları olanlardan ve onlar yok olacaklardır. Evet. Enbiyalar, Peygamberler ve Şeyhler, mubarekler hepsi İlahi destek tarafından desteklenirler; onları desteklerler. Ve bizim imanımız, İlahi destek tarafındandır. İman zayıf kullara destek olur sorumluluklarını taşıyabilsinler diye. İman olmadan bu hayattaki sorumluluklarını taşıyamazsın. Kulların sorumlulukları, ağır bir yüktür. İman ile Yüce Allah kullarına destek olur. Hayatlarımız da, ağır yüktür ve iman bunu taşımayı İnançlı kişilere kolaylaştırır. Ve görüyorsunuz ki imanı olmayanlar çabucak yıkılır kişisel ya da ulusça, imansızlar aşağıya batıyor şimdi çünkü maddi destek insana hiçbir şey vermez. Zayıflıklarını alıp götüremez. Ve insanın zayıflıklarının giderilme ihtiyacı vardır, imanlarının desteği. Destek, İlahi destek. Şimdi zamanı geliyor dünyada yaşayan insanların manevi hayata ayak basmalarına. Wa min Allah at-tawfiq, bi hurmati 'l-Fatiha.
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi