REBİ-ÜL EVVEL AYI HAKİKAT DAMLASI
Rebi-ül Evvel Ayın Vazifesi ; 1000 Salavat ( Kim 1000 Salavat çekerse,muhafaza altında olur Allahın izniyle ) 70-700 Estağfirullah 100-1000 Tevhid 100-1000 İhlas 40 defa " Ya Munkizel helka - Ey helak olanların kurtarıcısı " 100 defa " La ilahe illa ente Subhaneke,inni küntü minez-zalimin" Mevlâna Şeyh Muhammed Nazım El Hakkani En Nakşibendi k.s SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ Hadis-i şeriflerin dilinden Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirmenin faziletleri… Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem– buyurmuşlardır ki: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَىَّ “Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229) اَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً “Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484) مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَاِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ وَتُكْثِرُ الْاَرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ “İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5) اِنَّ اَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ “Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2156) مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ فَهُوَ شَقِىٌّ “Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 8678) جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ “Bize olan muhabbetinden dolayı Allah Teâlâ Muhammed -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın.” diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (Ali el-Müttakî, II, 234/3900) Yani bundan hâsıl olacak sevabı yetmiş kâtib bin gün müddetle yazmakla zor bitirirler, demektir. Peygamber –aleyhisselâm-’a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır.” (Tirmizî, Vitr, 21) “Allah’ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 6285) “Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar şunlardır: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهَمْ يَسْتَغْفِرُونَ “Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devam ettikleri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir.” (Enfal sûresi, 33) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bıraktım.”(Tirmizî, Tefsir, 8/3082)

KALBİN KONTROLU VE RAHMET YAĞMURLARI

Kalbin kontrolü ve Rahmet yağmurları Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi ya Mevlana ya Ricalallah! YaRabbi șükür YaRabbi șükür YaRabbi șükür. Destur ya Seyyidi meded ya Mevlana meded ya Sultanul evliya. Allah ismini an. Habibinin Evliyasının ismini an. Allahın Allah dostlarının ismini anmadan bir ișe bașlama, oturma. Salihlerin – Allah Dostlarının ismini an ki olduğun yere rahmet insin. Tarikatuna es sohba ve hayrun fiy cemiya. Bizim yolumuz sohbet yoludur. Sohbet manası insanları birbirlerine yakınlaștıracak tecelliyi arayan o tecelliyi hazır olanların üzerine çeken kelamdır. Cenabı Hak öyle buyuruyor: “ hakiki sohbet meclisi olan cennetlerde boș lakırdı olmaz. Orada sadece tek bir kelam söylenir: Selam selam .-illa kiylen selamen selama..” Her meclise rahmet inmez. Her meclise nazar olmaz. Evliyalar temiz olan meclise nazar ederler ve iyi kimselerin zikri olan meclise diyor rahmet iner. Salihlerin zikri olan meclislere rahmet iner. Onun için salih kimseleri olduğumuz meclislerde anarsak bizim üzerimize rahmet iner. Salih kimseler kimdir? Salih kimseler kalpleri doğrulmuș olan insanlar. Kalpleri salah üzerine olmuș olan kimseler. Kalplerinde Șeytana ve vesveseye vesvas olan Șeytana yer olmayan kimseler yer bırakmayan kimseler salih kimselerdir. Kalbine ȘEytanı bırakan salih olamaz. Șeytan iyi bir șeyler söylemez. Șeytan iyi söylemezde iyi gibi göstertip kötüyü dinletir ve söyletir sana. Onun için kalbini bir kimse gözetemese salih olamaz. Nasıl salih olsun? Șeytan içeri girip istediği gibi hareket ediyor serbest. İstediği gibi konușuyor senin hanene kapı açık olursa Șeytan girebilir kabahat kimde? Kapıyı açık bırakandadır. Vesvasil Hannas diyor Cenabı Hak! Kalbinde insanların vesvese yapan hiç aklına fikrine oturup düșünsen gelmeyecek mesele senin kalbine verir Șeytan. Ne için? Senin efkarını bozmak için iyi fikirlerini bozmak için iyi düșüncelerini kötüleriylen yer değiștirtmek için. Tasarladığın yahut planladığın iyiliklerden seni vazgeçirtmek için Șeytan hücum eder. Kalbini gözetmeyen adam salihlerden olmaz. Kalbini Șeytandan gözet o zaman senin yapığın iș hayr olur. Kalbini gözetmesen azalarını gözetemezsin. Gözünü gözetemezsin dilini gözetemezsin. Kulaklarını gözetemezsin, karnıni gözetemzsin. Elini ayağını gözetemezsin, fercini gözetemezsin. Niye? Kalbini gözetemeyen adam öteki azalarıni hiç gözetemez. Çünkü kalp Sultandır. Sultan makamında oturur. O bastırabilir. Azalarına zor verebilir, zorlayabilir azalarını yanlıș ișlerden alakoyabilir kalbin. Gözüne bakma diyebilir. Diline söyleme diyebilir. Kulağına dinleme diyebilir. Eline tutma uzatma diyebilir. Ayağına yürüme diyebilir. Avret yerine yapma dur sağlam dur temiz dur, otur oturduğun yerde diyebilir. Lakin kalbine hükmedemeyen adam kalbini gözetemeyen adam azalarını hiç gözetemez. Salmaz onu Șeytan. Çünkü kalbine hükmedemeyen adamın kalbine Șeytan ișer. İstediğini yaptırir ona Șeytan. Evet! Salih kimse kimdir o? Azasına hükmedendir. Azasına ne zaman hükmeder? Kalbini gözettiği zaman hükmeder. Kalbini ne zaman hükmün altına alırsın? Zikrullah ilen. Zikir olmaksızın hiç bir kimse kendi aklbine hükmedemez, kendi kalbini gözetemez. Zikrin kuvvetidir o. Onun için zikrediniz diyor Cenabı Allah. Cenabı Hakka tazarru niyaz ilen kalbinlen Allaha dön. Kalbinle Allaha döndüğünde kalbin o zaman azalarını gözetir. Kalbinle Allaha döndüğünde Cenabı Hakkta senin kalbine döner. Senin kalbine Cenabın Hakkın nurundan geldiği vakitinde vesvese gelemez, vesvese kalmaz. O vakit 360 aza vardır hepsine hükmetmeye yetișir sana. Azasına kumanda edemeyen adam fesad ehlinden yazılır yani ortalığı karıştıran kimsedir o her sözü yahut hareketiyle..Çünkü o kimsede yanlış bakış ve anlayış olur o vakit kalbine hükmedemezse. Her yanlıș bakıșa bir lanet iner. Onun için “yanlışa bakana da baktırana da Allah lanet eder” diye Hadiste bildirdi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Evet! Her yanlıș harekete beraberinde lanet iner, rahmet çekilir zahmet gelir yerine. Onun için salih olan kimsenin üzerine rahmet iner. Rahmet salihlerin üzerine iner. Bırak dirisini salih bir kimse bu dünyadan gitmiș olsa salih bir o kimseyi bir mecliste sen ansan onu andığından dolayı o meclise rahmet indirir Allah. Misal: BüyükŞeyhimiz bundan iki gece evvel Türkiyeden ve dünyadan bir sürü TV kanallarının akınına uğradı her biri röpörtaj yapmaka istiyordu kendisiylen. Mevzu gecen aylarda yerin dibinde mahsur kalan ve 70 gün sonra mucizevi şekilde kurtarılan Şilili madencilerdi. Bu kurtarılan madencilerden dördü BüyükŞeyhimize teşekkür ve tanışmak maksadlı olarak Kibrısa gelmişlerdi ve Şeyhimizin mübarek ellerini öpmüşledi. Tv`cileri ve gazetecileri harekete geçiren buydu: Onlar, o kadar devlet adamı yahut Papa, Lama Rabbi dururken ne diye bilinmeyen bir adanın bilinmeyen bir köyündeki yaşlı bir Sufi Şeyhiyid bu insanlarin tercihi? Merak etttikleri mesele buydu. Tv`ciler ardi ardına röpörtaj yaptılar ve aynı şeyi sordular: „Niye Siz?“ „Çünkü“ dedi BüyükŞeyhimiz, „ bu insanlar yerin 700 metre altında yetersiz hava, su ve katıkla 70 gün 33 kişi 10-15mkare bir alanda nasıl yaşayabildiler, kim onlara ihtiyacı olan hayat kuvvetini verdiyse, onunla tanışmaya geldiler. O kimsenin adını anmak dahi rahmet yağmuruna vesile olabiliyorsa ya dirisi olsa o mecliste nasıl olur? Ismi anıldığında o salih kimsenin rahmet iniyorsa ya cismi yanında olduğu vakitde rahmet inmezmi? Boyuna rahmet iner. Türbelerede boyuna rahmet indiği cihetten insanlar kalplerinde bu rahmeti hissederler o makamları ziyarete koșarlarki rahmetten pay alsınlar. Çünkü oraya rahmet iniyor. Mütemadiyyen. İnanmayan kimseler bu sırrı bilmezler onun için oralardan uzak dururlar.sırrı bilseler hepsi koșturacak oraya. Iyi kimselerin kalpleri burahmeti hisseder ve onlar oraya koșarlar yahut meclislerinde o salihleri Peygamberleri evliyaları isimleriyle anarlar onlardan söylerler ki oraya o isimler bereketine bir rahmet insin. Rahmet indimi her sıkıntı her meșakkat her problem o rahmetin içersinde erir. Lanet indimi bir meclise, zahmeti de beraberinde getirir ve o zahmet seni vıcık vıcık ezer. Bașından kıyma makinasının içersine sokar evirir çevirir kıyma olup çıkar. Evet lanet öyledir ezer ve çiğner adamı. Onun için diyor her ișinde Bismillahirrahmairrahim de. Niye? Çünkü velinin zirkrolunduğu meclise rahmet inerse, Peygamberin, sallallahu aleyhi vesellem, onun șanlı adının zikrolunduğu salavat getirildiği meclise rahmet inerse e Allahı andığında Bismillahirrahmanirrahim dediğin vakitde inmezmi? Sen Allahı anıyorsun. Ona rahmet inmezmi? Rahmet oluk oluk boșalır yukarıdan așağıya doğru. Allah Velisinin Allahın sevdiği bir kulun ismini söylesen onu orada ansan oraya rahmet inerse Allah dedinmi inmezmi? Abdulkadir Geylani hazretleri öyle buyurmuș: “Kim bir mecliste benim adımi anarsa mahșer gününde onun sefaatçisi ben olurum ben onu o anmanın hürmetine gözetirim.” Niye böyle demiș? Çünkü mademki o kimse bir mecliste kalbinde bir muhabbet ile bir Allah dostunu andı onun ismide o andan itibaren o Evliyanın kalb defterine kaydolur onun mensublarından olur artık. E Allahın bir Veli kulu kendi isminin zikredilmesine böyle karșılık veriyorsa Allah ne yapar sanıyorsun sen Onun yüce Adını andığında? Allah Celle ve Ala Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde ne yapar? Nasıl rahmet indirir kim bilebilir? Sadece bir Velisin ismi anıldığında o ismin hürmetine Allah Celle ve Ala o meclise o kimseye rahmet indirirse Habibinin ismi zikredildiğinde acaba nasıl bir rahmet indirir? Ya Kendi șanlı aziz İsmi anıldığında nasıl bir rahmet yağar ddüșünebiliyormusunz ey insanlar? Kendisin Ismi Celili anıldığında ne indirir? Șeyhimiz hazretleri öyle buyuruyor: “ Allahın İsmi Celili anıldıği vakitde, bir defa Allah denildiği vakitde o kimsey Allahın ne vereceğini Enbiya bilemez” diyor. Niye? E Kendi zikri bu! Allahın Kendi İsmi Celilinin zikri. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Hak! Allah Hu Allah Hu Allah Hu Hak! Allah Hu Allah Hu Allah Hu Hak! Bir defa Allah diyene vereceğini Cenabı Hakkın Enbiya Peygamber bilemez diyor Șeyh efendi e sen 10 kere yüz kere bin kere milyon kere dedinmi nasıl olur, anla! Allah İsmi Celili bu! Allah İsmi Celilini anmak o kadar o kadar okadar yüksek o kadar büyük șeref haddi hesabı bulunmaz kalemler yazamaz, bir defa ALLAH dese! Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kerim Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aziz Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sultan Allah Ya Allah Sensin Sultan biz Hiçiz! Sensin Allah Sensin Subhan Sensin Sultan!
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi