SEFER AYI HAKİKAT DAMLASI
ÇOCUK YETİŞTİRMEK... Hadis-i Şerif’de Allah Rasulü (SAV.) şöyle buyuruyorlar: “Her doğan İslam fıtratı üzere doğar, daha sonra ana ve babası tarafından çeşitli dinlere mensup olarak yetiştirilir.” Allah (CC.) Kur’an-ı Kerim’de : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ “Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun; onun yakıtı, insanlar ve taşlardır; görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir.”[1] Hayırlı evlat sahibi olabilmek için de ona İslam terbiyesi verilmesi lazımdır. Peygamber Efendimiz (SAV.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: «İnsan öldüğü vakit bütün amelleri ondan kesilir. Yalnız üç şeyden : sadaka-i cariyeden, faydalanılan ilimden ve kendisine duâ eden sâlih evlâttan kesilmez buyurmuşlar. Hadis-i Şerif’de Peygamber Ef. (S.A.V) Şöyle buyuruyor: « كُلُّكُمْ راعٍ ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ ، والأِمَامُ رَاعٍ ، ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والمرْأَةُ راعِيةٌ في بيْتِ زَوْجِهَا ومسئولة عنْ رعِيَّتِهَا ، والخَادِمُ رَاعٍ في مالِ سيِّدِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فكُلُّكُمْ راعٍ ومسئولٌ عنْ رعِيتِهِ». “Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlunuz.”

SEVDA MAKAMI

Sevda makamı Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi ya Mevlana ya Ricalallah! ES-SELAMUN ALEYKUM, Sagdan soldan, üstten aşağıdan, önden arkadan, içten dıştan, görünürden ve görünmeyenden gelen herkese selam olsun, hoşgeldiniz. Lakin bugün her ne kadar bu mütevazi dergahımız tanınmış ve henüz tanınmamış simalarla dolmuş olsada, Yeri doldurulamaz bir eksiğimiz vardır. Çok değerli ve çok sevdiğimiz kardeşimiz Thomas geçen Salı sabahı Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Cenabı Allah’dan sonsuz rahmet ve ailesine sabır ve metanet dileriz. Inna lillahi ve inna ileyhi raciun – Tek dönüş Sana Ya Allah. Şüphesiz kardeşimiz şimdi çok daha iyi ve güzel bir yerde, acısız sızısız, keder ve sıkıntısız bir yerde şu anda. Dünyanın bütün ağırlığından kurtulmuştur. Giderken Şeyhimiz hazretleri başındaydı ve onu akladı pakladı ve öyle uğurladı bu dünyadan. Ona artık asla bir korku acı yok. Acı ve keder bu dünyaya ait, onun için ailesine ve sevdiklerine Allah’dan metanet ve sabır dileriz. Rahmetli kardeşimizin ruhaniyetinede sohbetimizden sonra dua ve zikir ihya edelim inşallah. Ey insanlar Allah için olun. Allah için olana ne bu dünyada ne ahirette korku yok ölüm yok, keder yok. Bu bir sohbettir, Allah içindir. Dünyalık korkular ve sıkıntılardan uzaklaşmak içindir. Allah ilen olana asla korku sıkıntı ve ölüm yoktur, onun için Allah ilen olmanın yolunu ve ilmini öğrenmek içindir bu sohbetler, ki nefsin bize yansıttığı bütün bu korkulardan emin olalım. Senin var zannettiğin bütün bu korkular umudsuzluklar, nefsinden olan hissiyatlardandır. Hakikatı yoktur. Nefsin senin üzerindeki hakimiyetinin ispatıdır kederlenmek, korkmak ve umudsuz olmak. Allah için olana asla bunlar olamaz. Ölüm de olamaz. Evliyalar ve Mevlana Rumi hazretleri gibi varlık şuuruna ermiş kimseler icin, ölümün hakikatı yoktur. Ölümü görmek yahut bir kimsenin ölümüne şahid olmak ruhu ferahlatır ve gökyüzündeki manevi kuvvet merkezlerine bağlantı kurmasına vesile olur. Soruyoruz: ölüm nedir? Ölüm bu dünya için görünmez olmak demektir. Bu dünya için görünmez olup ahiret için görüntüye girmektir ölüm. Evliyalar içindir ölümün bu manası. Sıradan insanlar bu hakikattan anlamazlar. Lakin bu hakikatı gözümüzün önünde canlandırmaya çalışsak ruhaniyetimiz kuvvetlenir ve hayat bulur ferahlar. Ölümün hakiki mansı kısaca; hayal ve gölge alemi olan bu dünyadan çıkmak ve hakikat alemi olan ahirete intikal etmektir başka da bir şey değildir yani hayalden hakikata erismek. Burada gözden kaybolan ahirette ortaya çıkar. Öyle ya nereye gidecek o kimse? Almanya hududundan çıkan isviçre, italya, avusturya polonya vs hududundan bir başka kapıdan içeri girecek. Bitti. Onun kaybolması ancak almanya almanyada yaşayanlar içindir kişinin kendisi için değildir. Ey insanlar bilin ki, ruh vücudu terkettiği anda soluğu manevi makamı o ruhun nerede ise orada alır. Orada görüntüye çıkar. Ruh kafesinden kurtulan kuşa benzer. Beden kafesinden çıktığı an rahatlar. Hemen hakiki yuvası neresiyse nereden geldiyse oraya koşturur gerisin geri. Bu hakikattır. Bu hakikatı anlayan insan ölümden korkmaz. Asla! Belki ölümü dört gözle bekler. Mevlana Rumi hazretleri gibi düğün günü ilan eder ölüm gününü. Çünkü inananlar ve gerçekten sevenler için ölüm sevgilinin sevgiliye kavuştuğu gündür dügündür, gerdektir. Bu sebebten Cenabı Peygamber ASV: „Allaha giden yol ölümden geçer, ölümü sevmeyen Allahı gerçekten sevemez“ buyurdu. Evet ölümden korkmamak ve ölümü sevmek insanın iman derecesini beyan eder. Iman ölçüsüdür ve de Aşk ölçüsüdür.. Sevda makamı bundan belli olur. Nitekim „Benden ne zaman razı olursun „ demiş Musa as Cenabı Hakka. „Sen ne zaman Benden razı olursan Ben o zaman senden razi olurum“ demiş Allah ona. Sevda makamı çetin makamdır yüksek makamdır. Halis kulluk makamıdır. Abid olur da Hak olması zordur insana. Abid kimdir? Abid ibadet yapandır. Allahın emrini tutandır. Hak, Allahın hükmüne razi gelendir. Allahın hükmüne razı gelmek hekimin uygulattıği diyet programına uymaya benzer insan zorlanır onun için talim gerekir. Bizim yolumuzda Şeyh müride nisbetlen hekime benzer ve ona manevi rahatsızlıklardan şifa bulması niçin b ir diyet disiplin programı uygular ve bunu ona talim eder. Tarikatta aslında herşey Allahı kendinden razı etmenin yol ve usulünü insanlara öğretmek içindir Onun için Nakşibendi ve Rabbani tarikatının müridlere olan talimatı, mürid Şeyhinin gölgesi gibi olacaktır. Mürid dur dediği yerde durur yürü dediği yerde yürür. Yap dediği yerde yapar yapma dediği yerde yapmaz. Ol dediği yerde olur olma dediği yerde olmaz. Mürid burada görünüşte teslimiyeti öğrenirken aslında kendi nefsine hakimiyeti öğrenir çünkü kendi nefsinin değil kendi nefsinden üstün başka bir nefsin ermrine uyar itaat ederek. Teslimiyet teslim olması kulluğun hakikatidır. Kul kendi nefsini değil onu yaratan Rabbisinin sesini dinler. Halis kul Cenabı Hak kendisine neyi geydirirse ona sevinir. Ona altından elbise geydirse “Rabbim geydirdi” der sevinir onu çıkarsa paçavra geydirse de “Rabbim layık gördü geydirdi” der gene sevinir. Cenabı Hakkın kendisi hakkında hükmettiğine razı gelir itirazı yoktur, bu yüksek makamdır. Hususi Cennetlerde onlara has olan köşkler var saraylar var şehirler var. diğer cennetlere benzemez. Başkaları oraya giremez. Yalnız Allahtan razı olanlar onlar girerler oraya büyük makamdır o. Cenabı Hak kulunu imanının derecesine göre imtihan eder sınar. Neye imtihan eder? Talebe neye imtihan olur? Sinıf atlamak için. Missal bana çok kimse geliyor ve “Şeyh effendi bana dua et imtihanımı kazanayım” der. “Ne imtihanı bu” diyorum “falan olmak için yahut filan olmak için şu olmak için yahut bu olmak için” diyorlar. Yahu diyorum üç günlük bu dünyada insanlar her türlü imtihana razi üc günün en azından bir gününü güzel yaşamak icin ebedi alemlerde ebedi saadet sahibi olmak icin Allahın kulunu imtihanına razi değiller. Akilmı bu? Hayır yükselmek icin bir sınıf yükselmek için talebe imtihan olur. Geçmezse imtihanı ikmale kalır. Yani olduğu yerde kalır. Evet Cenabı Hak kulunu imtihan eder o Rıdvan cennetlerine onları girdirmek için. Oraya girmeye layik ve müstehak olmalari icin lakin kolay değil kolay değildir. Bizim gibiler “ Ya Rabbi” der.“ Biz Senin ihsanını bekleyen ümid eden zayıf kullarınız yaRabbi, bizi imtihana sokma. Biz o imtihanları geçemeyiz“ deye yalvarıyoruz. Ve münacatımızda da „ yaRabbi bu bizi de bizim ihvanımızı da nimetlerinden mahrum etme. Bizi nimetlerine çok alıştırdın. Bizi güzel nimetlerlen toyladın bundan sonra bizi darlığa atma, bulduğumuzdan mahrum edip perisanlık çektirme“ deye münacatta bulunuyoruz ki , Cenabı Allah icabet buyursun duamız bu. Dünya ve ahiret saadetine Allah bizi mazhar eylesin. Her gelen dünya gailesinden ne gelirse imanimizın kuvvetine göre gelir. Elbetteki Cenabı Allah atın yükünü merkebe yüklemez, devenin yükünü ata yüklemez. Kamyonun yükünü arabaya yüklemez, arabanin yükünü tavşana yüklemez. Karincanın yükünü pieye yüklemez yok imanının kuvvetine göre sana Allah yükler imtihana sokar sonra mükafatını verir. Mükafatını sonra verir. Hiç üniversitenin imtihanlarını ilkmektebin talebelerine verirlermi? Ilkmekteb çocuklarina ilkmektebe göre imtihana sokarlar. Kapasitesine göre ve şanına göre yürür imtihanlar insanların. Allahın imtihani kuluna aynen böyledir. Onun için Musa Peygamberin Allaha olan suali mühimdir. „Ya Rabbi, benden ne zaman razı olursun „ dediğinde Cenabı Hak „ya Musa sen Benden ne zaman razı isen Ben senden o zaman razıyım“ dedi Allah Celle Şanuhu. O kadar kolay. Kolaysa Allahtan razı olmak. Evet dünyanın binbir türlü hali var. Sağlığın yerinde, paran cebinde, işin yolunda olduğunda herkes „razıyım Allahtan“ der. Lakin herhangi bir cihetten bir sıkıntı bir darlık bir maraz bir üzüntü geldiğinde „ Ey kulum nasılsın“ dediğinde Allah „ Sen bilirsin ey Rabbim, hükmü veren Sensin, sen bilirsin“ bunu deyebilmek işte bu kolay değil. Lakin insan her şeyi öğrenir öğrenebilir insan öğrenmek kabiliyetiyle yaratılmıştır. Öğrene öğrene o kulluk noktasına varabilir her insan. Bu gibi kimseler dar-u dünyadan daru keramete çıkmaları çok kolay olur, zahmetsiz çıkar onlar. Çıktıkları vakitda da onlar „ ohh ne kadar rahat olmuşum dünyanın ağırlığindan kurtulmuşum“ deye ferah eder o. „ne kadar ağırmış bu dünyanın yükü“ deye o zaman uyanır o kise. Onun için ruhaniyetimizi takviye etmek veyahut ettirmek şarttır. Nasıl takviye ederiz? İste bu Şeyh ilen olan sohbetler insan ruhaniyetini takviye eder. Bu sohbetlerde Şeyh sana görünmez ve bilinmez yoldan senin için dua eder. Dua eder ruhaniyetin takviye olsun. Sen de et „Ya Rabbi“ de „Sen benim ruhaniyetimi takviye et kuvvetlensin“ diye iste. Her vesileylen iste. Okuduğun Kuranı kerimlen, yaptığin zikir çektiğin salavatlan imanını takviye et. İmanına dikkat et. Bu tür ibadetler senin imanını gürleştirir. Allah için yap Allah sana kuvvetli iman bahşeder. Öyle ki dünyadan çıktığindan haberin olmaz. Ne zaman ahirete konmuşum deye dünyadan çıkışını da bilemezsin…..Thomas…..zikir cekti en son ve birden gitti… Bilhassa daha Allah için hizmete vakit ayır ey insan. Bir parça daha fazla Allah demeye Allah ilen olmaya vakit ayır. Ölüm ne vakit gelir bilinmez. En son sözün, nefesin, halin, anın, hareketin Allah için olsun. Evet, Allah için olanın kalbi cilalanır, nefesi temizlenir hali ferahlanır, kalbine nur iner genişler. Ey katılanlarımız, ey insanlar! Bu dünya bu kadar bin seneler var. Adem evladı bunun üzerinde yaşayıp duruyor. İlk insan ilk Peygamberlen bu yeryüzünde insan nesli göründü Allahın emriylen. Adem ilen Havva atamızlan arta arta arta arta bu yeryüzünü iskan etti. Eksilmiyor artıyor. Ne muharebeler eksiltiyor ne hastalıklar, Allah arttırıyor Adem evladının sayısını Şeytan ziniyetli insanlık düşmanı kimseler istemesede. Ne için? Bu dünyada Adem evladinin kaç sene duracağı o bellidir çünkü. Buraya kadar yetişecektir dedimi Cenabı Hak, o iş oraya kadar yetişir onu hiç kimse hic bir şey hiç bir hastalık hic bir muharebe , hiç bir zelzele engelleyemez. Onun için bizim canlarımız yani ruhlarimız o ruhlar aleminden buraya bir bir akın ediyor. Analarin karnındaki çocuklara ruhlar geliyor ve o çocuklar dünyayla tanışıyor. Bir kısmı ana karnına iner bir kısmı dünyaya çıkar bir kısmı da dünyadan çıkar. Bu durmaksızın böyle yürür. Ne vakte dek? Allah „Dur“ dediği vakte dek. Sonra durur. Dünyanın bütün doktorları bir araya gelse ellerinde dünya büyüklüğünde tüp olsa o tüpten bir çocuk daha dünyaya gelmez. Bitti! Hiç bir lahza yoktur ki, dünya üzerinde saniye atmaz ki, o ruhlar aleminden bir ruh bir kadının karnındaki çocuğa gelmesin. Bir saniye geçmez ki, bu dünyaya bir çocuk doğmuş olmasın. Her lahzanın içinde yürür bu dünyaya gelme ve çıkma işleri ruhların. Allah bilir kaç bin kimse bu dünyadan gider her lahzada hiç durmadan aralıksız. Ruh işte böyle gelip bir parça durup çıkıyor gelip bir parça durup çıkıyor. Geçip gidiyor, biz de zannediyoruz ki, bu dünya olduğu gibi duruyor. Olamaz! Bir saniye sonraki iş bir saniye sonrakine benzemez, değişir. O saniyenin içerisinde bütün dünya değişiyor her sey değişiyor, başka bir fevir görüş ortaya çıkıyor. O saniyeden bir saniye sonra tekrar her şey değişmiştir. Evet, Cenabı Hakkın hikmetiylen her an değişerek bu hayat devam ediyor ve kendisine tayin olunan yere doğru şimdi yetişiyor. Bazen bir Gara bir tren istasyonuna gidiyorum ve orada gelip geçen trenleri seyrediyorum. „ Bu trenler nereden geliyor, nereye gidiyor, nerden geldiklerini nereye gideceklerini biliyorlarmı yoksa rast gelemi gelip gidiyorlar“ diye soruyorum. _„Elbetteki önceden tespit edilmiş bir noktadan istasyondan yine önceden belirlenmiş menzillerine Şeyh“ diyorlar. Nasıl böyle çocukca sual sorarım şaşırıyorlar. Demek ki, varlıkta her bir şeyin bir başlangıç noktası ve bir son noktası istasyonu var, o son noktaya geldi mi, ister Kral ister usak olsun ister politikacı ister Bremen Mızıkacısı olsun farketmez inecek. Daha öteye gitmesi yok o trenin. Daha öteye gidemez hudud var. Duvar var sed var geçemez. Evet her bir seyin ömrü varsa eceli de var bu dünyada ve bu dünyaninda bir eceli var kimse durduramaz o ecelin gelmesini. Bu alemde eceli olmayan bir nesne yok. Allah deyin ey insanlar Allah deyin ve Allahın varlığı karşısında kendi hiçliğinizi bu dünyadayken kabul edin. Kabul edin Allah size ebedibir varlık giydirsin. Hiç yok olmayasınız. Ebedi varlık hiysilerinin şartı bu. Allahın büyüklüğü karşısında hiçliğini kabul et, Allahı say ve sev! Kendi cahtınla bu dünyada hiçliği kabul edersen Cenab-ı Allah sana hakkanî vücut giydirir. Kabirde çürümezsin, mahşere öyle kalkarsın. Ama, ben bu dünya hayatında bir şey olayım diye uğraşırsan bu dünyada da ahirete te işin zordur. Hikmet ehli kimse öyle demiş; ”Bu dünya değirmendir, bir gün eder bizi un.”Mânâsı; bu dünya varlığını değirmende öğütüyor gibi toz eder bitirir. ---Dünyanın değirmeninden kurtulabilen kimdir? Dünyadayken hakkanî varlığa talip olan ve onun arkasına düşen kimselerdir. Dünya değirmeni ona dokunamaz ve onu eritemez. Çekecek buğdayı değirmene koyarsan un çıkar. Buğdayı sorarsan, buğday kayboldu bitti. Onun için bu dünya değirmeni seni öğütüp atmadan önce, bu sûretten ayrılmaya gayret et. Bunu bu dünyada iken becerebilene ne mutlu...sevda makamı onu bekliyor...
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi