RAMAZAN AYI HAKİKAT DAMLASI
.RAMAZAN MÜMİNİN KUTLU AYI ResulAllah'ın (sas) değindiği tehlikeli bir zamandır bu. "Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak." Akşam mümin olarak yatacak sabah kafir olarak kalkacaklar. Allah bizi affetsin ve imanımızı muhafaza etsin. Aziz Allah. Sultan Allah. Sultansın Ya Rab biz kullarınız. Ziyadata lisani-şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemi' el-enbiya vel mürselin- evliya vel-meşayikhina... ve lil-mu'minin, el Fatiha. Kapıların üzerine, “Bismillahirrahmanirrahim, yâ Mâlikel Mülk: Biz Müslümanız” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hânede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “Mülk senindir yâ Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrâr eden kimseler mahfuzdur, onlara birşey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, rahmet onların üzerine iner. Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccâdeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. Yâ Latîf çekin, olursa yüz defâdan üçyüz defâya kadar yâ Vedûd çekin. Çünkü Allah denen yerler yıkılmaz. Evin içerisinde Allah’ın gazabına mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin. Evin dört bir köşesine yedişer Âyet-el Kürsî okuyun ve yatarken de yirmibir Besmele çekin. Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir. - Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Hz.

AMBLEMİMİZİN AÇILIMI

 1- DÜNYA:
    Cenab-ı Allah’ın kullarım dediği insanların ruhlar aleminde verdikleri sözlerini yerine getirip, emirlerine ne kadar itaatkar olduğunu göstereceği imtihan alanı
 

 2- NALİN-İ ŞERİF:

       Cenab-ı Allah’ın alemlerin yaratılmasına sebep olarak gösterdiği, habibim dediği, ismini isminin yanına yazdığı, Peygamberlerin sultanı Resulullah Efendimizin (SAV) ayağının toprağa basıp temas ettiği nalının altındaki toprak olma şerefine talip olma arzu ve isteği (inşallah nalını şerif hakkında detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır)
 
3- KIRMIZI SANCAKTAKİ ÜÇ HİLAL:

    
  İslam’ın hoşgörüsü ile Osmanlının üç kıtaya yayılan devlet yönetme anlayışını, sultanın kudret ve kuvvetinin hakimiyetini ifade eder.
 4- YEŞİL SANCAKTAKİ ÜÇ HİLAL:

     Osmanlı Sultanının Cenab-ı Allah’ın halifesi kisvesiyle dini İslam Şeriatinin üç kıtaya hükmettiğini ifade eder.
 

5- TACI ŞERİF (SARIK):

   Cenab-ı Allah’ın halifesi olan insanın şereflendiğini ifade eden; makam, nam, unvan manasına gelen taç, ölümün yani Allah’a teslimiyetin ifadesi; sarık bezi ise bir diğer manada ölüm vaki olduğunda örtünüp edep ile Allah’ın huzuruna gitmek için kefen hazır olup ölümün başımıza bir taç olduğunun ifadesidir. Tacı olmayan sultanın saltanatı olmaz. Taç Sultandır, ve dinimizin ödüllendirilmesinde taca sarılan sarıkla kılınan namazın yirmi yedi derece üstünlüğünün ifadesi Tacı Sarık’ın heybetini anlatmak için yeterlidir.
 
6-  OSMANLI DEVLET ARMASI:
    
   Her çizginin ve şeklin manası olan geniş kapsamlı bir ifadedir. ( Bak.... Sohbetler kısmında osmanlı ecdad sohbetleri detaylarına)
 
7- MÜHRÜ SÜLEYMAN:


 
 Allah (CC) Adem AS’ı dünyaya halifesi olarak gönderdiğinde yanına üç şey almasına müsaade etmiştir. Birincisi iki adet yaprak: Edebini muhafaza etmesi ve setr olması için (bu yaprakların hikmetini inşallah anlatacağız.) İkincisi Asa (sopa): Musa AS’a  kayın babası Şuayb AS tarafından verilen, Musa AS ile firavun arasında geçen olaylarda adı çokça geçen, Musa AS’ın  firavunun sihirbazlarının oyunlarına karşı kullandığı ve Kızıldeniz’in ikiye ayrılmasında kullanılan asa (ayrıca bizim toplumumuzda çokça kullanılan bir söz vardır. Bir şeyi düzeltmek, yanlışa, yasağa karşı meyledilmemesi için hemen sopa cennetten çıkmıştır ifadesi kullanılır. İşte o sopa bu asadır. Üçüncüsü yüzüktür: Cenab-ı Allah’ın yarattığı ve dünyadaki her şeye karşı Hakkın hakimiyetini ifade eden iki üçgenin (müsellesin) birbirine girmiş olarak resmedilmiş olan, Allah’ın İslam halifesi olarak dünyaya gönderdiği Adem AS’ın parmağındaki yüzüktür. Bu yüzük hem sultan ve de peygamber olan Süleyman peygamberle alakalı olaylarda daha fazlası ile ortaya çıkmış olan Süleyman AS’ın Cinni tayfaya, hayvanata, nebatata, rüzgara, yağmura yani kainattaki Allah CC’ün müsaade ettiği her şeye hükmetmesidir ki o parmağındaki yüzük yani mührü azamdır. Bilindiği üzere Süleyman Peygamberin vefat olayı dini kitaplarda ve Allah dostlarının yazdıkları eserlerde ve sohbetlerinde anlatılmıştır. Süleyman Peygamber sağ elinin parmağındaki yüzüğü ile asasına dayanmış olarak balkondan yapılmasını emrettiği vazifeyi ifa eden cin tayfasını seyrederken Allah CC emri ile Azrail AS tarafından asasına dayanmış vaziyette iken ruhu kabz edildi. Ta ki asaya bir tahta kurdu dadanıp kemirerek asanın kuvvetini yok edinceye kadar cin ve diğer tayfalar vazifelerini ifa ettiler ne zamanki Süleyman Peygamberin vücudunun ağırlığına dayanamayan asa kırılır Süleyman AS’ın mübarek vücudu yere düşünce öldüğünü anladılar ve bunun üzerine hür kalan tayfalar dünyaya yayılıp pisliklerini tekrar yaymaya başladılar. Ecdadımız Osmanlıda ve Selçuklunun son dönemlerinde bu figür çok kullanılmıştır. Birçok minarede mevcuttur Edirne Selimiye Camiinin iki duvarında, bazı camilerin hutbe minarelerinin aleminde, Anadolu’da bir çok evin tavan dış cephe süslemelerinde bir çok sancaklarda (Barabros Hayrettin Paşa’nın Hayriye garb sancağında (Beşiktaş deniz müzesi) mevcuttur. Bazı kişiler bu figürün Yahudi bayrağında kullanılan Yahudilik işareti olduğunu söyler, küfreder yakar vs. ileri geri konuşur. O zaman sormak lazım. Hz Peygamber zamanından bu ana kadar Yahudiler mevcudiyetini sürdürüyorlar bu figürü neden kullanmadılar, son kuruluş tarihi itibariyle kullanmaya başladılar? Çünkü Cenab-ı Allah’a son helak edilişlerinde yemin ettiler. Muhakkak ki bizler bu dünyaya hükmederek haklılığımızı ispat etmek için mesihimizle karşına geleceğiz. Allah CC Hazretlerinin hakimiyet işaretinin sırrına vakıf oldukları için bu işareti her yerde kullandılar ve kullanıyorlar ve yıllarca İslam aleminede çeşitli tefrikalarla bu işaretin yalnızca Yahudi alemine ve sadece Yahudi peygamberlerinin kullandığını ifade ederek bunu kullananlar muhakkak ki Yahudiler ve bizi kabul edenlerdir diyerek İslam alemindeki Müslümanları bu işaretin manevi kuvvetinden uzak tutmuşlardır.  İslam alemindeki hakikatlerden uzak kişiler Allah CC hazretlerinin lanetlenmiş yahudinin kisvesine girmemek için hakikati öğreneceğine sırtını dönmüş,  hakimiyetten uzak yaşamaya çalışıyorlar. En azından bir çok yerde ve tarihi eserde bu işaret sıkça mevcut. Misal camide var. Burası havra mı, cami mi diye sorgula öğren. Sancaklarda Osmanlı Padişahlarının giydiği tılsımlı gömleklerde ve daha çok misaller verileceği bir çok şeyde mevcuttur. Ey Müslüman; bilmediğini öğrenmeden karar vermek seni imandan eder! O yüzden bu İslam hakimiyetini ifade eden işarete sahip çık. Çünkü Adem AS’dan Peygamber Efendimize kadar gelen 124.000 peygamberin her biri İslam peygamberidir ve Allah’ın emanetine sahip çıkmıştır.İnşallah gittiğimiz yerlerde bu tarz ifadeler bu tarz ifadeler gördüğümüzde resmini çekip sizlere sunacağız. Sizlerde şayet bu tarz İslam çerçevesinde bu işareti görünce çekiniz ve hakikatin aydınlanmasına vesile olunuz. (Bu konu hakkında detaylı bir sohbet konusu ifade edeceğiz inşallah) GALERİDEKİ RESİMLERE BAKINIZ

8-  MÜHRÜ SÜLEYMAN’IN ORTASINDAKİ NOKTA:


   Bu işarette İslam’da sırlar ifade eden bir hazinedir. Hz Ali RA Efendimiz buyurdular ki: ‘Biliniz ki tüm semavi kitapların (Tevrat-Zebur-İncil) esrarı Kuran-ı Kerim’de toplanmıştır. Kuran’ın tüm esrarı Fatiha’dadır. Fatiha’nın tüm esrarı Besmele’dedir. Besmele’nin esrarı B harfindedir ve sonra şöyle buyurdu. B harfinin altındaki nokta benim’ Yani o nokta Allah C.C. Hazretlerinin Ebced-cıfir, ilmi ledun ve Havas ve birçok ilmin anahtarının sahibi olan Hz. Ali Efendimizin ilmini ifade eder. Resullulah (SAV) Efendimiz Hz. Ali (RA) Efendimiz için ‘Ali ilmin kapısıdır’ sözünü ifade etmiştir.

9- NALİN-İ ŞERİF’İN UCUNDAKİ SIRT SIRTA VERMİŞ ÜÇ HİLAL:


   Ahir zamanda İslam’ın heybetini ve hakikatini kainata ifade edecek olan üç vazifeli kişiyi beyan eder. Birincisi Mehdi AS, ikincisi İsa AS, üçüncüsü Osmanlıdaki halifelik emanetini teslim edecek olan Sultan Selim Han’ı ifade eder. ( inşallah bu hakikatleri zamanla sohbet edip yazacağız, unutturulmuş ve uyutturulmuş Müslüman aleminin şerefli uyanışı için hakikatleri ifade edeceğiz) Ahir zaman yani bu zamanda cebabirenin sonunda Cenab-ı Allah CC Mehdi AS ile müjdelemiş Decal ile korkutmuştur. Resulullah SAV efendimiz ve bir çok Allah dostu bu konu hakkında beyanlarda bulunmuştur ve nasıl ki Cenab-ı Allah Nuh AS’ın kavmini hatalarından dolayı su ile imtihan etmiş, bu zaman ki insanlıkta ateş ile imtihan edilecektir. Allah CC inananları Mehdi AS’ın muhafazasında Şam’da muhafaza edecektir.

10- BEŞ ADET YILDIZ:

    Bu yıldızların her biri dünyadaki insanların yaşadıkları kıtaları ifade eder. Asya-Avrupa-Afrika-Amerika-Okyanusya (Antartika Kutuplar) Allah CC muhakkak ki ahir zamanda İslam’ın nurunu beş kıtaya yayacaktır. İnşallah bizlerde yayılmasında hizmet ehlinden olmaya talibiz.

   
Cenab-ı Allah’ın iltifatına mazhar olmuş iki İslam komutanının ismi ile heybetlenmiş ve nam almış ve her müslümanın Allah’ın maddi ve manevi kuvvetine talib olduğunda dua ettiği istediği:
        
11- ZÜLFİKAR KILICI:

   Resullullah Efendimizin amcazadesi, damadı, çocuklarda ilk İslam şerefine mazhar olmuş, iki cennet gençleri olan Hz. Hasan ve  Hüseyin Efendilerimizin babası, Resulukibriya Hazretlerinin ciğer paresi, Fatma annemizin kocası, dünyanın ilmine vakıf olma Allah C.C. Hazretlerinin bahşettiği, cenk meydanlarının cengaveri, Hayber Kalesinin kapısını omuzlayarak açan ve daha bir çok şerefe mazhar olmuş Hz Ali Efendimizin kullandığı İslam kılıcı.


12- SEYFULLAH KILICI:
     Hz Peygamber Efendimizin önceleri müşrikler safhında hasım komutanı olan  ve Efendimizin İslam ile şereflenmesini arzu ettiği asil komutan, İslam safhına girdikten sonra İslam’a kuvvet veren, Resullullah Efendimizin iftihar edip güvendiği, Allah C.C’un şeref ve heybet giydirdiği, İslam komutanı, Sahabe-i Gazinin nurlarından Allah c.c ın seyfullah dediği,cihatda her şeref talep eden müslümanın arzu ettiği ve HALİD BİN VELİD R.A efendimizin kullandığı kılıç.


13- KIZIL ELMA:
 
   Şarki roma feth edilir feth eden komutan ne güzel komutandır askeri ne güzel askerdir,Garbi roma feth edilir (kızıl elma-vatikan) emanetler ( 4.Sultan Selim Han tarafından vatikandaki emanetler ve Osmanlıya verilmiş Halifelik mührü Mehdi a.s teslim eder ve Mehdi a.s emrine tabi olur)  ehline teslim edilir şarki roma tekrar evlad-ı Resul Mehdi a.s, üç tekbir ile feth  edilir  topkapı sarayındaki emanetler alını Mehdi a.s Resulullah efendimizin hırkasını giyer,kılıcını kuşanır ve resulullah efendimizin sancağı şerifi çıkarılır o esnada deccalde çıkmıştır Mehdi a.s mahiyetiyle şama gelir.( Bu konular detayı ile sohbetler kısmında hak dostları tasavvuf sohbetleri , kısmında çeşitli sohbetler ile konuya vakıf allah dostları tarafından izah edilmektedir ) İftihar vesilesi şerefli ecdadımızın, Peygamber Efendimizin istikamet koyduğu nice canların şehadet şerbetini kana kana içtiği kutlu yol, Hadisi Şerifin birinci kısmına nail olmuş Resullulah Efendimizin ismini ve askerini övdüğü Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin istanbulu fethinden sonra bizzat giderek işaret buyurduğu yer (İtalya-Otranto)  yani kızıl elma (Vatikan) inşallah vakti geldiğinde Ezan-ı Muhammediyenin okunacağı Topkapı Sarayındaki gibi manevi değerleri olan kutsal emanetlerin alınıp Mehdi AS’a teslim edileceği, Hristiyanlara hakikatin ifade edileceği, Hz.isa a.s havarilerinden barnabas hz.lerininin Hz. İsa A.S’ın söylediklerini bizzat katipliğini yapıp yazdığı, Peygamber efendimizi işaret ettiği İncil’deki hakikatleri ihtiva eden kitabın ortaya çıkarılması ve bir çok peygambere ait kutsal emanetlerin, Osmanlının Allah CC. Hazretlerinin verdiği halifelik vazifesinin Mehdi A.S’a teslim edileceği Hz Peygamberin ‘Bir Selim emaneti olsa gerek, bir Selimde emaneti verse gerek’ hadisinin vuku bulacağı haldir. Bu sebepledir ki Osmanlı Padişahları imzalarında bu Hadis-i Şerifin talibi olduklarını ifade ettikleri, tuğralarında (imzalarında) ki figürdür. ( Bu konu hakkında detaylı anlatım yapılacaktır inşallah) 

14- MÜHRÜ ŞERİF:
    Vaktin sahibi Mehdi A.S ve Vezirlerini ifade eden mührü şeriftir.

Yorumlar - Yorum Yaz


MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi