ŞEVVAL AYI HAKİKAT DAMLASI
ŞEVVAL AYI UTEKA ( AZATLILAR NAMAZI ) VE ŞEVVAL AYI ORUCU Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber sav Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa ilahe illAllahu vAllahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim ) okursa Beni hak Peygamber olarak gönderen Hz.Allaha yemin ederimki ; Herhangi bir kul bu namazi tarif ettigim gibi kilarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pinarlari akitir. O hikmetlerle dilini konuşturur O kisiye dünyanin derdini gösterdiginde devasinida gösterir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Kim bu namazi vasf ettigim gibi kilarsa ,bu kilmis oldugu namazin en son secdesinden başini kaldirmadan magfiret olur. O kisi , O yil icerisinde vefat ederse , affa ugramis ve şehid olarak ölür. Eger o kisi bu namazi seferde kilarsa varacagi yere kolaylikla varir. Oradaki maksadina erer. Eger o kisi borclu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir. Eger o kisi ihtiyac sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacini giderir. Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsunki ; Herhangi bir kimse bu namazi kilarsa, Allahu Teala bu namaz icinde okudugu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.” Ashab sorar ; “Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!” Peygamber SAV Efendimiz buyurdular ; “Mahrefe Cenntte ,Bağlık ,bahçelık ,bostanlık hurmaliktirki ; Bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yinede nihayete ulasamaz. ( Basladigi noktaya varamaz )” Gunyetuttalibin arabca asli, cilt 2 , sayfa 249 Bu şevval ayında kılınması tavsiye edilen uteka (azatlılar) namazı Niyet: niyet ettim senin rızan için şevval ayındaki uteka namazını kılmaya Veya daha kısası "niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" Namazı gece ve gündüz kılabilirsiniz Şevval ayındaki oruç konusunda şu hadis i şerifleri zikredebiliriz. “Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur).”[İbn-i Mâce] “Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî] Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra peşinden Şevval ayından da altı gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.Müslim, Sıyam: 204, Ebu Dâvud; Sıyam: 58, Tirmizi, Savm: 52, İbn-i Mâce; Sıyam: A.b.Hanbel; 3/308, 324, 344, 5/417,419, Darimi, Savm: 44

ZULÜM DAİM OLMAZ ( ŞEYH MEHMED ADİL H.Z )

  “Ez zulmü la yedum” “Zulüm daim olamaz” diyor. Yani insan zulümle payidar olamaz, ilelebet gidemez; muhakkak onun bir vakti vardır. O zulmü yapan da ortadan kalkacak Allah’ın izniyle, Allah’ın emridir bu. Onun için, zulümle kimse uzun hüküm süremedi. Adaletle, merhametle hüküm süren Osmanlı’dır. Osmanlı, 700 seneye yakın hüküm sürdü. Bunu insanların görmesi lazım. Ama şeytan insanları kör etmiş, sağır etmiş, duymuyorlar, işitmiyorlar. Zannediyorlar ki ilelebet bu zulümle gideceğiz. Zaten insanın ömrü 100 seneyi zor geçer. Zulüm yaparsan, muhakkak ahirette hesabını vereceksin.Dilsiz hayvanların bile birbirlerine yaptığı adaletsizliğin karşılığı olacak. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Boynuzsuz koyuna, boynuzlu koyun vurdu mu kıyamet gününde adalet yerine gelsin diye, Allah (c.c.) ona boynuz yaptırıp, ötekisine vurduracak.” Yani muhakkak ahirette, yapılan zulüm veya ne gibi şeyler varsa onun hesabı verilecek. Allah’ın hakkı başka, Allah hakkını bağışlar ama zulüm edilen insan bağışlamadıkça, zulmeden onun cezasını muhakkak çekecek. O insan dünyada zaten huzursuzdur, yaptığı işlerin bir faydası yoktur, ahirette ise daha beter olur. Ahirette onun hesabını verip, cezasını çekince pişman olacak ama pişmanlık yaramaz. Bu dünyada kime zulmettiyse, tövbe edip, ondan helallik istemesi lazım, ahirete bırakmaması lazım. Ahiret vardır. İmanlı insanlar Allah’a iman eder, ahirete de iman eder, o mühimdir. İnsanlar ona göre hareket eder, ona göre insan gibi yaşarlar. İnsanın zulmetmemesi lazım, Allah’ın emrine tâbi olması lazım. İnsan merhametli olacak. Allah hepimize merhamet versin, kalbimizden merhameti almasın. Merhameti alınca, insan değil de vahşi bir yaratık oluyor. Hayvan diyemeyeceğiz, yaratık artık. Allah muhafaza. Mevlana Şeyh Muhammed Mehmet Adil Er Rabbani k.s
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi